Реферат на тему: БУДОВА ПАТРОНА
 
Реферат на тему:

БУДОВА ПАТРОНА


Бойовий патрон складається з кулі, гільзи, порохо¬вого заряду і капсуля (мал. 87). Патрони зразка 1943 р. випускаються із звичайними кулями і з кулями спеціального призначення: трасуючими і бронебійно-запалюва¬льними. Головні частини спеціальних куль мають розпіз¬навальне пофарбування. Куля призначена: звичайна — для ураження живої сили про¬тивника, розташованого відкрито і за укриттями, що пробиваються кулями; трасуюча—для уражен¬ня живої сили противника, а також коригування вогню і цілеуказання; бронебійно-запалювальна — для запалювання горючих рідин і ураження живої сили противника, який знаходиться за легкими бро¬ньованими укриттями на відстані до 300 м. Звичайна куля складається з оболонки, сталевого осердя, свин¬цевої сорочки; трасуюча і броне¬бійно-запалювальна кулі мають складнішу будову (мал. 88).
Гільза служить для з'єднання усіх частин патрона, захисту поро¬хового заряду від зовнішніх впли¬вів і для усунення прориву порохо¬вих газів у бік затвора. Вона складається з корпуса, дульця і дна.


Пороховий заряд надає кулі поступального руху. Він складається з піроксилінового пороху.
Капсуль призначений для запалювання порохового заряду. Він складається з латунного ковпачка, ударної суміші і фольгового кругляка.

ОГЛЯД АВТОМАТА
Огляд автомата проводиться для перевірки його справ¬ності і чистоти, якості змащення і підготовки до стрільби.
Огляд автомата здійснюється щодня: перед виходом на заняття; перед заступанням у наряд; у бойовій обста¬новці — періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.
Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі час¬тини автомата; чи немає на зовнішніх частинах іржі, бру¬ду, вм'ятин, подряпин, забоїн, інших ушкоджень, що ма¬жуть призвести до порушення нормальної роботи механіз¬мів автомата; чи немає на дерев'яних частинах тріщин, відколів і побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, перевіряється: стан змащення частин автомата, які видно без розбирання; наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справність штика-ножа.
Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні перевіряється те саме, що й при щоденному ог¬ляді, і крім того: справність прицілу і мушки; канал ство¬ла (щоб переконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота частин і механізмів.

ПІДГОТОВКА АВТОМАТА І ПАТРОНШ ДО СТРІЛЬБИ
Підготовка автомата до стрільби проводиться для за¬безпечення його безвідмовної роботи. Для підготовки авто¬мата необхідно: провести чищення, оглянути автомат у ро¬зібраному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зіб¬раному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.
Підготовка бойових патронів проводиться перед стріль¬бою. При цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хитається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх треба витерти чис¬тою ганчіркою. Патрони на стрільбищі і в тирі потрібно збе¬рігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Простота будови автомата забезпечує високу надій¬ність і безвідмовність його роботи. Однак внаслідок за¬бруднення механізмів, спрацювання частин, недбалого поводження з автоматом, а також через несправність пат¬ронів можуть виникнути затримки при стрільбі.
Затримку, що виникла під час стрільби, треба усу¬нути перед наступним заряджанням. Для цього необ¬хідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо затримка повторилася, слід з'ясувати її причину й усу¬нути одним із способів, наведених у таблиці 9.
Таблиця 
ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА
ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Характеристика затримки    Причина затримки    Спосіб усунення затримки
Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але по¬стрілу не було: у патроннику немає пат¬рона    Забруднення або несправність ма¬газина
Несправність за¬сувки магазина    Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу
Замінити магазин
Відправити автомат до ремонтної майстерні
Утикання патрона.
Патрон кулею ут¬кнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому  поло¬женні    Гнутість загинів бокових стінок магазина    Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що уткнувся, і продовжувати стрільбу
При повторенні затримки замінити магазин
Осічка. Затвор у пе¬редньому положенні, патрон у патроннику, гачок спущений, але пострілу не було    Несправність патрона Несправність ударника або ударно-спусково¬го механізму
Забруднення або застигання мас¬тила    Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу
При повторенні затримки оглянути і прочистити ударник і ударно-спуско¬вий механізм; якщо вони поламані або спрацьовані, відправити до ремонтної майстерні
Невнимания гільзи.
Гільза у патроннику, черговий патрон утк¬нувся в неї кулею. Рухомі частини зу    Брудний патрон або забруднення патронника
Забруднення або    Відвести рукоятку затвор¬ної рами назад і, утримую¬чи її в задньому положен¬ні, відокремити магазин і вийняти уткнутий патрон
пинилися у серед¬ньому положенні    несправність ви¬кидача (послаб¬лення пружини)    Вийняти затвором або шом¬полом гільзу з патронника, продовжувати стрільбу
При повторенні затримки
прочистити патронник і паТрони
Оглянути і прочистити від бруду викидач і продовжу¬вати стрільбу
В разі несправності вики-
дача автомат відправити до ремонтної майстерні
Невикидання гільзи.
Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній по¬переду затвора або-дослана затвором на¬зад у патронник    Забруднення час¬тин, що гнуться, газових шляхів або патронника
Забруднення або несправність ви¬кидача    Відвести рукоятку затвор¬ної рами назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу
При повторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, що гнуться, і па¬тронник; частини, що
гнуться, змастити
При несправності викидача
автомат відправити до ре¬монтної майстерні


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ АВТОМАТОМ
При користуванні автоматом треба суворо дотриму¬ватися заходів безпеки. Перед початком занять перевіри¬ти, чи він не заряджений. При огляді автомата, споряд¬женні і розряджанні магазина бути обережним, дотриму¬ватися послідовності дій. Перед спуском курка автомат тримати під кутом. Категорично забороняється направ¬ляти автомат на людей, незалежно від того, заряджений він чи ні. Після занять автомат ставиться на запобіжник. При спорядженні магазина навчальними патронами не допускати ударів по капсулю патрона. Забороняється використовувати патрони з осічкою в навчальних цілях.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Реферат на тему: БУДОВА ПАТРОНА", із категорії "Реферат", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід