ПОНЯТТЯ ПРО ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ
 

Завантажити урок №12

Урок №12

 

Тема: ВСТУП. ПОНЯТТЯ ПРО ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ

Загальний вступ. Загальновійськові статути та Бойові статути родів військ Збройних сил України, їх визначення. Дія статутів ЗС України на інших військових формувань держави.

Навчально-виховна метаознайомити учнів з поняттям про військові статути ЗС, їх основними положеннями. Формувати в юнаків увагу до статутів як закону, який потрібно виконува­ти.

Навчальні питанняСтатути ЗС України, їх основні поло-
ження. Статутів ЗС України на інших військових формування
Держави.             ,

Місце проведеннякабінет з предмета «Захист Вітчизни».

Час45 хв.

Навчальні посібникипідручник «Захист Вітчизни» (2006 р.), «Військові статути Збройних сил України», «Бойовий статут СВ».

Матеріальне забезпеченнянаочні посібники «Військові ста­тути ЗС України».

   ВСТУПНА ЧАСТИНА: 10-12 хв.

Шикування учнів, рапорт командира взводу (відділення), привітання, перевірка учнів.

Оголошення теми, мети та порядку проведення уроку.

Стройове тренування: рух стройовим кроком — підготовчу вправа для вивчення рухів руками (на два рахунки), на місці (На два рахунки) і стройовим кроком (на чотири рахунки).

   ОСНОВНА ЧАСТИНА: 27-30 хв.

Життєдіяльність ЗС України визначається військовими статутами, у яких викладено зміст загальних і посадових обов'язків військовослужбовців.       ,

Статути ЗС України — це зведення законів військової служби, на основі яких відбувається повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військовій справі, якими морально-бойовими якостями він повинен відзначатися, щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини.

Статути зобов'язують військовослужбовців сумлінно вивчати військову справу, бойову техніку та зброю, запам'ятовувати все, чого їх навчають командири (начальники); зразково виконувати показані їм військові прийоми. Положення і вимоги Статутів є обов'язковими для всіх військовослужбовців ЗС України. Ста­тути ЗС України поділяються на Загальновійськові статути та статути родів військ.

Загальновійськовими статутами ЗС України є:

    Статут внутрішньої служби ЗС України;

    Дисциплінарний статут ЗС України;

    Статут гарнізонної та вартової служб ЗС України;

    Стройовий статут ЗС України.

Статут внутрішньої служби ЗС України визначає повсякден­не життя і діяльність військовослужбовців у військовій частині, загальні обов'язки військовослужбовців і взаємовідносини між ними, правила внутрішнього розпорядку у військовій частині та її підрозділах, обов'язки основних посадових осіб військової час­тини та її солдатів (матросів).

Дисциплінарний статут ЗС України викладає суть військові» дисципліни, її вимоги, встановлені в армії види заохочень і стяг­нень, дисциплінарні права командирів (начальників), а також порядок подання військовослужбовцями заяв, пропозицій і скарг.;/

Статут гарнізонної та вартової служб ЗС України визначав організацію та порядок несення гарнізонної та вартової служб» права й обов'язки посадових осіб цих служб.

Стройовий статут ЗС України визначає дії підрозділів і частин у пішому строю і на машинах, у розгорнутих, похідних строях і передбойових порядках, а також обов'язки військовослужбовців у строю, стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю; порядок виконання військового вітання і проведення стройового огляду; місце Бойового прапора у строю, порядок його внесення та ви­несення.

Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-морських сил керуються Стройовим статутом у ситуаціях, не визначених Кора­бельним статутом Військово-морських сил України.

У Бойовому статуті Сухопутних військ викладаються осно­вні положення щодо підготовки та ведення сучасного загально­військового бою з'єднаннями, частинами та підрозділами Сухо­путних військ.

Дія Статутів ЗС України поширюється на Прикордонні вій­ська, Служби безпеки України, Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України й інші військові формування, створені відповідно до чинного законодавства.

■    ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв.

Наголошення на темі та навчальних питаннях. Підбиття під­сумку уроку; оцінювання відповідей, виконання стройових вправ і рухів.

■    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.), с. 58-59.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПОНЯТТЯ ПРО ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід