ПОНЯТТЯ ПРО ВОГНЕВУ ПОЗИЦІЮ. ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА ОБЛАДНАННЯ І МАСКУВАННЯ ОКОПУ ДЛЯ СТРІЛЬБИ ЛЕЖАЧИ
 


 

Тема:  "ПОНЯТТЯ ПРО ВОГНЕВУ ПОЗИЦІЮ. ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА ОБЛАДНАННЯ І МАСКУВАННЯ ОКОПУ ДЛЯ СТРІЛЬБИ ЛЕЖАЧИ.

 

Мета уроку:

Навчити учнів поряду вибору вогневих позицій, прийомам і правилам обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи.

Навчальні питання

1.             Вибір, обладнання і маску­вання вогневої позиції.

2.             Обладнання окопу для авто­матника, кулеметника та створен­ня позиції відділення.

Час:         45хв.

Місце:     спортивний майданчик.

Метод:    практичне заняття

Матеріальне забезпечення:

навчальні гранати,

макети автоматів.

Методичне забезпечення:

Підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.).

 

 

Порядок проведення:

1. Вступна частина — 12 хв

1.1. Шикування учнів в од­ну шеренгу, перевірка за спис­ком та огляд зовнішнього стану учнів, віддача рапорту командиром взводу вчителю предмета «Захист Вітчизни», приві­тання, виконання команд: «Ста­вай!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!».

1.2. Оголошення теми, осно­вної мети та порядку проведен­ня уроку.

1.3. Стройове тренування. Ви­конання команд: «В одну шерен­гу — Ставай!», «Взвод, в дві шеренги — Ставай!». Виконання поворотів ліворуч, праворуч, кругом на місці.

1.4 Тренування у відповіді на привітання начальника на місці.

 

2. Основна частина — 30 хв

2.1. Вибір, обладнання і маску­вання вогневої позиції.

Вибір позиції:

·               максимальне застосування місцевості як захис­ту і непомітності для противника (природні укриття: канава, урви­ще, каміння, дерево тощо);

·               вигідність місця для спо­стереження за противником та ведення вогню, зостаючись непо­мітним;

·               можливість непомітного за­йняття позиції (див. схему).
Після вибору позиції та ре­тельного вивчення місцевості, особливо напрямків, які проти­вник застосує для скритого під­ходу, треба розпочати інженерне облаштування, при цьому постій­но вести спостереження за проти­вником, маскуючи свої дії.

Зброю під час облаштування позиції тре­ба держати поруч і бути готовим раптово відкрити вогонь по про­тивнику.

Учні обирають вогневі позиції на місцевості в бойовому порядку відділення з урахуванням місцевості (дерев, кущів, куп ка­міння, розвалин тощо).

Зайняття позиції повторюють декіль­ка разів, поки кожен не навчиться правильно займати непомітну вог­неву позицію.

На завершення проводжу тренування з маску­вання позиції природними матері­алами та підручними засобами.

 

2.2. Обладнання окопу для авто­матника, кулеметника та створен­ня позиції відділення.

Вивчивши місцевість і пере­конавшись у правильності вибо­ру місця, солдат малою саперною лопаткою вимірює і починає рити окоп для стрільби лежачи, постій­но маскуючись і спостерігаючи за противником. Пересічно за ста­ном міцності ґрунту (без камін­ня, коріння великих дерев тощо) солдат повинен облаштувати окоп для стрільби лежачи за 25—35 хв та продовжити його поглиблювати для можливості вести вогонь з ко­ліна (60—75 хв), постійно спосте­рігаючи за противником і маскую­чи позицію. За наявності часу, окоп виривається для стрільби стоячи і удосконалюється (бруствер дово­диться до 30—60 см у висоту, стіни закріплюються підручними засоба­ми: дошками або хворостом, облаштовується ніша для боєприпасів, дно окопу закривається гіллям або іншим матеріалом для збереження сухості, облаштовуються основний та запасний сектори стрільби).

Солдат може обладнати як основну так і запасні вогневі по­зиції, а при наявності часу пе­рейти до з'єднання свого окопу з окопами сусідів свого відді­лення — так створюється вогне­ва позиція відділення (див. схему).


3. Завершальна частина — 3 хв

Наголошення теми та навчаль­них цілей, завдання на наступ­ний урок: оформлення зошитів, вивчення будови та бойових властивостей ручних гранат.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПОНЯТТЯ ПРО ВОГНЕВУ ПОЗИЦІЮ. ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА ОБЛАДНАННЯ І МАСКУВАННЯ ОКОПУ ДЛЯ СТРІЛЬБИ ЛЕЖАЧИ", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід