«Повороти під час руху (практичне)»
 

Завантажити урок №4

Урок №4

Тема: «Повороти під час руху (практичне)»

Навчально-виховна метанавчити учнів поворотів у русі виконанню команд для поворотів у русі; розвивати координ рухів, уважність, зосередженість.

Навчальні питання:

1.    Повороти праворуч, ліворуч, у русі.

2.    Поворот кругом.

Місце проведеннястройовий майданчик. Час: 45 хв.

Навчальні посібникипідручник «Захист Вітчизни», Стройовий статут.

   ВСТУПНА ЧАСТИНА: 5-7 хв. Рапорт командира взводу, привітання. Перевірка наявності учнів та їх зовнішнього вигляду. Тренування поворотів на місці.

   ОСНОВНА ЧАСТИНА: 35 хв.

Повороти під час руху

Вивчення поворотів під час руху починається зі зразкового показу його виконання. Після показу повороту праворуч під час в цілому поворот вивчається окремо на два рахунки. Викладач командує: «Поворот під час руху праворуч роздільно: роби — роби — два!». За рахунком «роби — раз» треба зробити стройовий крок лівою ногою вперед і зупинитися в положенні з опущеними руками; за рахунком «роби — два» різко повернутись право на носку лівої ноги, одночасно з поворотом винести праву вперед і зробити крок у новому напрямку.


З метою проведення тренування викладач здійснює розраху­нок на перший і другий, розташовує учнів один проти одного на 8 кроків з інтервалом 4 кроки, щоб кожен з них був навпроти малого квадрата на внутрішніх лініях прямокутника. Тренування проводиться на чотири рахунки за командою: «Поворот під час руху праворуч на чотири рахунки, кроком — руш!» і рахує: «Раз, два, три, чотири». За рахунком «Раз, два, три»учні роблять три стройових кроки вперед уздовж лінії квадрата, а за гучним рахунком «чотири* — поворот праворуч. За наступним рахунком «раз, два, три, чотири» вправа повторюється. Учні здійснюють рух по квадрату 4x4 кроки. Спочатку темп руху 60 кроків за хвилину, а потім 110-120 кроків на хвилину.

Перед вивченням повороту ліворуч викладач підкреслює, що він виконується так, як і поворот праворуч, з тією лише різни­цею, що поворот ліворуч робиться після руху чотирьох кроків і за наступним рахунком «раз» виконується поворот на носку правої ноги. Команда для виконання подається одночасно з постановкою на землю лівої ноги.

Для тренування вчитель відводить учнів на один крок назад і розташовує їх на зовнішній лінії прямокутника. Виконання по­вороту починається за командою: «Поворот під час руху ліворуч на чотири рахунки, кроком — руш» і далі ведеться підрахунок «Раз, два, три, чотири!», а під наступний гучний рахунок «Раз!» учні роблять поворот і крок, а під рахунок «Два, три, чотири!» продовжують рух. Закінчувати тренування можна, під рахунок самих учнів і бо під барабан. З метою глибшого засвоєння пропо­нується тренування повороту праворуч і ліворуч проводити одно­часно, для чого учні рухаються з дистанцією 2-4 кроки. ; Перед тим як вивчати поворот кругом під час руху, викла­дач звертає увагу учнів на те, що він, на відміну від поворотів праворуч або ліворуч, виконується на носках обох ніг і рух піс­ля повороту починається з лівої ноги в той момент, коли ноги знаходяться на носках. Опускатись на п'яти після повороту не дозволяється. Учитель пояснює, що для повороту кругом під часруху команда для виконання «Руш!» подається одночасно з по­становкою на землю правої ноги, а потім за три рахунки вико­нуються повороти кругом.

Вивчення повороту кругом під час руху починається роздільно на чотири рахунки за командою: «Поворот під час р кругом, роздільно: роби — раз, роби — два, роби — три, роби чотири».

На рахунок «Роби — раз» учні роблять крок уперед з лі: ноги і залишаються в такому положенні, за рахунком «Роби- два» виносять праву ногу на півкроку вперед і трохи вліво різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг, залишаються в такому положенні. За рахунком «Роби — три» роблять крок лівою ногою вперед, а за рахунком «Роби — чотири» п ставляють праву ногу.

Вправа повторюється в такій послідовності й у новому напрямку під рахунок викладача, а потім самостійно під рахунок учнів або під барабан.

Під час виконання повороту кругом особлива увага зв­еться на різкість повороту, а також на рух руками в такт кроку, а саме: коли за рахунком«Роби — два» виноситься права нога на півкроку вперед, слід разом з нею посилати ліву р вперед, а праву ^- назад. Як тільки права нога опустилась носок, руки повинні бути опущені. У момент початку повороту на носках обох ніг руки, рухаючись у такт кроку, опиняються внизу. На рахунок«Роби — три» права рука знову починає р; уперед, а ліва — назад.

Викладач уважно стежить за тим, щоб з рухом правої н на півкроку вперед руки передчасно не притискались до корпуса, тому що ця помилка не дозволить зробити різкий поворот. Осо­бливу увагу під час тренування вчитель звертає на координацію рухів рук у такт кроку.

Тренування цього прийому виконується в комплексі з рухом«три кроки вперед» за командою «Поворот кругом з рухом три кроки вперед, кроком руш!». За рахунком «Раз, два, три!» робить­ся три кроки вперед, за рахунком «Чотири!» — поворот кругом.

■   ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 3 хв.

Викладач нагадує тему та завдання на заняття. Підводить підсумки заняття, оголошує результати кожному учневі. Звертає увагу на помилки, виявлені під час заняття, та вказує шляхи $ усунення. Дає завдання для самостійної роботи.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: читати підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.), с. 86-87; тренувати повороти під час руху.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "«Повороти під час руху (практичне)»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід