Робота частин і механізмів автомата
 

Урок №22

Тема: Робота частин і механізмів автомата

Навчально-виховна метавивчити з учнями роботу частин і механізмів автомата, затримки під час стрільби і способи їх усунення; формувати переконаність у перевазі автомата над ана­логічними видами стрілецької зброї.

Навчальні питання:

1.   Робота частин і механізмів автомата.

2.   Затримки під час стрільби, способи їх усунення.

3.   Тренування в неповному розбиранні та складанні автомата.

Місце проведеннякабінет з предмета «Захист Вітчизни». Час: 45 хв.

Навчальні посібникипідручник «Захист Вітчизни» (2006 р.).

Матеріальне забезпеченняпідручник «Захист Вітчизни», макет АК-74, макет ударно-спускового механізму.

   ВСТУПНА ЧАСТИНА: 10 хв.

Шикування учнів, рапорт командира взводу, привітання, перевірка учнів.

Оголошення теми, мети та порядку проведення уроку.

Стройове тренування. Виконання команд «В одну шеренгу ставай!», «Відділення, в дві шеренги ставай!».

 

   ОСНОВНА ЧАСТИНА: 30-33 хв.

Робота частин і механізмів автомата

Вихідні положення.

Затворна рама з газовим поршнем і затвором під діє? поворотного механізму знаходиться в крайньому передньої положенні, газовий поршень у патрубку газової камери; затвор повернутий навколо повздовжньої осі праворуч і його бойові в ступи знаходяться у вирізах ствольної коробки — канал ствола закритий. Поворотна пружина має найменше стиснення.

Важіль автоспуску під дією затворної рами повернутий вперед і вниз. Курок спущений і упирається в затвор. Ударник дією курка поданий уперед. Бойова пружина знаходиться в н~ меншому стисненні та своєю петлею притискає курок до затвору, а загнутими кінцями притискає прямокутні виступи спускового гачка до дня ствольної коробки; при цьому хвіст спускового гачка знаходиться в передньому положенні. Перевідник вогню перебув в крайньому верхньому положенні та закриває ступінчатий виріз у кришці ствольної коробки (на запобіжнику). Сектор перевідники зайшов у виріз шептала одиночного вогню і знаходиться над правим прямокутним виступом спускового гачка (запирає спусковий гачок).

При приєднанні магазина його зачіп заходить за виступ ствольної коробки, а упорний виступ — за защіпку, і мага утримується у вікні ствольної коробки. Патрон, упираючись знизу в затворну раму, трохи опускається в магазин, стискуючи й пружину.

При русі рухомих частин назад.

При відведенні затворної рами назад вона діє переднім с сом фігурного вирізу на верхній виступ затвора, повертає затвор ліворуч, бойові виступи затвора виходять із вирізів ствольної коробки (відмикання затвора), виступ затворної рами звільняє важіль автоспуску, а шептало автоспуску під дією пружини при­тискається до передньої площини курка.

При подальшому відведенні затворної рами з нею відходить назад затвор, який відкриває канал ствола, поворотна пружина стискається, курок повертається навколо своєї осі, бойова пружсина закручується, бойовий звід курка послідовно заходить за фігурний виступ спускового гачка і під защіпку уповільнювача курка, курок стає на нижній виступ шептала автоспуску, важіль автоспуску при цьому підіймається вгору і стає на шляху руху виступу затворної рами.

Як тільки нижня площина затворної рами пройде вікно для магазина, патрон під дією пружини магазина підійметься вгору до упирання в защіпки Стінок магазина.

При русі рухомих частин уперед.

При відпусканні затворної рами вона разом із затвором під дією поворотного механізму рухається вперед, затвор виштовхує з магазина верхній патрон, досилає його в патронник і закри­ває канал ствола. Зачин викидача заскакує в кільцеву проточку гільзи; затвор під дією скосу лівого вирізу ствольної коробки на скіс лівого бойового виступу затвору, а потім під дією фігурного вирізу затворної рами на ведучий виступ затвору повертається навколо повздовжньої осі праворуч; бойові виступи затвору за­ходять за бойові упори ствольної коробки — затвор замикається. Затворна рама продовжує рух уперед; своїм виступом повертає важіль автоспуску вперед і вниз і виводить шептало автоспуску з-під бойового взводу курка; курок під дією бойової пружини повертається, виходить з-під защіпки уповільнювача і стає на бойовий звід.

Патрони в магазині під дією пружини підіймаються вгору до упору верхнім патроном у затворну раму.

При автоматичній стрільбі.

Перевідник становиться на «АВ» і натискається спусковий гачок. При постановці перевідника на «АВ» сектор перевідника звільнює виступ спускового гачка і залишається у вирізі шеп­тала одиночного вогню. Спусковий гачок отримує можливість повертатися навколо своєї осі, шептало одиночного вогню від Повороту разом зі спусковим гачком утримується сектором пере­відника; при натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить із чіпляння з бойовим зводом курка. Курок, під Дією бойової пружини, повертається навколо своєї осі й енергійно наносить удар по ударнику. Ударник бойком розбиває капсуль патрона, лунає постріл.

Стрільба продовжуватиметься, доки буде натиснутим спусковий гачок і в магазині будуть патрони. Це пояснюється тим, що при такому положенні перевідника курок при стрільбі утримується верхнім виступом шептала автоспуску, яке виводиться з-під бойового зводу курка відразу після того, як відбудеться закриття каналу ствола.

Для припинення стрільби необхідно відпустити спусковий гачок.. При цьому спусковий гачок повертається і його фігурний виступ стає на шляху руху бойового зводу курка. Курок зупиняється на бойовому зводі. Стрільба припиняється, але автомат залишається зарядженим, готовим до виконання подальшої стрільбо!

При стрільбі одиночними пострілами.

Перевідник встановити на «ОД». При постановці перевідники на «ОД» сектор перевідника звільняє прямокутний виступ спускового гачка, повністю виходить з вирізу шептала одиночного вогню і при стрільби не бере участі в роботі ударно-спускового механізму.

При натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний ви­ступ виходить із зчеплення з бойовим зводом курка. Курок під дією бойової пружини прокручується навколо своєї осі й енергій­но наносить удар по ударнику — лунає постріл. Після першого пострілу частини та механізми здійснюють ту саму роботу, що й при автоматичній стрільби. Але наступний постріл не відбувається, оскільки разом зі спусковим гачком повернулось шептало одиночного вогню і його зачіп став на шляху руху бойового зво­ду курка. Бойовий звід курка заскочив за шептало одиночного вогню, і курок зупинився в задньому положенні.

Для проведення наступного пострілу потрібно відпустити спусковий гачок і знову натиснути його. Коли спусковий гачок буде;, відпущений, він під дією кінців бойової пружини повертається разом з шепталом одиночного вогню, шептало одиночного вогню вийде із зчеплення бойовим зводом курка і звільнить курок! який під дією бойової пружини повертається, вдаривши спочатку по защібці уповільнювача, а потім по передньому його виступ стає на бойовий звід. При натисканні на спусковий гачок лун черговий постріл.

Затримки при стрільбі та способи їх усунення.

В результаті забруднення механізмів, зносу частин і недбалого поводження з автоматом, а також при несправності патронів можуть виникнути затримки при стрільбі (їх якість).

Затримку, що виникла при стрільбі, необхідно спробувати усунути перезарядженням, для чого швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її та продовжувати стрільбу. Якщо затримка не усунулася, необхідно з'ясувати при­чину виникнення й усунути її.

Тренування в неповному розібранні та складанні автоматі (показую і треную).

             ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв. Нагадування теми та мети заняття, оголошення результатів

опитування.

             ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ: вивчити підручник, с. 122-123.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Робота частин і механізмів автомата", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід