Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та русі вперед на 1 крок, удари ногою на місці
 
ПЛАН _ КОНСПЕКТ

уроку прикладної фізичної підготовки

  Тема2. ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ

 Урок 1. Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та

назад, удари рукою на місці та русі вперед на 1 крок, удари ногою

на місці в русі вперед на 1 крок.

Мета: Навчальна:

  • вивчення положення базової стійки;
  • вивчення пересування в стійці;
  • вивчення нанесення ударів руками і ногами.
    Виховна:
  • психологічна підготовка у подоланні страху.
    Розвивальна:

•    розвинути просторову уяву та активізувати практичн мислення при виконанні
необхідних дій в рукопашному бою.

Практично-корисна:

•    опанувати прийоми ударної тхніки.

Матеріальне забезпечення: обладнання спортивного залу Настанови та посібники: підр. "Допризовна підготовка, НФП-97

Гіперпосилання: СтійкиПересування в стійці. Удари рукою. Удари ногою

 

ХІД УРОКУ

 

Зміст навчальних питань          | Час, хвОрганізаційно-методичні вказівки

Підготовча частина ( 5 -10 хв )

1Шикування, перевірка присутності, пояснення змісту уроку

1 хв

Взвод в одношеренговому строю Перевірка наявності та форми одягу учнів
2Стройові прийоми

1 хв

Проводити в складі взводу
3Ходьба, вправи в ходінні

-

Проводити в колоні по одному, дистанція 2 кроки
4Біг, вправи в біганні

-

Проводити в колоні по одному, дистанція 2 кроки
5Загальнорозвиваючі вправи: ходьба по периметру зала на носках, на п’ятках, зовнішній і внутрішній стороні стопи; біг по периметру зала, звичайний,спиною вперед, правим і лівим боком

4хв

Проводити в колоні по одному, дистанція 2 кроки Звертати увагу на постановку ні, ноги в колінах не згибатиПлечовий пояс розслаблний, руки в ліктях н згинати, мінімізувати коливання центру ваги тіла, утримувати його на одній висоті над полом, зменшувати фазу польоту

 

 

приставними кроками; рух по залу "гусиним” кроком: лицем вперед, спиною вепред,кругами; загальнорозвиваючівправи для різних груп м’язівПравильна робота колін і бедер, корпус перпендикулярний полу, руки за спиноюВиконати 3-4 вправи для рук
6Спеціальні розвиваючі вправи: – кувирки вперед з колін через праве і ліве плече; вправа "Крокодил”;- віджимання в упорі лежачи з хлопком під грудьми.4хвСлідкувати за правильною постановкою рук і ніг на початковій і кінцевій фазі кувиркаСлідкувати за тим, шоб груди не піднімалися вище 15 см над полом, руки розставлні як найширше, звернути увагу на правильну роботу колів Максимальна кількість віджимань в підході, 2 підходи. Як можна рідше і вище відплигувати від полу, не прогинатися у поясниці

                                                     

                                                        Основна частина

Взвод в одношернговому строю.

Увага! Під час навчання прийомам рукопашного бою приймається базова стійка за командою керівника   До бою – ГОТУЙСЯ.

 

Розучування

і тренування вправ без

зброї:

стійки (базова та приготування до бою із зброєю і без неї)

                                                               30 хв     

Ознайомлення.Базова стійка – оптимально зручне положення тіла, яке дозволяє виконати небхідні дії в рукопашному бою.Ця стійка є основною, а приготування до бою із зброєю або без неї- похідними від базової. При прийнятті базової стойки ноги ставлять на ширину плеч, що забезпечує оптимальний розмір опорної площадки. .Положення легкого присіду забезпечує готовність до руху в любому напрямку. Зовнішня форма стійки у кожного навчаємого своя (різна антропологія), тому кожен повинен розуміти визначаючі стійку моменти:площа опорного місця (майданчика), розміщення центру тяги, положення корпуса (спини), положення голови (підбородку і очей).

Стійка для приготування до бою із зброєю чи без неї є похідною від базової стійки і приймається із положення базової з розворотом туловища та відставлення правої ноги на пів-кроку назад.Є також базова стійка в положенні з коліна. Показ.В базовій стійці ноги ставляться на ширину плеч, ступні ніг паралельні.Положення легкого присіду: ноги злегка зігнуті в колінях. Спина пряма, плечі вільно опущені, голова злегка нахилена. Підбородок прицьому злегка прикриває горло. Руки зігнуті в ліктях, а лікті прилягають до тіла захищаючи печінку і селезінку, пальці рук розміщуються на рівні очей. Одностороннє виконання учнями. Для прийняття базової стійки керівник вказує вихідне положення (стройова стійка) і порядок прийняття базової стійки (одночасний), для чого подає команду: "До бою – ГОТУЙСЯ”.

Тренування. . Керівник наказує навчаємим прийняти вихідне положення за командою "Вихідне положення ПРИЙНЯТИ” , після чого 3-4 рази подає команду ” До бою – ГОТУЙСЯ”.

рухи (пересування в стійці) вперед та назад

Взв.                             Пояснення.   Основні рухи (пересування) – повороти ложеня тілом під кутом до атаки противника) і кроки. Кроки виконюються такими способами: крок, полукрок, выдкрокю

 

удари рукою на місці та   русі вперед на 1 крок

удари ногою на місці в русі вперед на 1 крок.


відкрок, крок з підкроком, шдскок, відскок, прижок і т. д. Одним із основних способів пересування є крок з підкроком. Цей спосіб є ключовим в освоєнні системи побудови рухів. Виконання "кроку з півкроком” дозволяє стати під кутом до напрямку атаки, скоротити дистанцію і ввійти в контакт. Показ. Виконується так:

із базової стійки приставить одну із п’яток (праву) до п’ятки другої ноги (правої до лівої”) і розвернутися бедрами в напрямку вибраного руху (тобто, стати під кутом до атаки противника, що забезпечить рикошет його ударних частин і розсіювання кінетичної енергії удару по "касательной”); зробити крок впереді стоячою ногою (лівою) для скорочення дистанції з противником; підшагнуть (відновити опорну площадку) або відшагнуть (залехно від ситуації).

ОДНОСТОРОННЄ ВИКОНанНЯ УЧНЯМИ. Для виконання руху вперед та назад за розподілом керівник вказує вихідне положення (базова стійка) і порядок пересування кроком з півкроком вперед (назад), наприклад, "З приставкою правої п’ятки до лівої розвернути бедра в напрямку руху, "Роби – РАЗ”; зробити крок лівою ногою вперед (назад), "Роби – ДВА”; підшагнути (вішагнути) правою ногою, "Роби – ТРИ”.

Для одночасного виконання руху вперед та назад керівник подає команду: ” Крок з півкроком вперед (назад) почи – НАЙ”" Тренування. Керівник наказує навчаємим прийняти базову стійку, віддає вказівку і команду "Крок з півкроком – ВПЕРЕД (НАЗАД)” і виконує рухи з навчаємими 3-4 рази.

Взвод в одношеренговому строю.

Увага! Для нанесення ударів руками (за допомогою рук), ногами керівник подає команди:”Кулаком

(ногою, ножем, прикладом, лопатою) – БИЙ” Пояснення. Удари наносять під час видоху з виносом ударної поверхні на півтори фігури за ціль, в присіді і кроку з півкроком в момент контакту з противником, з обертом ударної поверхні в точці контакту по больовим зонам і точкам активної поразки по незахищеним частинам тіла під кутом біля 45 град до цілі.Демонстрація. Керівник демонструє умови удару на місці (в русі), роботу удару, результат удару.Демонстрація виконується як керівником, так і за допомогою малюнків, слайдів та ін. : Одностороннє виконання учнями Для відпрацювання нанесення удару рукою на місці (рухом вперед на 1 крок) керівник вказує вихідне положення (н-д, "До бою ГОТУЙСЬ”) і порядок відпрацювання ударів (н-д, одночасний), для чого подає команду "Кулаком (ребром долоні – БИЙ”. Тренування. . Керівник наказує навчаємим прийняти базову стійку, віддає вказівку і команду "Кулвком (ребром долоні) -БИЙ” і виконує удари з навчаємими 3-4 рази

Взвод в одношеренговому строю

Пояснення. Особливістю техніки ударів ногами є те, що вони наносяться не нижче рівня коліна. При нанесенні ударів ногами ударними поверхнями можуть виступати: основа пальців стопи, п’ятка, верхня частина зводу стопи, зовнішня і внутрішня кромка стопи, область п’ятки. Удари наносяться з наступним захватои за яку-небуть частину тіла чи зброю (екіпіровку), а також за одежу противника

Демонстрація. Керівник демонструє умови удару ногою на місці (в русі), роботу удару, результат удару.Демонстрація виконується як керівником, так і за допомогою малюнків,

 

слайдів та ін.: Одностороннє виконання учнямиДля відпрацювання нанесення удару ногою на місці (рухом вперед на 1 крок) керівник вказує вихідне положення (н-д, "До бою ГОТУЙСЯ”) і порядок відпрацювання ударів (н-д, одночасний), для чого подає команду "Ногою – БИЙ”.Тренування. Керівник наказує навчаємим прийняти базову стійку, віддає вказівку і команду "Ногою – БИЙ” і виконує удари з навчаємими 3-4 рази

Заключна частина

Спокійна ходьба, вправи на розслаблення м’язів в поєднанні з глибоким диханням5 хвВказати на якість і помилки при засвоєння матеріалу, відмітити кращих, дати завдання на самопідготовку, відповісти на питання по темі уроку.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та русі вперед на 1 крок, удари ногою на місці", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід