Рух і повороти під час руху (практичне)
 

Тема:  Рух і повороти під час руху (практичне)

Навчально-виховна мета: навчити учнів руху стройовим і дохідним кроком; заохочувати вміння зразково виконувати команди та бути дисциплінованим; добитися чіткості та злаго­дженості дій.

Навчальні питання:

Види та характеристика руху.

Рух стройовим і похідним кроком.

Рух бігом.

Місце проведення: стройовий майданчик. Час: 45 хв.

Навчальні посібники: підручник «Захист Вітчизни», с. 85-86, Стройовий статут.

  ВСТУПНА ЧАСТИНА7 хв.

Рапорт командира взводу, викладач перевіряє наявність учнів, їх зовнішній вигляд. Тренує учнів для відповіді на привітання начальника. Протягом 3-5 хвилин тренує у виконанні поворо­тів на місці й у виконанні команди «Головні убори — скинути (надіти)!».

  ОСНОВНА ЧАСТИНА: 35 хв.

Після тренування оголошує тему та навчальні питання за­няття та порядок їх відпрацювання.

Рух стройовим і похідним кроком Стройовий крок — це один з найскладніших стройових при­йомів, виконання яких вимагає від учнів особливої зібраності, підтягнутості, координації рухів рук і ніг.

Після розповіді про виконання стройового кроку викладач Починає його вивчення зі зразкової демонстрації та пояснення. Показавши рух стройовим кроком в цілому, він демонструє окремо Першу підготовчу вправу — рух руками на два рахунки — і подає Команду: «Рух руками, роби — раз, роби — два». За рахунком«Роби раз» учні повинні зігнути праву руку в лікті, рухаючи нею від плеча вздовж тіла так, щоб кисть руки піднімалась вище "Ряжки пояса на ширину долоні й була на відстані долоні від водночас ліву руку відвести назад до упору в плечовому су­дові.Пальці рук повинні бути напівзігнуті, а лікоть правої руки припіднятий. За рахунком«Роби два» вони повинні зробити рух лівою рукою вперед, а правою, починаючи від плеча, назад до упору. Після кожного рахунку викладач затримує положення рухів учнів і виправляє помилки.

Після вивчення підготовчої вправи для рук можна перейти до вивчення прийомів під рахунок самих учнів. З метою ускладнення цієї вправи додається крок на місці, який виконується за командою: «На місці, кроком руш!». За цією командою учні піднімають ногу на 15-420 см від землі і ставлять її на землю на всю ступню. Підготовча вправа для рук з кроком на місці виконується за командою: «Рух руками з кроком на місці, роби раз, роби два!». Під час тренування особливу увагу звернути на правильний рух і положення рук.

Після засвоєння правильного положення рук під час кроку на місці викладач приступає до вивчення другої підготовчої ви — рух стройовим кроком на чотири рахунки, на два рахунки, потім рух з темпом 60 кроків за хвилину, поступово переходячи до нормального темпу (110-120 кроків за хвилину) з шириною кроку 70-80 см.

Після показу другої підготовчої вправи роздільно на чоти; рахунки вчитель розмикає учнів на чотири кроки і, повернувши їх праворуч, командує: «Стройовим кроком, роздільно на чотири рахунки, кроком руш!». Після команди «Руш!» рахує«Раз, і три, чотири. Раз, два, три, чотири!» і т. д. Рахунок «Раз! вимовляється голосніше.

За попередньою командою «Кроком!» учні подають корпус тіла трохи вперед, переносячи вагу тіла більше на праву ногу й утримуючи рівновагу.

лівій

За командою «Для виконання руш!» та за рахунком «Раз» вони починають рух з лівої ноги повним кроком, виносячи з відтягнутим носком (при цьому ступня паралельно землі, висоту 15-20 см від землі й ставлять її твердо на всю ступню відриваючи в той же час від землі праву ногу з підтягуванням її на півкроку вперед до п'ятки лівої ноги. Одночасно з кроком учні роблять рух правою рукою вперед, а лівою назад (як відпрацьовано в першій підготовчій вправі) та стоять на лівій нозі з опущеними руками, права нога пряма, носком майже біля самої землі. Після цього роблять паузу, щоб виправити помилки.

За наступним рахунком «Раз!» рух повторюється з правої ги, а після «Два, три, чотири!» — знову робиться пауза і т. д. після відпрацювання другої підготовчої вправи на чотири рахун­ки викладач повторює цей рух на два рахунки, для чого подає команду: «Стройовим кроком, роздільно, на два рахунки, кроком руш!» і рахує «Раз, два, раз, два!». На рахунок «Раз» виконується крок уперед, на рахунок«Два» — пауза.

Якщо учні роблять помилки, треба ще раз повторити впра­ву на чотири рахунки. Після відпрацювання вправи на два ра­хунки викладач подає команду для руху стройовим кроком на кожен рахунок без паузи: «Стройовим кроком, роздільно під ко­жен рахунок, кроком руш!» і рахує «Раз, два!» і т. д. Потім ви­кладач приступає до вивчення руху стройовим кроком з темпом 60-70 кроків за хвилину з наступним збільшенням темпу руху до 110-120 кроків за хвилину. З метою відпочинку та виправлення помилок пропонується з повного темпу руху знову перейти до руху роздільно на чотири та два рахунки.

Викладач під час занять перебуває посередині стройового май­данчика та подає необхідні команди. Якщо він бачить загальну помилку, то він зупиняє учнів, повертає їх ліворуч і показує, як треба робити, потім продовжує тренування. Якщо припускається помилки лише один учень, учитель відводить його на крок убік, стає поруч з ним і на ходу виправляє помилку.

Навчання окремо й у цілому може проводитися за коман­дами та під рахунок викладача, самостійно під рахунок самих учнів і під барабан.

Рух похідним кроком

Похідний крок застосовують за командою «Кроком руш!». За попередньою командою корпус подається трохи вперед, вага тіла переноситься більше на праву ногу та зберігається стійкість. За отриманою командою рух починається з лівої ноги повним кроком, ногу піднімають вільно, не відтягуючи носок, і ставлять на землю, як під час звичайної ходьби; руками здійснюють вільні Рухи вздовж тіла.

Коли під час руху похідним кроком подається команда «Струнко!», то переходять на стройовий крок, а за командою вільно!» — на похідний крок.

Рух бігом починається за командою «Бігом руш!». Під чад руху з місця за підготовчою командою корпус трохи подати вперед, руки напівзігнуті, лікті трохи відвести назад; за виконавчою командою почати біг з лівої ноги, руками вільно рухати вперед і назад у такт бігу.

Для переходу під час руху з кроку на біг за підготовчою командою руки напівзігнуті, лікті трохи відвести назад. Виконавча команда подається одночасно з поставленням лівої нога на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок і з лівої ноги почати рух бігом. Для переходу від бігу на крок подається команда «Кроком руш!». Відповідна команда пода­ється одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою слід зробити ще два кроки бігом і з лівої ноги почати рух кроком.

  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 3 хв.

Викладач нагадує тему та мету заняття, указує на недоліки та помилки. Оголошує результати кожному учневі та дає завдання для самостійної роботи.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: читати підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.), с. 85-87; тренувати рух стройовим кроком.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Рух і повороти під час руху (практичне)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід