Строї та управління ними (практичне)
 

Завантажити урок №2

Урок №2

Строї та управління ними (практичне)

Навчально-виховна мета: дати статутне визначення елементів строю та основних команд управління строєм; вивчити обов'язки солдата перед шикуванням і в строю та їх практичне застосуван­ня; прищеплювати любов до стройової підготовки.

Навчальні питання:

1.    Строї та їх елементи.

2.    Обов'язки солдата перед шикуванням і в строю.

Місце проведенні: стройовий майданчик.

'      Час: 45 хв.

Навчальні посібники: підручник «Захист Вітчизни», Стройо­вий статут.

ВСТУПНА ЧАСТИНА: 5 хв.

Учитель повинен прийняти рапорт командира відділення, привітання, перевірити наявність учнів та їх зовнішній вигляд. Звернути увагу на охайність одягу, чистоту взуття й акурат­ність зачісок, вказати на виявлені недоліки. Оголосити тему та навчально-виховні завдання на заняттях і порядок їх відпрацю­вання.

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 35 хв.

Основна частина починається з роз'яснювання значення строю в житті та діяльності військових підрозділів, потрібно показати елементи строю, дати статутні визначення, розповісти про призна­чення елементів строю й основних команд з управління строєм.

 Стрій — визначене стройовим статутом розміщення військо­вослужбовців, підрозділів і частин для спільних дій у пешому Порядку та на машинах.

 Шеренга — стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії згідно з визначеними інтервалами.

 Фронт строю — бік строю, в якому військовослужбовці роз­міщені обличчям, а машини — лобовою частиною.

Фланг строю — край строю, правий або лівий. Під час по­воротів строю назви флангів не змінюються.

Тил строю — сторона, протилежна фронту.

       Інтервал — відстань по фронту між військовослужбовця машинами, підрозділами, частинами.

Дистанція — відстань у глибину між військовослужбовц машинами, підрозділами, частинами.

Ширина строю — відстань між флангами.

        Глибина строю — відстань від першої шеренги до остат шеренги, а під час дій на машинах — відстань між першою нією машин до останньої лінії.

        Ряд — два військовослужбовці, які стоять у двошеренго строю один за одним.

Двошеренговий стрій — розміщення військовослужбов однієї шеренги за військовослужбовцями іншої шеренги на стані одного кроку.

Колона — стрій, у якому військовослужбовці розташов один за одним, а підрозділи — один за одним на відстанях, значених Стройовим статутом або командиром.

Розгорнутий стрій — шикування підрозділів в одну лі по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю з інтервалами, визначеними Стройовим статутом або командиром. 
Похідний стрій 
— шикування підрозділів у колонах один За одним на дистанції, визначеній Стройовим статутом або ко­мандиром.     
Напрямний 
— військовослужбовець, що рухається на чолі строю у визначеному напрямі. 
Замикаючий 
— військовослужбовець, що рухається останнім у колоні. 

Управління строєм здійснюється командами та розпоряджен­нями, які подає командир голосом, сигналами й особистим при­кладом і які передаються за допомогою технічних і рухових за­собів. Команди та розпоряджання можуть передаватися колоною через командирів підрозділів (старших машин) і спостерігачів. Обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю.

Військовослужбовець зобов'язаний:

     перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озбро­єння і техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження;

     мати коротку охайну зачіску;

     охайно заправляти обмундирування, правильно надівати та пристосовувати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки;

     знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без ме­тушні; під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити із строю без дозволу;

     у строю без дозволу це розмовляти, додержуватися цілковитої тиші;

     бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко і точно, не заважа­ючи іншим;

     передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень, гучно та чітко.

  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 3 хв.

Наголошення на темі, цілях уроку, якості їх освоєння; під­биття підсумків заняття.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.), с 81-83, конспект

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Строї та управління ними (практичне)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід