Виконання військового вітання
 

Завантажити урок №7

Урок №7

Тема: Виконання військового вітання

Навчально-виховна мета: Навчити учнів виконувати військове вітання під час руху поза строєм; виховувати почуття відповідальності й обов'язковості; прищеплювати вміння зразково ви­конувати команди та бути підтягнутим, охайним, уважним.Навчальні питання:

1.     Військове вітання на місці.

2.     Військове вітання під час руху.

3.     Відповідь на вітання під час поздоровлення, оголошені дяки.

Місце проведення: стройовий майданчик. Час: 45 хв.

Навчальні посібникипідручник «Захист Вітчизни», Сі вий статут.

■     ВСТУПНА ЧАСТИНА5 хв. Рапорт командира взводу, привітання. Перевірка наявності

учнів, їх зовнішнього вигляду. Тренування поворотів на місці.

■     ОСНОВНА ЧАСТИНА35 хв.

Виконання військового привітання на місці

Перед початком відпрацювання цього прийому викладач за­значає, що військове привітання — це одна з давніх традицій нашої армії. Воно підкреслює повагу військовослужбовців один до одного, дисциплінує їх, формує навички правильної поведінки в повсякденному житті. Напередодні заняття учні повинні само­стійно ознайомитися зі ст. 71-73 Стройового статуту Збройних сил України. Заняття проводиться спочатку без головного убору, а потім у головному уборі.

Учитель розповідає й показує учням правила військового привітання на місці та починає вивчати їх роздільно на два рахунки за командою «Військове привітання на місці, начальник фронту {праворуч, ліворуч, позаду), роздільно: роби — раз, роби -два!».

За рахунком «Роби — раз» учні повинні повертатись у бік начальника, приймати положення «струнко» і дивитися

в обличчя. Якщо потрібно, викладач указує, що начальник про­ходить направо (і навпаки). За цією командою всі учні повертають голову зліва направо (і навпаки), а за рахунком «Роби — два» голову ставлять прямо і приймають положення «Вільно». І так повторюються команди для військового привітання начальника, який йде з різних напрямків. Відпрацювавши прийом роздільно, викладач організовує тренування попарно, з призначенням учнів для проходження замість начальника перед фронтом, збоку і по­заду строю.

Навчання прийомам військового привітання на місці в го­ловному уборі проводиться роздільно в такому ж порядку, що й без головного убору. При цьому слід спочатку навчити учнів правильно прикладати руку до головного убору. Для цього ви­кладач показує і розповідає, що права рука прикладається до головного убору після прийняття положення «струнко» найкоротшим шляхом, а при повороті у бік начальника — одночасно з приставлянням ноги, що позаду. Викладач звертає увагу учнів на те, що права рука повинна мати пряму долоню, пальці разом, середній палець торкається не голови біля скроні, а нижнього краю головного убору біля козирка, лікоть при цьому повинен бути на лінії та рівні плеча.

Навчання прийому прикладання руки до головного убору починається за командою: «Прикладання руки до головного убору й опускання її: роби — раз, роби — два». За рахунком «Роби — раз» учні, які перебувають в одношеренговому строю, енергійно прикладають праву руку до головного убору, за ра­хунком «роби — два» енергійно опускають руку вниз. Ця впра­ва може повторюватися перед дзеркалом, попарно, самостійно і під барабан. Після вивчення вправи роздільно викладач тре­нує учнів військовому привітанню в цілому, звертаючи увагу на виявлені недоліки і виправляючи помилки в діях учнів.

Виконання військового привітання під час руху

Військове привітання під час руху виконується під час зу­стрічі військовослужбовців один з одним і під час обгону.

Навчання військовому привітанню під час руху в головному Уборі проводиться на шість рахунків. Спочатку викладач показує Прийом в цілому, а потім роздільно. За рахунком «роби — раз» Робиться крок лівою ногою, і з постановкою ноги на землю голо­ва повертається в бік начальника, одночасно прикладається рука До головного убору. Ліва рука опускається вниз до стегна. За ра­хунком«Роби — раз, роби — два, роби — три, роби — чоти^ робляться кроки правою (лівою) ногою. За рахунком «Роби п'ять» з постановкою лівої ноги на землю голова стає прямо права рука опускається від головного убору вниз. За рахунком «Роби — шість» права нога приставляється до лівої, а права рука опускається до стегна. Усвідомивши, що учні правильно зрозуміли прийом, викладач шикує £х у колону по одному і приступає до тренування під рахунок учнів або під барабан.

Вивчення військового привітання без головного убору ви­конується в такому ж порядку, але за рахунком «Роби — раз» одночасно з кроком лівою ногою та поворотом голови обидві руки притискаються до стегон.

Після відпрацювання першої підготовчої вправи викладач приступає до відпрацювання другої підготовчої вправи на вісім рахунків.

Вивчення прийому починається за командою «Військове при­вітання під час руху, начальник праворуч (ліворуч), роздільно: роби — раз, роби — два* і т. п.

За рахунком «Роби — раз» зробити крок лівою ногою, од­ночасно з постановкою ноги на землю припинити рух руками та повернути голову в бік начальника, прикласти руку до головного убору. За рахунками «Два, три, чотири» рух продовжувати. За рахунком «Роби — п'ять» одночасно з постановкою лівої ноги на землю голову тримати прямо, опустити праву руку та продовжити рух руками, за рахунками«Шість, сім, вісім» зробити три віль­них кроки і припинити рух. Після цього вправа повторюється. Вивчивши прийом роздільно, викладач приступає до тренування в цілому. За командою «Військове привітання під час руху, на­чальник ліворуч (праворуч), на вісім рахунків кроком — руш!*' Темп — 110-120 кроків за хвилину.

Типовими помилками під час військового привітання можуть бути такі: разом з поворотом голови повертається корпус тіла» спочатку повертають голову, а потім прикладають (опускають) руку. У заключній частині викладач нагадує тему та навчально-виховні завдання на заняття. Підбиває підсумки уроку, оголошує результати кожному учневі. Звертає увагу на помилки, виявлені під час заняття, та вказує шляхи їх усунення. Дає завдання самостійної роботи.

Відповідь на вітання під час поздоровлення, оголошення подяки

Починаючи вивчення цього питання, викладач пояснює, що дід час звернення начальника або старшого за військовим званням до окремих військовослужбовців вони, за винятком хворих, при­ймають стройове положення і називають свою посаду, військове звання та прізвище.

На вітання начальника або старшого за військовим званням «Здрастуйте, товариші» всі військовослужбовці, що перебувають у строю або поза строєм, відповідають «Бажаємо (бажаю) здоров'я», якщо начальник або старший за військовим званням прощаєть­ся, то на його слова «До побачення, товариші військовослужбов­ці» відповідають «До побачення», додаючи в кінці відповіді слова «товаришу» та військове звання без зазначення роду військ чи служби. Наприклад: «Бажаємо здоров'я, товаришу майоре» і «До побачення, товаришу полковнику». Якщо командир (начальник) поздоровляє військовослужбовця або дякує йому, то військовос­лужбовець відповідає командирові (начальникові) «Служу україн­ському народові».

Якщо, командир (начальник) поздоровляє військову частину (підрозділ), то вона відповідає протяжним триразовим «Слава!», а якщо командир (начальник) дякує, то військова частина (під­розділ) відповідає «Служимо українському народові!».

■   ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв.

Викладач нагадує тему та завдання заняття. Оголошує ре­зультати кожному учневі, його помилки, шляхи їх усунення. Дає завдання для самостійної роботи.

    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: тренувати виконання військового вітання на місці, під час руху.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Виконання військового вітання", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід