Визначення дальності до цілі, врахування впливу зовнішніх умов на стрільбу. Прицілювання зброї та влучність стрільби
 

Урок №26

Тема: Визначення дальності до цілі, врахування впливу зовнішніх умов на стрільбу. Прицілювання зброї та влучність стрільби

Навчально-виховна мета: ознайомити учнів зі способами ви­значення дальності до цілі; сформувати переконання в необхідності знань основ і правил стрільби; виховувати любов до стрілецької зброї.

Навчальні питання:

1.   Визначення дальності до цілі.

2.   Поняття про рівну мушку і точку прицілювання.

3.   Прицілювання зброї, характерні помилки при прицілювання

Місце проведенняклас з предмета «Захист Вітчизни». Час: 45 хв.

Навчальні посібникипідручник «Захист Вітчизни» (2006 р.).

Матеріальне забезпеченнябінокль, лінійка, патрон, олівець наочні посібники «Вогнева підготовка».

          ВСТУПНА ЧАСТИНА: 8-10 хв.

Шикування учнів, віддача рапорту командиром взводу вчителеві, привітання, перевірка зовнішнього вигляду учнів.

Оголошення теми, мети та порядку проведення уроку.

Стройове тренування: розмикання і змикання відділені Перешикування відділення з однієї шеренги в дві і знову в одну.

          ОСНОВНА ЧАСТИНА: 30-32 хв. У стрілецький практиці для вимірювання кутів користуються не градусами, а поділками кутоміра — тисячними. Тисячною називається центральний кут, що спирається на дугу, яка дорівнює 1/6000 довжини кола.

Якщо коло довільного радіуса розділити на 6000 рівних частин і з'єднати радіусами кінці дуг із центром кола, матиме! 6000 рівних центральних кутів.


Подпись:
Подпись:


Рис. 10. Вимірювання кутів

 

Для визначення лінійної величини центрального кута (записується: 0-01) потрібно довжину кола розділити на загальної кількість кутів: 0-01 = 2лК/6000 = 6,28К/6000. Скоротимо на 6,28. Отримаємо 0-01=К/955.

У стрілецькій практиці вважається, що радіус кола К дорів­нює дальності (Д) стрільби. Для зручності розрахунків 1/955 Д округлюють до 1/1000 Д. Тоді: 0-01 = Д/1000.

Виходячи з цього, можна визначити лінійну величину (В) будь-якого центрального кута, знаючи його кутову величину (К):

В = К х Д/1000. З цієї формули:

К = В х 1000/Д; Д = В х 1000/К. Це формули тисячної, де: д — дальність до об'єкта, що розглядається; В — лінійні розмі­ри об'єкта, що розглядається; К — кут, під яким даний об'єкт спостерігається за допомогою приладів (у тисячних).

У бойовій обстановці завжди можна визначити дальність до об'єкта, за яким спостерігають, і встановити необхідний приціл зброї, що дає змогу точніше вражати ціль противника на полі бою, витрачаючи найменшу кількість боєприпасів. Для цього по­трібно встановити кутову величину і знати лінійні розміри об'єкта (цілі). Середня висота людини — 1,7 м, ширина — 0,5 м. Висота танка — 2,7 м, ширина — 3 м. Середня ширина бронетранспор­тера — 2,5 м.

Кутові величини цілей вимірюються в тисячних за допо­могою польового бінокля або іншого приладу за кутомірними шкалами.

Величина однієї великої поділки на шкалі дорівнює 10 тисяч­ним, малої — 5 тисячним. Наприклад, кутова величина танка, за яким спостерігають у бінокль, дорівнює двом великим поділкам шкали бінокля. Встановлюємо відстань до танка — дальність: Д = 3x1000/20 = 150м.

Кутові величини цілі можна визначити за допомогою під­ручних предметів (лінійки, олівця, коробки сірників), а також пальців руки. Для цього треба знати їх значення в тисячних, 1 мм лінійки дорівнює 0-02 (двом тисячним); круглий олівець має діаметр 0-12; коробка сірників: довжина — 0-90, ширина — 0-60, висота — 0-30; пальці руки: великий — 0-40, вказівний — 0~30, мізинець — 0-20. Предмет слід тримати на відстані 50 см ВІД ока. Наприклад: на полі бою до вас наближається противник, Ширина його фігури перекривається 5 мм лінійки. Визначаємо відстань до нього:

Д = 0,5 х 1000/10 = 50 м. Визначати дальність до цілей можна за допомогою прицільного пристрою автомата. Мушка автомата на певній відстані перекриває певний відрізок; це — криюча величина мушки. Мушка автомата на відстані 100 м перекриває 25 см, на 200 м — 50 см, на 300 м — 75 см і т.дВикористовуючи значення криючої величини мушки, можна визначити відстань до цілей противника, наприклад: мушка автомата в 2 рази більша за ширину фігури людини (0,5 м), отже мушка перекриває 1 м. Відстань у даному випадку до людині становить 400 м.

Точка на цілі чи поза нею, на яку наводиться зброя, називається точкою прицілювання (наведення).

Прицілювання — це надання каналу ствола напряму необхідного для того, щоб уразити ціль. Виконується прицілюванні за допомогою прицілу та мушки.

При стрільбі з відкритим прицілом для прицілювання необхідно зажмурити ліве око, а правим дивитися крізь проріз прицілу на мушку і встановлювати її таким чином, щоб її верхівки було видно в центрі прорізу прицілу на одному рівні з краями»Таке положення мушки називається рівною мушкою.

Характерні помилки:

    якщо мушка дрібна, то кулі підуть нижче;

    якщо мушка велика, то кулі підуть вище;

    якщо мушка спрямована вправо, то кулі підуть вправо;

    якщо мушка спрямована вліво, то кулі підуть вліво. .

Коли гвинтівка завалюється в той чи інший бік, то відповідно в той бік і вниз буде відхилення.

          ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв.

Наголошення на темі, цілях уроку, якості засвоєння мате» ріалу: підбиття підсумків виконання стройових прийомів, участі в бесіді.

          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: вивчити конспект, підручник, с. 136-137.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Визначення дальності до цілі, врахування впливу зовнішніх умов на стрільбу. Прицілювання зброї та влучність стрільби", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід