Зовнішня балістика стрільби
 

Урок №25

Тема: Зовнішня балістика стрільби

Навчально-виховна метаознайомити учнів з питаннями зовнішньої балістики; сформувати переконання в необхідності знати основи та правила стрільби.

Навчальні питання:

1.            Політ кулі в повітрі.

2.            Траєкторія польоту кулі та її елементи.

3.            Прямий постріл, прикритий, уражений та мертвий постріли, їх значення.

Місце проведення: кабінет з предмета «Захист Вітчизни», Час: 45 хв.

Навчальні посібники: підручник «Захист Вітчизни».

Матеріальне забезпечення: наочні посібники «Вогнева підготовка».

ВСТУПНА ЧАСТИНА8-10 хв.

Шикування, рапорт, командира вчителеві. Привітання. Перевірка учнів.

Оголошення теми заняття та навчальних питань, порядок проведення уроку.

Стройове тренування: виконання команд «Ставай!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Рівняння направо (наліво)!», «Вільно».

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 30-32 хв.                                     

Зовнішня балістика

Зовнішня балістика — це наука, яка вивчає рух кулі (гра­нати) після закінчення дії на неї порохових газів.

Вона вирішує завдання, під яким кутом до горизонту і з якою початковою швидкістю треба кидати кулю певноїваги і форми щоб вона досягла цілі.

Вилетівши з каналу ствола під дією порохових газів, куля рухається за інерцією і при польоті в повітрі піддається дії двох сил: силі тяжіння та силі опору повітря. У результаті дії цих сил швидкість польоту кулі постійно зменшується, а її траєкторія нагадує за формою нерівномірно зігнуту криву лінію.

Крива лінія, що описує центр тяжіння кулі в польоті, на­зивається траєкторією.

Опір повітря польоту кулі викликається тим, що повітрі є пружним середовищем. Тому на рух цим середовищем витрачається частина енергії кулі. Сила опору повітря зумовлюється трьома основними причинами: тертям повітря, утворенням зави­хрень і балістичної хвилі. Під дією початкових поштовхів у момент вильоту кулі з каналу ствола між віссю кулі та дотичної до траєкторії утворюється кут, тому сила опору повітря діє Яв вздовж осі кулі, а під кутом до неї, прагнучи не тільки сповільнити рух, але і перекинути її.

Для вивчення траєкторії кулі (гранати) прийняті такі визначення.      

Пряма лінія, яка є продовженням осі каналу ствола наведеної зброї, називається лінією піднесення.

Пряма лінія, яка є продовженням осі каналу ствола в момент вильоту кулі, називається лінією кидання.

Кут, утворений лінією піднесення і лінією кидання, назива­ється кутом вильоту {у).

Центр дулового зрізу ствола називається точкою вильотуточка вильоту є початком траєкторії.

Горизонтальна площина, яка проходить через точку вильоту, Називається горизонтом зброї. Траєкторія двічі перетинає гори­зонт зброї: у точці вильоту і в точці падіння.

Вертикальна площина, яка проходить через лінію піднесення, Називається площиною стрільби.

Кут, утворений лінією піднесення і горизонтом зброї, назн­ається кутом піднесення (ер). Якщо цей кут від'ємний, то він Називається кутом схилення (зниження).

Кут, утворений лінією кидання і горизонтом зброї, називається кутом кидання (00).

Точка перетину траєкторії з горизонтом зброї називається точкою падіння.

Кут, утворений дотичною до траєкторії в точці падіння і горизонтом зброї, називається кутом падіння (0').

Відстань від точки вильоту до точки падіння називається повною горизонтальною дальністю (X).

Швидкість кулі в точці падіння називається кінцевою швидкістю (У<).

Час руху кулі від точки вильоту до точки падіння називається повним часом польоту (Т).

Найвища точка траєкторії називається вершиною траєкторій

Найкоротша відстань від вершини траєкторії до горизонті зброї називається висотою траєкторії (У).

Частина траєкторії від точки вильоту до вершини називаєте ся висхідною гілкоючастина траєкторії від вершини до точки падіння називається низхідною гілкою траєкторії.

Точка на цілі чи поза нею, в яку наводиться зброя, називається точкою прицілювання (наведення).

Пряма лінія, яка проходить від ока стрільця через середині прорізі прицілу (нарівні з його краями) і вершину мушки в точки прицілювання, називається лінією прицілювання.

Завантажте повний текст матеріалу

   ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв.

Наголошення на темі, цілях уроку, якості їх освоєння; під­биття підсумків виконання стройових вправ учнями, їх участі в бесіді (відповіді).

   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: вивчити підручник, с. 133-135.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Зовнішня балістика стрільби", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід