Шлях становлення особистості головної героїні "Ляльковий дім” Генріха Ібсена

Видатний письменник XIX ст. Генрік Ібсен відіграв велику роль у становленні європейської реалістичної драми. Його новаторство полягало в оригінальності тематики (на перший план висувалися гострі суспільні проблеми на тлі щоденних обставин, близьких кожному читачеві), у відмові .від звичного любовного конфлікту як головного, у постановці низки болючих проблем про особистість та її стосунки з суспільством. Драматург змушує шукати відповіді на порушені питання. Тому інтелектуальні, соціально-психологічні п'єси Ібсена реалістичного і символічного...


Ще за життя драматурга п’єси Г. Ибсена визнавалися новаторськими, а їх автора цілком справедливо називали творцем аналітичної драми ХІХ століття, яка відроджувала традиції античної драматургії.

Композиція п’єс Ибсена зв’язувалася з будовою трагедії Софокла «Цар Едіп», уся дія якої скорена розкриттю таємниці — з’ясуванню подій, які відбувалися колись. Поступове наближення до таємниці створює сюжетну напругу, а остаточне розкриття — розв’язку, яка визначає подальшу долю героїв. Така будова дає можливість створити дуже напружений сюжет. Глядач (чи читач), якому показується певна життєва ситуація, повинен дума