УРОК № 19 
Тема: «Захисник усього людяного і земного…» (Життєвий і творчий шлях Й. В. Ґете. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика.) 
Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю видатного німецького поета і філософа Й. В. Ґете; почати роботу над трагедією «Фауст»; допомогти учням зрозуміти її про-блематику та особливості побудови; розвивати навички ораторського мистецтва, виразного та коментованого читання, усного та писемного зв’язного мовлення, логічного ...