Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». 
Зміст твору, мотиви, ідея. Зв’язок із «нечистою силою» як метафора злодіяння

Мета: продовжувати роботу над формуванням уміння переказувати зміст прочитаного та визначати його ідейно-художні особливості, основне в сюжеті твору; допомогти сформулювати провідну...Мета: допомогти учням осмислити творчу постать М. Гоголя, його місце в українській літературі та значення творчості митця для української культури; розвивати аналітичне мислення та усне мовлення...


УРОК № 32 
ТЕМА: ДВА СИНИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ ОСТАПА Й АНДРІЯ У ПОВІСТІ) 
Мета: розкрити силу характеру Остапа і  причини трагедії Андрія; розвивати навички порівняльної характеристики персонажів, переказу, усного зв’язного мовлення, усного словесного малювання; формувати уявлення про сильну особистість, громадянську позицію школярів. 
Обладнання: текст повісті «Тарас Бульба»; ілюстрації до  твору Є. Кибрика; репродукція картини М. Дерегуса «Загибель Остапа» (1952); виставка учнівських малюнків. 
Тип уроку: комбінован...


УРОК № 31 
ТЕМА: ТАРАС БУЛЬБА — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ 
Мета: проаналізувати образ Тараса Бульби, розкрити неоднозначність і  типовість характеру героя; розвивати навички виразного читання, усного мовлення, 
словесного