ТЕМА: ТАРАС БУЛЬБА — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ
 
УРОК № 31 
ТЕМА: ТАРАС БУЛЬБА — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ 
Мета: проаналізувати образ Тараса Бульби, розкрити неоднозначність і  типовість характеру героя; розвивати навички виразного читання, усного мовлення, 
словесного малювання; навчати учнів висловлювати свою думку; виховувати 
моральні якості школярів. 
Обладнання: репродукція малюнка Є. Кибрика «Тарас Бульба» (або інші ілюстрації до  твору 
на  вибір учителя); фонозапис опери М. Лисенка «Тарас Бульба» (на вибір учи ­ 
теля); текст повісті; підручники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна 
література», В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007). 
Тип уроку: комбінований. 
Очікувані результати: учні цілісно сприймають великий за обсягом твір, виразно читають 
і переказують близько до тексту ключові епізоди повісті, розповідають про 
бойове товариство; характеризують образ старого полковника; висловлюють 
своє ставлення до проблем, порушених у творі. 
Тарас Бульба… любив свою батьківщину 
Україну і нічого не знав вищого і прекрас -нішого за бойове козацтво, тому що відчу -вав те й інше в кожній краплі крові своєї… 
В. Г. Бєлінський, 
російський критик XIX століття 
Хід уроку 
I. ПІДГОТОВКА ДО  СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Слово вчителя 
Центральним образом повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» є об-раз старого полковника Тараса Бульби. Відчувається, що автор лю-бить свого героя, милується ним, пишається ним і вболіває за його 
долю та долю його синів. Тарас Бульба — це те могутнє осердя, 
навколо якого групуються усі персонажі твору. 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Усне словесне малювання 
Опишіть, яким ви вперше побачили Тараса Бульбу. 
; Прийом «Мікрофон» 
Як ви ставитеся до Тараса Бульби? 
; Робота з  репродукцією малюнка Є. Кибрика «Тарас Бульба» 
1. Яким зображено героя на картині? 
2. Чи збігається бачення художника з вашим? 
3. Яку рису вдачі Тараса підкреслює Є. Кибрик? (На картині 
Тарас зображений мужнім козаком. Про це свідчить його 
горда постава, суворий погляд, мужній вираз обличчя.) 
; Робота з  епіграфом 
Які головні риси вдачі виділяє критик в образі Тараса Бульби? 
(Любов до вітчизни та вірність бойовому козацтву.) 
; Робота з  текстом 
М. Гоголь не дає окремого портрета головного героя. 
Користуючись текстом повісті, спробуйте створити цей портрет. 
Зачитайте відповідні рядки. ( Р. 1: «Тарас був один із корінних, 
старих полковників: весь був він створений для бойової тривого 
й відзначався грубою щирістю своєї вдачі…» 
Р. 1: «…був надзвичайно важкий і товстий…» 
Р. 8: «…І насунув він ще нижче на свої очі хмурі, зчорна-білі 
брови, схожі на кущі, що поросли на високому тім’ї гори, яких 
верхівки геть укрив голчастий північний іній». 
Р. 9: «…так говорив отаман і, коли скінчив мову, все ще по-трясав посрібленою в козацьких ділах головою…» 
Р. 10: «…білий вус його сріблився…» 
Р. 12: «…дебелий старий козак…» ) 
; Бесіда з  учнями 
1. Знайдіть опис світлиці Тараса. Що можна сказати про смаки 
та вподобання господаря? (Тарасові не до вподоби була нова 
мода на польські звичаї. «Він любив просте життя козаків 
і пересварився з тими своїми товаришами, що схилялися 
на варшавський бік, називаючи їх холопами польських па-нів».) 
2. Як Тарас ставився до віри? («…він вважав себе законним обо -ронцем православ’я».) 
3. Розкажіть, як Тарас чинив, коли бачив у селах утиски орен-дарів. ( Він зі своїми козаками чинив над такими розправу.) 
4. Автор називає свого героя «вічно невгамовним». Чи згодні ви з ним? 

5. Поміркуйте, чому Тарас тішився думкою про те, що привезе 
на Січ своїх синів. ( Як батько він, звичайно, пишався сво-їми синами-красенями. Він хотів довести, що вони справжні 
козаки.) 
6. Про що свідчить той факт, що Тараса раді були бачити 
на Січі? ( Козаки поважали досвідченого полковника.) 
7. Кого Тарас уважав добрим воїном? («Не той ще добрий вояка, 
хто не втратив духу у важливім ділі, а той добрий вояка, 
хто й без діла не занудьгує, хто все витерпить, і хоч ти 
йому що хоч, а він все-таки доскочить свого».) 
8. Чому герой якомога швидше хотів вирушати у похід? (Він 
уважав, що похід є справжньою козацькою справою. Воїни 
загартовуються у боях.) 
9. Як він ставився до своїх синів-козаків? ( Тарас із гордістю 
спостерігав за їхнім становленням, помічав різні риси їхньої 
натури. ) 
10. Чи однаково Тарас сприймав синів? (Він любив їх обох. Але 
помічав, що з Остапа вийшов кращий козак, ніж з Андрія.) 
11. Які негативні риси є в характері героя? ( Він грубий у пово-дженні з дружиною, впертий, владний, жорстокий.) 
; Виразне читання 
Прочитайте за особами діалог Тараса і єврея Янкеля ( р. VII). 
; Бесіда за  прочитаним 
1. Що найбільше вразило Тараса у повідомленні Янкеля? (Те, що 
Андрій з власної волі перейшов до поляків. ) 
2. Як Янкель пояснив причину зради? (Коханням до прекрасної 
полячки.) 
3. Чому Тарас «тяжко замислився»? (Тому, що «згадав, що велика влада у слабкої жінки, що багато дужих занапащувала 
вона, що податлива в цьому вдача Андрійова».) 
4. Як Тарас переживав цю новину? (Він похилив свою сиву го -лову. Сором і біль проймали його душу. Та все не хотів ві-рити, «щоб могло статися таке ганебне діло і щоб рідний 
син його продав віру й душу».) 
; Проблемна ситуація 
1. Чому Тарас відмовився зняти облогу з Дубна? ( Тарас не міг 
порушити першого святого закону товариства: залишити 
своїх товаришів на поталу ворогові.) 
2. Чи правильно він учинив? 
; Переказ тексту з  творчим завданням 
1. Розкажіть про зустріч Тараса й Андрія під час бою. 
2. Поміркуйте, що найбільше вразило Тараса під час цієї зу-стрічі. 
; Бесіда з  учнями 
1. Як Тарас сприйняв те, що поляки взяли в полон Остапа? (Він 
намагався допомогти синові в бою, але сам був поранений.) 
2. Як змінився Тарас? ( Тяжко переживав він за Остапа. Довго лікував його старий Товкач. «Одначе став він помітно похму-рий і сумний. …Суворо й байдуже дивився він на все, і на не-рухомому обличчі його виступило невгасиме горе, і тихо 
понуривши голову, казав він: " Сину мій! Остапе мій!” » ) 
3. Що він вирішив зробити? ( Тарас вирішив розвідати, що з його сином. ) 
4. Як Тарас підтримав сина в останню хвилину його життя? 
(Він не побоявся подати голос, щоб підтримати Остапа під час страти.) 
5. Як батько помстився за сина? ( Тарас жорстоко розправлявся 
з ворогами по всій Польщі. ) 
6. Як загинув Тарас Бульба? (Під час бою Тарас зліз із коня 
і почав шукати у траві свою люльку. Тут і схопили його 
гайдуки. Присудили йому ляхи страшну кару: спалити жив-цем.) 
7. Про що думав Тарас в останні хвилини свого життя? (Він ду-мав не про смерть, не про нелюдський біль, що проймав його, 
а намагався своїми порадами допомогти козакам. Старий 
козак помер зі святою вірою в перемогу, в грядущі силу й мо-гутність руської землі та православної віри. ) 
; Прослуховування уривка з  опери М. Лисенка «Тарас Бульба» 
(Це може бути арія Тараса або будь-який інший уривок на  вибір вчителя.) 
Поміркуйте, чи вдалося композиторові передати силу харак -теру героя. ( Так. Композитор створив образ сильного волелюбного 
героя, що є незламним борцем за волю народу.) 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Підсумкова бесіда 
1. Чи виправдовує автор жорстокість характеру героя? ( Автор 
пояснює жорстокість героя жорстоким часом. Саме таких 
характерів вимагав той час. ) 
2. Як ви гадаєте, що переважає в образі Тараса: жорстокі риси 
вдачі чи волелюбність характеру? ( Волелюбність характеру. ) 
3. Чому саме Тарас Бульба є втіленням кращих рис запорозького 
козацтва? ( Тому що саме у цьому образі найбільш яскраво 
виражена національна ідея, утверджується самобутність 
українського характеру, культури, історії. ) 
4. Утіленням яких головних ідей повісті є образ Тараса Бульби? 
(Тарас Бульба є втіленням ідеї волелюбності, патріотизму, 
відданості й вірності вітчизні та християнській вірі. ) 
; Проблемне запитання 
Г. Бєлінський писав про повість М. Г. Гоголя: «Це поема, 
сповнена трагічної сили, трагічного величі, картин сильних харак -терів, сильних пристрастей». Як ці слова перегукуються з долею 
Тараса Бульби та його синів? 
; Складання плану усної характеристики Тараса Бульби 
; Перевірка учнівських робіт ( 3—4 роботи ) 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Складіть план повісті; доберіть цитатний матеріал 
до образів Остапа і Андрія; намалюйте ілюстрації до тексту (творче 
завдання).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ТЕМА: ТАРАС БУЛЬБА — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ", із категорії "Микола Гоголь", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід