Мета: з'ясувати сенс протиставлення світу звірів і світу людей у творі; поглиблювати навички аналізу художнього тексту; розвивати навички узагальнення прочитаного, виразного чи­тання, логічного мислення; виховувати позитивні моральні якості учнів.

"$CUT$"