Вічні образи у світовій літературі.Твір
 

«ВІЧНІ ОБРАЗИ» У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Історія літератури знає чимало випадків, коли твори письменника

були дуже популярні за його життя, але минав час, і їх забували майже

назавжди. Є й інші приклади: письменника не визнавали сучасники,

а справжню цінність його творів відкривали наступні покоління.

Але в літературі є дуже небагато творів, значення яких неможливо пе

ребільшити, тому що в них створені образи, які хвилюють кожне поколі

ння людей, образи, які надихають на творчі пошуки митців різних часів.

Такі образи мають назву «вічних», бо вони носії рис, що завжди прита

манні людині.

У злиднях і самотності доживав свій вік Міґель Сервантес де Сааведра,

хоча за життя він був відомий як автор талановитого, яскравого роману

«Дон Кіхот». Ні сам письменник, ні його сучасники не знали, що мине

кілька століть, а його герої не тільки не будуть забуті, але стануть «най

популярнішими іспанцями», і співвітчизники поставлять їм пам’ятник.

Що вони вийдуть із роману і заживуть своїм самостійним життям у тво

рах прозаїків і драматургів, поетів, художників, композиторів. Сьогодні

навіть важко перелічити, скільки творів мистецтва створено під впливом

образів Дон Кіхота і Санчо Панси: до них зверталися Гойя і Пікассо, Масс

не і Мінкус.

Безсмертна книга народилась із задуму написати пародію й висміяти

лицарські романи, такі популярні в Європі XVI століття, коли жив і тво

рив Сервантес. Та задум письменника ширився, і на сторінках книги ожи

вала сучасна йому Іспанія, змінювався й сам герой: із пародійного лица

ря він виростає у фігуру смішну і трагічну. Конфлікт роману водночас

історичноконкретний (він відбиває сучасну письменнику Іспанію)

й універсальний (бо існує в будьякій країні в усі часи). Суть конфлікту:

зіткнення ідеальних норм і уявлень про дійсність із самою дійсністю —

не ідеальною, «земною».

Образ Дон Кіхота став вічним теж завдяки своїй універсальності: зав

жди і всюди є благородні ідеалісти, захисники добра і справедливості, які

відстоюють свої ідеали, але не в змозі реально оцінити дійсність. Виник

ло навіть поняття «донкіхотство». Воно поєднує гуманістичне прагнен

ня до ідеалу, ентузіазм, бескорисливість, з одного боку, та наївність, ди

вацтво, прихильність до мрій та ілюзій — з іншого. Внутрішня шляхетність

Дон Кіхота поєднується з комізмом її зовнішніх проявів (він здатен поко

хати просту селянську дівчину, але бачить в ній тільки шляхетну Прекрас

ну даму).

Другий важливий вічний образ роману — дотепний і земний Санчо

Панса. Він повна протилежність Дон Кіхоту, але герої нерозривно пов’я

зані, вони схожі один на одного в своїх надіях і розчаруваннях. Серван

тес показує своїми героями, що дійсність без ідеалів неможлива, але вони

повинні ґрунтуватися на реальності.

Зовсім інший вічний образ постає перед нами в трагедії Шекспіра «Гам

лет». Це глибоко трагічний образ. Гамлет добре розуміє дійсність, тверезо

оцінює все, що відбувається навколо нього, твердо стоїть на боці добра проти

зла. Але його трагедія полягає в тому, що він не може перейти до рішучих

дій і покарати зло. Його нерішучість не є проявом боягузтва, він смілива,

відверта людина. Його вагання — наслідок глибоких роздумів про приро

ду зла. Обставини вимагають від нього вбити вбивцю свого батька. Він

вагається, бо сприймає цю помсту як прояв зла: вбивство завжди залишить

ся вбивством, навіть коли вбивають негідника. Образ Гамлета — це образ

людини, яка розуміє свою відповідальність у вирішенні конфлікту добра

і зла, яка стоїть на стороні добра, але її внутрішні моральні закони не до

зволяють перейти до рішучих дій. Невипадково цей образ набув особли

вого звучання у XX столітті — добі соціальних потрясінь, коли кожна лю

дина вирішувала для себе вічне «гамлетівське питання».

Можна навести ще кілька прикладів «вічних» образів: Фауст, Мефі

стофель, Отелло, Ромео і Джульєтта — усі вони розкривають вічні людські

почуття й прагнення. І кожен читач вчиться на цих образах розуміти не

тільки минуле, але й сучасне.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вічні образи у світовій літературі.Твір", із категорії "Твори", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід