Чи кожен може дорівнятися до людини? (Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса.)
 
УРОК № 31 
Тема: Чи кожен може дорівнятися до людини? (Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса.) 
Мета: допомогти учням зрозуміти образ головного героя; поглибити навички аналізу ху -дожнього твору та його образної системи; розвивати навички виразного читання, творчу уяву, логічне мислення; виховувати почуття нетерпимості до проявів міщан -ства, непорядності. 
Обладнання: репродукції ілюстрацій до твору роботи Е. Т. А. Гофмана, М. Гольца, В. Траугота; 
тексти твору у перекладі С. Сакидона; словник літературознавчих термінів. 
Ніяка блискуча доля не приховує 
природної ницості. 
Федр 
ХІД УРОКУ 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Самостійна робота (за варіантами). 
I в а р і а н т. Дайте визначення романтизмові як літературному напряму. 
I I в а р і а н т. Подумайте, що не приймали романтики у навколишньому світі. 
I I I в а р і а н т. Які нові ідеали з’явилися у романтиків? 
2. Літературна вікторина «Перевір себе». 
1) Назва князівства, де відбувається дія твору Е. Т. А. Гофмана. (Керпес.) 
2) Ім’я князя, що правив князівством. (Барсануф.) 
3) Професор університету. (Мош Терпін.) 
4) Студент, закоханий у Кандіду. (Бальтазар.) 
5) Товариш Бальтазара. (Фабіан.) 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Слово вчителя. 
Усі люди народжуються однаковими. Але потім одні стають добрими і порядни-ми, а інші — злими й жорстокими. Кожен вибирає свій шлях, яким прямує до по -ставленої мети. Але, на жаль, дороги ці теж бувають різними: одні — рівні й легкі, 
інші — тернисті. Пройти їх теж можна неоднаково: або обійти круті схили й небез-печні повороти, або здолати їх. Чому так буває? Залежно від своєї духовності лю -дина обирає шлях досягненння мети. 
2. Проблемні запитання. 
— Що означає бути Людиною? 
— Чи може головний герой твору бути серед претендентів на це ім’я? 
3. Робота з епіграфом. 
— Виразно прочитайте епіграф. 
— Як ви розумієте слова давньоримського байкаря Федра? 
— Використовуючи цей вислів, подумайте, що робить людину Людиною: зов-нішня оболонка чи внутрішній світ? (Звичайно, внутрішній світ. Адже благород -ство та ницість — це два вияви людської душі.) 
4. Бесіда з учнями. 
— Що відомо про народження Цахеса, про його батьків? (Матір’ю Цахеса була 
бідна обідрана селянка Ліза.) 
138 
— Знайдіть портретний опис героя, зачитайте його. (Розділ перший. Від слів 
«Те, що на перший погляд могло видатися цілком химерним скрученим цурупал -ком дерева…» до слів «…виблискували на зморщеному, як у старого, обличчі,— про-ява, та й годі».) 
— Хто змінив долю Цахеса? (Фея Рожа-Бельверде.) 
— Чому вона це зробила? (Фея була доброю й жалісливою. Із співчуття до жах-ливого створіння вона вирішила допомогти йому.) 
— У чому була сила Цахеса? (Фея наділила його золотими волосинками, що 
мали чудодійну силу. Відтепер усе талановите й визначне, що відбувається навкру -ги, приписується тільки йому.) 
— Чи змінилося ставлення людей до Цахеса? (Так, вони не помічали його по-творності й огидності.) 
— Згадайте, заслуги яких героїв привласнив Цахес. (Вірші Бальтазара, таланти 
скрипаля-віртуоза Вінченцо Сбіока, співачки Брагацці, розум референдарія Пуль -хера.)
5. Творче завдання. 
(Можна дати певним групам учнів або розприділити за рядами.) 
1) Простежте, як поводиться Цахес у професорських колах. 
2) Яких вершин досягає Цахес на суспільній арені? 
3) Як Цахесові вдалося підкорити серце красуні Кандіди? 
6. Переказ тексту із творчим завданням. 
— Перекажіть, як сприймали Цахеса оточуючі. Розкажіть це від імені: 
а) професора Мош Терпіна; 
б) князя Барсануфа; 
в) Кандіди; 
г) скрипаля Вінченцо Сбіока. 
7. Проблемне запитання. 
— Подумайте, чи докладає Цахес яких-небудь зусиль для досягнення свого фан-тастичного успіху. Він активний чи пасивний персонаж? (Цахес пасивний. Він не 
докладає ніяких зусиль для досягнення успіхів. Цахес ні від чого не відмовляєть -ся. Усе відбувається під впливом чудодійних сил.) 
8. Бесіда з учнями. 
— Для чого Цахес кожні дев’ять днів зустрічається з феєю? (Чарівним золотим 
гребінцем на світанні фея зачісує йому волосся. І золота смужка на його голові за -горається сильніше, поновлюючи силу Цахеса.) 
— Чи співчуває хто-небудь із героїв Цахесові? (Фея та його мати, фрау Ліза.) 
— Чи цінував це Цахес? (Ні, він навіть не був здатний це усвідомити.) 
9. Творче завдання. 
— Схарактеризуйте риси вдачі героя. (Цахес злий, потворний, огидний, гру-бий, некультурний, не здійснив жодного гарного вчинку.) 
10. Коментоване читання (останній розділ). 
— Як Цахес втратив свою силу? (Бальтазар вирвав волосинки.) 
— Чому прості люди вимагали посадити Цахеса у клітку? (Бо вони першими по-бачили його істинне обличчя.) 
— Подумайте, чому фея Рожа-Бельверде розчарувалася щодо Цахеса? Під-твердіть словами з тексту (розділ IX). (Вона думала, «що чудесний зовнішній хист 
осяє благотворним променем душу і збудить внутрішній голос, який скаже: "Ти той, 
за кого тебе вважають, тож намагайся зрівнятися з Людиною, на чиїх крилах ти, 
безкрила каліка, підносишся!” Але зашкарублий і мертвий дух маленького нікче-ми не зміг піднятися так високо».) 
— Як ви гадаєте, чи міг би Цахес взагалі стати Людиною? (Ні, ніколи, оскіль-ки він дуже нікчемний.) 
139 
— Яку проблему розв’язує автор, повертаючи сюжет у таке річище? (Людина 
має бути гідною своєї долі. Вона сама й тільки своєю наполегливою працею мусить 
досягнути високих злетів.) 
— Як слова Федра, що є епіграфом уроку, перегукуються з долею Цахеса? (Лю-диною може бути лише той, хто здійснює гідні вчинки. Тому що навіть найвищий 
злет, здійснений нечесним способом, може прикрасити особу на дуже короткий час 
та ніколи не перетворить ницість душі на її благородство.) 
— Чи можна визначити, як автор ставиться до свого героя. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Підсумкова бесіда. 
— Яку роль відіграють фантастичні сили у вивищенні Цахеса? (Вони дали йому 
силу, але зрозумівши невдячність огидного курдупеля, його ницість, знищили його.) 
— У чому полягає негативний вплив чудодійних сил? (У впливові на маси, на-віюванні омани щодо заслуг Цахеса. Навіть після смерті розвінчання Цахеса не від -булося.) 
— Які люди піддавалися впливові різних сил? (Легковажні й обмежені, нік-чемні й неосвічені.) 
— Звідки, на вашу думку, беруться цахеси? 
— Що їх породжує і підтримує? 
2. Узагальнююче слово вчителя. 
Цахесів породжує «хворе» суспільство, що втратило моральні й духовні орієн -тири. Члени суспільства, засліплені облудними ідеями, через своє невігластво самі 
породжують кумирів, а потім самі ж і страждають від їхньої тиранії. Не приймаю -чи ніяких моральних норм, цахеси-циннобери, не замислюючись, ітимуть до досяг -нення своєї мети, незважаючи ні на що. Історії людства відомі такі випадки (Сталін, 
Гітлер). Автор показує, джерела появи цинноберів. Як романтик, причини їхньої по -яви Гофман убачає у занепаді духовності, що панує в навколишньому світі. Відрод-ження духовності кожної окремої людини, на його думку, може змінити й суспіль -ство в цілому. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготувати розповідь про життя князівства (жителі, закони, звичаї). Дібрати 
цитати до характеристики образу Бальтазара.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Чи кожен може дорівнятися до людини? (Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса.)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід