«Я, доблесний Дон Кіхот Ламанчський…» (Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості)
 
УРОКИ  №  52—53
Тема.  «Я, доблесний Дон Кіхот Ламанчський…» (Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості)
Мета:  допомогти учням зрозуміти суперечливий образ Дон Кіхота; поглибити навички аналізу 
літературного образу, виразного читання, «усного словесного малювання»; розвива-ти  логічне  мислення,  зв’язне  мовлення;  виховувати  високі  моральні  якості,  навчати 
відстоювати власну думку.
Обладнання:  тести роману М. Сервантеса в перекладі М. Лукаша; фонозапис музики Л. Мінкуса до 
балету  «Дон  Кіхот»;  ілюстрації  до  роману  Г.  Доре;  репродукція  скульптури  Г.  Силіна 
«Дон Кіхот».
ХІД УРОКУ
Ти, Дон Кіхоте, може, біснуватий?
Що в тебе є? Печаль і далина.
Тобі не досить — просто існувати?
Ти хочеш побороти чаклуна?
Ліна Костенко
I.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Літературна гра «Про що говорять дати».
1)  29 вересня 1547 рік — _______________ (народився М. Сервантес);
2)  1557 рік — _______________ (вступив до Колегії єзуїтів у м. Вальядолід);
3)  1568 рік — _______________ (опублікував перший вірш);
4)  1570 рік — _______________ (почав військову службу);
5)  1575 рік — _______________ (потрапив у полон);
6)  1602 рік — _______________ (почав працювати над I частиною роману «Дон Кі_ -хот»);
7)  1605 рік — _______________ (побачила світ I частина роману «Дон Кіхот»);
8)  1615 рік — _______________ (вийшла друком II частина роману «Дон Кіхот»);
9)  23 квітня 1616 рік — _______________ (М. Сервантес помер).
2. Прослуховування фонозапису (вступ до балету Л. Мінкуса «Дон Кіхот»).
3. Бесіда з учнями на виявлення сприйняття музики.
— Який характер музики?
— Як він пов’язаний із літературним вступом до твору?
— Чи можна за характером музики зрозуміти, якими будуть подальші події?
II.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ
Робота з епіграфом.
— Як характеризує образ героя М. Сервантеса сучасна українська поетеса Л. Ко-стенко?
— Які ваші перші враження від Дон Кіхота, що виникли після ознайомлення 
з епіграфом?
— Чи збігаються ваші уявлення про героя із сприйняттям його Л. Костенко?
III.  СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда з учнями.
— Що можна сказати про головного героя роману? (Він бідний гідальго — іспан-ський шляхтич.)
— Знайдіть і зачитайте портретний опис Дон Кіхота.
— Яким було його улюблене заняття? (Алонсо Кіхано надмірно захоплювався чи-танням рицарських романів. Він навіть збожеволів через них, і, щиро вірячи у прав-дивість описаного, вирішив стати мандрівним лицарем.)
— Знайдіть і зачитайте слова з тексту про причину, що спонукала бідного гідальго 
до подорожі. («…Поборювати всілякого роду кривди, наражатися на різні небезпе-ки і біди, щоб, перебувши їх і здолавши, покрити ймення своє несмертною славою» 
(розділ I, частина I).)
2. Переказ тексту.
— Перекажіть, як герой збирався у похід.
3. Продовження бесіди з учнями.
— Як Алонсо назвав свого коня? (Росинант, тобто Перешкапа.)
— Яке ім’я він обрав для себе? Чому? (Дон Кіхот з Ламанчі; прагнув «уславити 
свою батьківщину».)
— Чому виникла необхідність у дамі серця? (Бо лицарі здійснювали свої подви-ги для уславлення себе й імені дами серця.)
— Підтвердіть словами з тексту, що подорож не можна було відкладати. («Не хотів 
наш гідальго марно часу гаяти і здійснення своїх намірів на безрік одкладати, бо від 
того світові неабияка могла вчинитися шкода: скільки ще в ньому зла треба знищи-ти, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі впинити, скільки помилок випра-вити, скільки повинностей виконати» (розділ II, частина I).)
— З яким настроєм герой вирушає у похід? (З радісним, адже він упевнений, що 
потрібен світові і виконує важливу місію.)
4. Творчий переказ тексту з елементами інсценізації.
— Розкажіть, як Дон Кіхота посвятили в лицарі:
а)  від імені корчмаря;
б)  від імені самого Дон Кіхота.
5. Продовження бесіди з учнями.
—  Як  сприйняли  цю  посвяту  Дон  Кіхот  і ті,  що  були  у корчмі?  (Дон  Кіхот 
серйозно, адже для нього це дуже важлива подія. Для інших — це лише незвична 
розвага, можливість поглузувати з дивака.)
— Чому корчмар навіть забув взяти плату за нічліг? (Він був здивований тим, що 
відбувалося. Окрім того, вважав Дон Кіхота божевільним і був радий, що той поїхав 
з його корчми.)
6. Виразне читання та аналіз епізодів твору.
(«Історія з пастушком» (розд. IV), «Бій з вітряками» (розд. VIII), «Звільнення 
каторжників» (розд. XXII), «Зустріч з мерцем» (розд. XIX), «Пригода з левами» (розд. 
XМII).)
— Чому Дон Кіхот вступив у бій з вітряками? (Бо вони здалися йому лихими 
велетами. «А така війна справедлива, бо змітати з лиця землі лихе насіння — то річ 
спасенна і Богові мила.»)
— Перекажіть детально, як відбувався бій.
— Яким ви уявляєте собі Дон Кіхота під час цього бою? (Використовується метод 
«Усне словесне малювання».)
— Чому Дон Кіхот напав на похоронну процесію? Чи була в цьому потреба? (Ні, 
в результаті постраждали і лицар, і подорожні.)
— Розкажіть про пригоду з левами.
— Як ви думаєте, чи слід було випускати каторжників? (Звичайно, ні.)
— Чи покращив Дон Кіхот становище пастушка? (Ні, він зробив його нестерпним. 
Бідному хлопчикові дісталося від хазяїна ще більше.)
7. Робота з ілюстраціями Г. Доре до проаналізованих епізодів.
— Яким Дон Кіхот зображений на малюнках?
— У чому, на вашу думку, полягає майстерність художника? (Г. Доре зобразив не 
тільки вчинки, а й душевні переживання героя. Саме тому ілюстрації цього художника 
вважаються неперевершеними.)
8. Бесіда з елементами дискусії.
Бій з вітряками
— Яким, на вашу думку, є результат подвигів Дон Кіхота? (Часто від подвигів 
страждає сам герой (бій з вітряками). Іноді результат ніякий (пригода з левами) або 
взагалі негативний (напад на похоронну процесію, історія з пастушком, звільнення 
каторжників).)
— Як люди ставляться до вчинків героя? (Люди не сприймають вчинків Дон 
Кіхота, глузують з нього, вважають героя божевільним.)
9. Проблемна ситуація.
— Подумайте, чому люди «благають небо покарати й знищити його милість з усіма 
лицарями, які будь-коли народилися на світ»?
— Чому Дон Кіхот здивований тим, що «люди, яким він зробив стільки добра, 
так погано повелися з ним»?
10. Коментар учителя.
Мета вчинків героя благородна, однак шляхи її досягнення дивні, а часом навіть 
недоречні. Герой прагне добра, але не творить його, бо для цього потрібен інший підхід. 
Люди просто не розуміють Дон Кіхота.
11. Робота над характеристикою героя.
—  Визначте  основні  риси  характеру  героя.  (Дон  Кіхот  романтик,  сильний, 
хоробрий,  відважний,  чесний,  безкорисливий.  Але  він  ідеаліст,  наївний,  не  знає 
життя, незважаючи на вік, не має життєвого досвіду. Та коли йдеться про звичайне, 
а не лицарське життя, схожий на мудреця.)
— Чому благородні поривання Дон Кіхота не давали таких самих наслідків?
— Чи зневірився герой у своїх ідеалах?
12. Творча робота.
— Знайдіть елементи лицарського роману у творі М. Сервантеса. (У центрі твору 
— герой-лицар, подвиги він здійснює в ім’я прекрасної дами серця й заради власної 
слави.) 
— Як ви гадаєте, яким є характер зображення подвигів? Доведіть свою думку, 
використовуючи текст. (Характер зображення пародійний. Пародія полягає в показі 
безглуздості вчинків героя, їх недоречності.)
13. Проблемна ситуація.
— Як ви думаєте, Сервантес висміяв лицарське благородство взагалі чи лише не-доцільність вчинків Дон Кіхота?
14. Коментар учителя.
Сервантес як невиправний романтик і шляхетна людина завжди виступав за бла-городство у вчинках та стосунках.
Проблема значно глибша. У пародії на лицарські романи автор висміяв ті вади 
старого феодального суспільства, що стояли на перешкоді подальшого руху вперед. 
Не можна жити лише минулим. Нове життя потребує і нових засобів утвердження 
позитивного.
Свого часу німецький філософ Гегель так схарактеризував твір видатного іспан-ця: «Змалювавши карикатурно лицарів і лицарство, Сервантес висміяв не тільки ли-царський роман, а й саму „ідею лицарства”, знищив ті ілюзії, які затуманювали го-лови навіть освічених людей».
15. Узагальнююча бесіда.
— Як ви думаєте, чи мала подорож Дон Кіхота якусь перспективу? Чому? (Ні, 
подорож не могла тривати довго, бо реальність вносила свої корективи.)
— Чому в останньому розділі I частини герої просили Дон Кіхота припинити пос -дорож? (Виникла нагальна потреба припинити «божевілля», яке викликало лише 
негативні наслідки.)
— Чи змінилося під час мандрів ставлення відважного лицаря до своїх вчинків 
і до світу, в якому він живе?
16. Робота з репродукцією скульптури Г. Силіна «Дон Кіхот».
— Як ви гадаєте, чому скульптор зобразив Дон Кіхота з ромашкою в руці?
— Подумайте, яке символічне значення такого зображення. (Скульптор прагнув 
підкреслити доброту Дон Кіхота, чистоту його душі, незахищеність перед світом.)
 
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
1. Підсумкова бесіда.
— Російський письменник І. С. Тургенєв писав: «Дон Кіхот переймався відданістю 
ідеалам, заради яких він ладен зазнати всіх злигоднів, пожертвувати власним життям». 
Чи згодні ви з цим висловлюванням? Свою думку обґрунтуйте.
2. Заключне слово вчителя.
Уся проблема Дон Кіхота полягає в тому, що він живе в уявному світі, а реальне 
життя зовсім інше. Герой, на жаль, не розуміє цього. Добрі наміри потрібно втілювати 
не у власній уяві, а в дійсності. Добро має бути дієвим, а не абстрактним. До того ж 
світ населяють не тільки романтики, а й прагматики, а вони не завжди здатні оцінити 
душевні поривання романтичних героїв.
Проте реальність, яка примушує героя думати не про романи, мало-помалу змінює 
героя, позбавляючи його розум від облудливих ідеалів, і приводить до справжніх 
цінностей  життя.  Шлях  усвідомлення  справжніх  цінностей  поруч  з Дон  Кіхотом 
проходить і його вірний зброєносець — Санчо Панса.
V.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати матеріал для порівняльної характеристики образів Дон Кіхота та 
Санчо Панси (I частина роману, VII—X, XIX, XXI, XLII—XLIIрозділи).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "«Я, доблесний Дон Кіхот Ламанчський…» (Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід