ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ Г. БЕЛЛЯ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА…»
 
УРОК  №  59
ТЕМА:   ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ Г.  БЕЛЛЯ 
«ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У   СПА…»
  Мета:  поглиблювати навички аналізу прозового твору та  окремого персонажу; розви ­
вати логічне мислення, усне зв’язне мовлення, вміння висловлювати й  аргу ­
ментувати свої думки; формувати у  школярів думку про антигуманність війни.
 Обладнання:   текст оповідання Г.   Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у  Спа…»; підруч­
ники Н.   І.   Дорофеєвої та  С.   П.   Касьянової «Зарубіжна література», В.   Фесенко 
«Зарубіжна література» (2007).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають, переказують і аналізують текст оповіда­
ння, визначають його жанрові особливості; висловлюють особисте ставлення 
до  пблеми, порушеноїу творі, аргументують свою думку цитатами з тексту.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  ; Перевірка домашнього завдання
1. Визначте жанр твору.
2. Назвіть ознаки оповідання.
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Завдання для учнів
Визначте коло проблем, які хвилюють автора. (Найголовнішою 
проблемою  твору  є   засудження  жахів  війни,  псевдопатріотизм 
тих,  хто  посилає  людей  на  війну,  проблема  майбутнього  покоління 
Німеччини.)
  ; Бесіда з  учнями
1. Що вам відомо про Спарту? ( Спарта   —  це  давньогрецький 
поліс  у   Лаконіці,  який  перетворився  на  велику  державу. 
Жителі  Спарти  відзначалися  високим  рівнем  патріотич-ного,  духовного  й   фізичного  виховання,  мужністю,  волею, 
витримкою.  До   наших  днів  дійшло  поняття  «спартанське 
виховання»,  яке  охоплює  усі  ці  критерії.)
2. Чому виникає згадка про Спарту в оповіданні? (Лицемірна  ні-мецька  пропаганда  ототожнювала  виховання  «справжнього 
арійця»  з   античною  системою  виховання.  Але  це  була  спо -творена  теорія,  оскільки  фашисти  проповідували  відкриту 
теорію  шовінізму,  просякнуту  відвертою  ненавистю  до  пред-ставників  інших  націй. )
  ; Коментар учителя
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» — це початок дав -ньогрецького вірша-епітафії про битву у Фермопільській ущелині,
де у бою з персами загинули триста спартанських воїнів царя
Леоніда. Автором епітафії був Сімод Кеоський. Ось її повний текст:
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спарту, повідай там, що ми всі
полягли тут, бо так звелів нам закон».
У Німеччині вірш став відомим у перекладі Ф. Шиллера.
  ; Бесіда з  учнями
1. Чи є якийсь зв’язок між цими двома творами? ( І  школи 
Спарти,  і   школи  Німеччини  готували  юнаків  до  війни.  Але 
війни,  які  вела  Спарта,  були  справедливими.  А  Німеччина 
провадила  політику  нападу.)
2. Які думки героя співзвучні цій епітафії? ( «І  зненацька  мені 
спало  на  думку,  що  коли  я  справді  у   своїй  школі,  то  й   моє 
ім’я  справді  стоятиме  там,  укарбоване  в   камінь,  а  в  шкіль -ному  календарі  проти  мого  прізвища  буде  написано:  «Пішов 
зі  школи  на  фронт  і   поліг  за…».)
3. Поміркуйте, чому герой не може закінчити цю фразу. (Тому, 
що  він  не  знає,  за   що  він  воює.)
  ; Проблемна ситуація
Подумайте, чому у творі так багато незакінчених фраз. (Герой 
то  не  встигає  їх  дописати  під  диктовку  учителя,  то  у  нього  не-має  сил  навіть  думати.  Крім  того,  так  автор  підкреслює,  що  ві -йна  обриває  життя.)
  ; Творче завдання
Знайдіть символи у творі. Розкрийте їх роль і значення.
  ; Коментар учителя
У творі Г. Белля дуже багато символів. Символічними є поділ
прибулих поранених на «мерців» і «решту», розміщення госпіталю
у гімназії, «колаж», створений із портрета Ф. Ніцше (ідеолога фа-шизму) і дивного напису «Легка хірургія» (якщо вона може бути
такою під час війни!), обірвані цитати. Усі вони підкреслюють той
факт, що війна зруйнувала життя людей, погнала на фронт навіть
дітей, перетворила храм знань на храм смерті. Але юні німецькі
хлопчики ніколи не стануть героями, хоча їм увесь час це наві-ювали. Війна перетворила їх на жалюгідний обрубок, у якого немає
шансів вижити.
Крім того, недописана героєм кілька місяців тому фраза наче
розкрила йому очі на те, що відбувається, звільнила від ілюзій,
насаджених фашистською ідеологією. Але жити він не може, адже
кара за все сподіяне неминуча. Для героя смерть може стати по-рятунком від жахів реального світу.
  ; Проблемне запитання
Подумайте, чому в героя оповідання немає імені. ( Автор 
не  дає  імені  герою  оповідання,  бо  таких,  як  він,  були  мільйони. 
Залишає  відкритим  фінал  оповідання,  бо  неможливо  передбачити, 
що  буде  далі  з  цим  молодим  солдатом.  Г.  Белль  через  трагедію  од -нієї  людини  показує  трагедію  цілих  народів.)
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Підсумкова бесіда
1. У чому полягає антивоєнний і гуманістичний пафос твору?
2. Яка позиція автора з цього питання?
3. Якими є ваші роздуми з цієї проблеми?
  ; Заключне слово вчителя
Автор засуджує тих, хто розв’язав війну. Для нього це одна
з найстрашніших форм знищення усього живого. Але війна згубно
впливає і на душу людини. Усі, хто пережив війну, стикалися з її
жахливими наслідками, починають по-іншому дивитися на світ,
їхні душі назавжди залишаються зраненими.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Напишіть лист до героя оповідання  Г. Белля «По -дорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;  підготуйте повідомлення про
життєвий і творчий шлях М. Шолохова; прочитайте оповідання
«Доля людини»; перегляньте кінофільм «Доля людини», напишіть
рецензію на фільм.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ Г. БЕЛЛЯ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА…»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід