Контрольна робота. «Західноєвропейська поезія. Французький героїчний епос.
 
УРОК  №  44
Тема.   Контрольна робота.  «Західноєвропейська поезія. Французький героїчний епос. 
„Пісня  про  Роланда”.  Данте.  „Божественна  комедія”»* .
Мета:  перевірити  рівень  засвоєння  учнями  матеріалу  з   теми;  розвивати  практичні  вміння 
логічного  викладу  вивченого  матеріалу,  навички  самостійної  роботи,  зв’язного  мов -лення.
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
   Виконання  тестових  завдань.
Початковий рівень
1.   Рицарство виділилося зі стану:
а)   купців;
б)   феодалів;
в)   служителів культу.
2.   Яку  назву  має  комплекс  моральних  та  етичних  правил  для  рицарства?  (Кодекс 
честі.)
3.   Як називалася рицарська поезія? (Куртуазна.)
4.   В якій області Франції виникла рицарська поезія? (У Провансі, Південна Фран-ція.)
5.   Якою була головна тема рицарської поезії? (Тема кохання.)
6.   З  іменем  якого  поета  пов’язана  поетична  легенда  про  кохання  до  Прекрасної 
Дами? (З іменем Дж. Рюделя.)
7.   Яку мету переслідував Ганелон, вдавшись на зраду? (Погубити Роланда.)
8.   В основі «Пісні про Роланда» лежить:
а)   історичний факт;
б)   легенда;
в)   історичний переказ.
9.   Назвіть першу книгу Данте. («Нове життя».)
10.  Як  називається  строфа,  що  нею  написана  «Божественна  комедія»?  (Терцина.)
11.  Яке  число  стало  символічним  у поемі  Данте  «Божественна  комедія»?  (Число  три.)
12.  Скільки віршів у  поемі Данте? (Сто.)
Середній рівень
1.   Які провідні теми рицарської поезії? (Служіння сюзерену, оспівування війни, по-клоніння Прекрасній Дамі, поетизація кохання.)
2.   Назвіть  найбільш  популярні  форми  провансальської  лірики.  (Альба,  кансона, 
сирвента, тенсона, пасторела.)
3.   Вкажіть автора цих рядків та назву вірша:
Мені під час травневих днів 
Приємний щебіт віддалік, 
Зринає в пам’яті без слів 
Моє кохання віддалік.
*  Учитель також може використовувати видання: Л.А. Чередник.  Зарубіжна література. 8 клас. Ком -плексний зошит для контролю знань.— Х.: Вид-во «Ранок».
4.   Які особливості втілення ідеалів рицарства в   сирвенті Бертрана де Борна «Люблю 
травневий  світлий  час…»?  (Оспівування  мужності,  сміливості  вояків  під  час  вій -ни, заклик до війни як «нормального» стану середньовічного рицарства.)
5.   Хто з  провансальських поетів своїми віршами намагався порушити спокій? (Бер -тран де Борн.)
6.   Назвіть  характерні  риси  лірики  вагантів.  (Іронічне  ставлення  до  свого  суспіль-ного стану, веселий настрій, заклик до насолоди радощами життя.)
7.   Кому з  античних богів поклонялися ваганти? (Бахусові, богові вина, і   Венері, бо -гині кохання.)
8.   Яка риса вдачі Роланда завадила йому перемогти маврів? (Честолюбство.)
9.   Хто є  антиподом Роланда і  Карла в   «Пісні про Роланда»? (Ганелон.)
10.  Які  відбитки  античного  світогляду  є  в   «Пісні  про  Роланда»?  («Віщі»  сни,  падає 
рукавиця, передають рукавицю.)
11.  Назвіть основні твори Данте.
12.  Кого  із  середньовічних  поетів  називали  «останнім  поетом  Середньовіччя  і  пер -шим поетом нового часу»? (Данте.)
Достатній рівень
1.   Назвіть основні правила рицарського «кодексу честі».
2.   Схарактеризуйте основні ознаки творів героїчного епосу.
3.   Визначте елементи композиції «Пісні про Роланда».
4.   З якою метою герой поеми «Божественна комедія» Данте здійснює подорож по-тойбічним світом?
5.   Розкажіть,  що  символізують  образи  звірів,  які  перешкоджають  Данте  вийти 
з   лісу?
6.   Розкрийте роль алегорії в   поемі «Божественна комедія» Данте.
Високий рівень
1.   Схарактеризуйте образ Роланда як головного героя героїчного епосу.
2.   Розкажіть про особливості поетики «Пісні про Роланда» як твору героїчного епо-су.
3.   Визначте проблематику поеми «Божественна комедія» Данте. Аргументуйте свою 
точку зору прикладами і  цитатами з  тексту.
4.   Схарактеризуйте  образ  головного  героя  поеми  «Божественна  комедія»  Данте.
5.   Розкажіть про особливості віршового розміру в  «Божественній комедії».
6.   Подумайте,  чому  «Божественну  комедію»  вчені  вважають  твором  Передвідрод-ження.
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до уроку позакласного читання за романом Г. Мелвілла «Мобі Дік, 
або Білий Кит».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота. «Західноєвропейська поезія. Французький героїчний епос.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід