Літературний калейдоскоп. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивче-ного протягом року.
 
УРОКИ  №  69—70
Тема.   Літературний калейдоскоп. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивче-ного  протягом  року.
Мета:  повторити вивчене протягом року з   метою узагальнення матеріалу; розвивати творчі 
здібності  учнів,  зв’язне  мовлення;  сприяти  розвиткові  зацікавленості  до  зарубіжної 
літератури,  розширити  світогляд  школярів.
ХІД УРОКІВ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКІВ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА    НАВИЧОК
1. Інсценізація «Знайомтесь: автор».
Завдання:  назвати  автора,  дати  коротку  інформацію  про  нього,  його  основні 
твори.
Сцена 1
(Виходить чернець із пером у   руці й аркушем паперу. Пише вірші, читає вголос.)
Все — доброчесність, мудрість, ніжність,  
біль — в одну чітку гармонію  
зіткнулись, яка на землю лине  
звідусіль. І слуха небо — з  висоти 
нагнулось, і  вітер стих у  лузі  
серед піль так, що билинка не 
поворухнулась. Коли то не любов, 
цей жар — який же це недуг?
На все життя я  запам’ятав той благословенний місяць, день і   рік, коли біля пор -талу в  авіньйонській церкві побачив її, мою Лауру,— чарівну, загадково-пр  екрасну. 
В  рік  1327,  у  квітні,  о  першій  годині  шостого  дня,  ввійшов  я   в   лабіринт,  з  якого  ви-ходу немає. (Ф. Петрарка.)
Сцена 2
(Входить  худий  високий  чоловік,  одягнений  як  іспанський  гідальго.  Сідає  біля 
люстерка.)
 Сили небесні, так ось я   який! Худе, довге обличчя, глибокі зморшки біля носа… 
Від минулого у  мене залишились, мабуть, тільки очі (малює портрет). По-слати б цей 
портрет президентові палати, те було б виразніше від усіляких слів. Зобразити б себе 
верхи  на  мулі  (малює,  іронічно  посміхається).  Сміх  який?  Хіба  це  лицар?  Убогий, 
зморений скелет коня, а   на ньому вершник, що їде, сумно звісивши ноги. Господи ми -лосердний! Та це ж я! Той, що весь час блукав життєвою течією, бо все моє життя — 
ілюзії й   розчарування… Лицар… Я все життя прагнув ним бути… А опинився за ґра -тами…  Господи!  Невже  я  їхав  сам  собі  назустріч,  наче  привид…  А  для  чого?  Хто  про 
це  дізнається?  А  може  —  нащадки?…  (Пише.)  «В  однім  селі  в  Ламанчі  —  а  в   якому 
саме, не скажу — жив собі не так давно гідальго…» (Міґель Сервантес де Сааведра.)
Сцена 3
(Входить жінка, одягнена в   грецьку тогу.)
Жереб мені 
Випав такий: 
Серцем палким 
Любити  
Ласку весни, 
Розкіш, красу, 
Сонця ясне 
проміння.
(Сапфо)
Сцена 4
(Виходять двоє чоловіків з  посохом у   руках і  торбинкою за плечима.)
Ми  зустрілися  на  широких  дорогах  життя  і  потоваришували.  Разом  ми  пройш-ли  багато  кілометрів,  але  завжди  хотілося  повернутися  додому.  Ми  любимо  дорогу, 
адже вона допомагає зрозуміти людські сподівання, мрії. А ще — вчить любити рід -ний дім. (Лі Бо і  Ду Фу.)
Сцена 5
(Виходить учень, одягнений у   фрак.)
Усе  своє  життя  я  любив  музику  й  театр.  Можливо,  тому,  що  музика  є  таємною 
мовою  того  далекого  царства  духів,  дивовижні  звуки  якого,  знаходячи  відгук  у  на-шій  душі,  пробуджують  її  та  поривають  до  цікавішого  життя.  З  усіх  композиторів 
я   обожнював Моцарта, своє третє ім’я вибрав на його честь. А ще   — непогано малю-вав, особливо карикатури, і   писав. Саме література й  зробила мене знаменитим. (Ер-нест Теодор Амадей Гофман.)
2. Літературна вікторина.
1)   Який літературний герой відкрив галерею «вічних образів»? (Прометей.)
2)   Назвіть митця, основною темою творів котрого була «поезія гір і  води». (Китай -ський поет Лі Бо.)
3)   Кого  із  східних  поетів  вважають  неперевершеним  майстром  рубаї?  (О.  Хайяма.)
4)   Назвіть найдавніші пам’ятки світової літератури. (Біблія, Коран, Веди.)
5)   Ім’я сліпого співця з  «Одіссеї» Гомера. (Демодок.)
6)   Протягом якого часу відбувається дія поеми «Одіссея»? (Останні 40 днів з  деся-тирічного плавання Одіссея.)
7)   Який стасим з  античної трагедії називають «гімном людині»? Хто є  автором тра -гедіїї, яка її назва? (Софокл, «Антігона».)
8)   Скільки років тривала Троянська війна? (10.)
9)   Кого вважають засновником Рима? (Енея.)
10)  Хто супроводжував Данте в  подорожі Пеклом? (Верґілій.)
11)  Найвидатніший герой середньовічного французького епосу. (Роланд.)
12)  Під  яким  іменем  виступає  таємнича  незнайомка  в  сонетах  В.  Шекспіра?  («Сма-глява леді».)
3. Гра «Метри літератури. Хто вони?».
1)   Основоположник героїчного епосу. (Гомер.)
2)   Основоположник жанру новели. (Боккаччо.)
3)   Творець ямбів. (Архілох.)
4)   Поет, у  віршах якого оспівувалися радощі життя. (Анакреонт.)
5)   «Батько трагедії». (Есхіл.)
6)   «Останній поет Середньовіччя і   перший поет Відродження». (Данте.)
7)   Він першим заговорив про підсумки творчої діяльності. (Горацій.)
4. Літературний карнавал.
Завдання:  представити  літературного  героя.  Глядачі  мають  упізнати  його,  на-звати автора й  твір.
5. «Клуб літературознавців».
Завдання: назвати проблемні питання світової літератури і   розповісти про них. 
(«Гомерівське питання», «шекспірівське питання».)
6. Бліц-турнір «Теорія літератури».
1)   Всесвітній літературний процес — ______________________
2)   Міф — _______________
3)   Гекзаметр — _______________
4)   Епічна поема — _______________
5)   Рубаї — _______________
6)   Героїчний епос — _______________
7)   Терцина — _______________
8)   Сонет — _______________
9)   Новела — _______________
10)  Вічний образ — _______________
11)  Трагедія — _______________
12)  Конфлікт — _______________
13)  Інтрига — _______________
14)  Лицарський роман — _______________
7. Гра «Речі та їх власники».
Завдання: впізнати, кому належать ці предмети, або з якими героями вони пов’я -зані.
1)   Щит. (Ахілл, Еней.)
2)   Меч. (Роланд.)
3)   Троянда. (Данте.)
4)   Лицарський шолом. (Дон Кіхот.)
5)   Ланцюги. (Прометей.)
6)   Театральна маска. (Гамлет.)
7)   Пляшечка з-під ліків. (Ромео і  Джульєтта.)
8. Конкурс «Гортаючи сторінки улюблених творів».
Завдання: прочитати напам’ять або розповісти про улюблений твір.
9. Творче завдання.
Дати тлумачення назв вивчених творів.
1)   «Іліада». («Місто Бога» і  «співаю».)
2)   «Одіссея». (Мандри Одіссея.)
3)   «Енеїда».(Мандри Енея.)
4)   «Метаморфози». (Перетворення.)
5)   «Божественна комедія». (Надзвичайно гарна.)
6)   «Кансоньєре». (Книга пісень.)
7)   «Декамерон». (Десятиденник.)
10. Робота над твором-роздумом на одну з тем.
1)   Як змінювалися погляди на людину від античності до доби Відродження?
2)   Чого навчив мене… (учень сам вибирає письменника, який для нього є   цікавим).
3)   Проаналізувати поетичний твір (на вибір учня).
11. «Картинна галерея».
Виставка учнівських ілюстрацій до вивчених творів. Захист-представлення робіт.
IІІ.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Учитель ознайомлює учнів зі списком зарубіжної літератури 9 класу для читання 
влітку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Літературний калейдоскоп. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивче-ного протягом року.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід