НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА У СВІТІ БЕЗУМСТВА (ГУЛЛІВЕР У ЛІЛІПУТІЇ)
 
УРОК № 42 
ТЕМА: НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА У СВІТІ БЕЗУМСТВА (ГУЛЛІВЕР У ЛІЛІПУТІЇ) 
Мета: удосконалювати навички аналізу тексту; навчати учнів давати характеристику персонажа; розвивати логічне мислення; продовжувати формувати навички виразного читання; виховувати у школярів високі моральні якості, вірність моральним принципам. 
Обладнання: учнівські малюнки, текст роману; підручники Н. І. Дорофеєвої та С. П. Касьянової «Зарубіжна література», В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007). 
Тип уроку: комбінований. 
Очікувані результати: учні цілісно сприймають великий за обсягом твір, виразно читають і переказують його окремі епізоди, виявляють навички аналізу художнього тексту; висловлюють особисте ставлення до проблем, порушених у романі, аргументують висловлене цитатами з тексту. 
Хід уроку 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
;; 
Вступне слово вчителя 
Дослідники роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» неодноразово підкреслювали складність сприйняття цього на перший погляд легкого роману. Вони говорили про важливу філософсько-психологічну концепцію твору, яка полягає у тому, що нормальну людину, яким є Гуллівер, волею долі кинуто в світ безумства і безглуздості. Як буде поводитися людина у цьому світі? Чи зможе вижити? На ці та інші питання ми й спробуємо дати відповідь на уроці. 
;; 
Запитання для учнів 
З якою метою Свіфт відправляє Гуллівера мандрувати? (Жага романтики, величезне бажання пізнати нове штовхали Гуллівера у путь. Кожна нова мандрівка його чогось навчала.) 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

;; 
Бесіда з учнями 
1. Якими були виховання і навчання Гуллівера? (Оскільки батьки були поважними людьми, то вони дали сину гарну освіту.) 
2. Яку науку вивчав Гуллівер? (Медицину, хоча мріяв про море.) 
3. Згадайте, як він витрачав батьківські гроші. (Не на розваги, а на вивчення навігації й математики, бо вважав, що ці знання знадобляться під час мандрівки.) 
4. Які речі герой завжди брав із собою у плавання? (Багато книжок, бо любив читати.) 
5. Зачитайте, чим цікавився Гуллівер, перебуваючи на чужині. (Вивчав мову, звичаї, побут місцевого населення.) 
6. Що змусило героя вирушити у плавання? (Матеріальні проблеми, бо гроші міг заробляти тільки чесним шляхом, тобто не брав хабарів.) 
7. Завдяки чому Гуллівер урятувався під час шторму? (Завдяки своїй силі.) 
8. Які риси вдачі можна виділити у героя? (Розумний, чесний, освічений, порядний чоловік.) 
;; 
Творче завдання 
Яким ви уявили Гуллівера на початку роману? 
;; 
Демонстрація малюнків-«фотографій» героя цього періоду 
;; 
Виразне читання уривка «Гуллівер на безлюдному острові» 
;; 
Бесіда з учнями 
1. Якими були перші враження Гуллівера? 
2. Як ви вважаєте, чи під силу було Гулліверові звільнитися від ліліпутів? (Так, але він скорився, бо ліліпути завдавали йому болю.) 
;; 
Демонстрація малюнків-«фотографій» полоненого Гуллівера 
;; 
Бесіда з учнями 
1. Розкажіть про життя Гуллівера у ліліпутів. 
2. Як ліліпути називали героя? (Квінбус-Флестрін, тобто Людина-Гора.) 
3. Як Гуллівер спочатку поводився з ліліпутами? (Покірно сприймав усі вчинки ліліпутів, бо вважав нетактовним порушувати закони гостинності.) 

4. Прочитайте і прокоментуйте умови угоди Людини-Гори з ліліпутами. Чи давала вона йому справжню свободу? (Гуллівер приймає всі умови угоди, навіть якщо вони принизливі для нього.) 
5. Доведіть, що становище Гуллівера було ганебним. (Він погоджується жити на прив’язі, дозволяє обшукувати кишені, схиляється перед імператором і починає говорити з ним улесливо й запопадливо.) 
6. Як ви гадаєте, чи переживав Гуллівер ганебність свого становища? (Ні, адже у нього немає нарікань на долю.) 
7. Яку нагороду одержав герой? (Титул нардака.) 
;; 
Проблемні запитання 
1. Подумайте, чи змінився характер героя під час перебування на острові? 
2. Що вплинуло на нього? 
;; 
Коментар учителя 
Дивно, але велетень став маріонеткою у ліліпутів! Мабуть, атмосфера підлабузництва вплинула і на Гуллівера, і він теж пристосувався до певних умов життя. 
;; 
Творче завдання 
Яким ви бачите Гуллівера тепер? 
;; 
Демонстрація малюнків-«фотографій» із серії «Гуллівер-маріонетка» 
;; 
Бесіда з учнями 
1. Чи однаковим було ставлення Гуллівера до ліліпутів та їхнього короля протягом твору? (Ні, воно змінювалося.) 
2. Що змусило Гуллівера замислитися над своїм становищем? Зачитайте текст. (Візит державного чиновника, який розповів про таємні наміри імператора.) 
3. Яким повинно бути покарання? Чому? (Осліплення через хірургічну операцію. На думку ліліпутів, очі Гулліверові зовсім не потрібні, «адже можна дивитися на світ очима міністрів». Мета ліліпутів — нівелювати його як особистість, зробити з нього покірного слугу.) 
4. Чому він не хотів остаточно розбити флот Блефуску? Дайте відповідь словами з тексту. («Я рішуче відмовився бути знаряддям поневолення».) 

5. До яких рішучих дій вдається герой? Чим пояснюється його вчинок? (У Гуллівера прокидається людська гідність, що породжує рішучість, здатність до активних дій. Він тікає до Блефуску. А через кілька місяців повертається до Англії.) 
;; 
Творче завдання 
Яким ви «бачите» Гуллівера наприкінці подорожі? 
;; 
Демонстрація малюнків-«фотографій» 
;; 
Коментар учителя 
Якщо проаналізувати зображення Гуллівера на всіх «фотографіях», то можна побачити, що внутрішній стан героя чітко відображається на його обличчі. Саме тому герой скрізь різний. Така вже людська природа, що наше обличчя є віддзеркаленням нашої душі. «Фотографії» героя допомогли нам краще зрозуміти і розкрити його характер. 
;; 
Запитання для учнів 
Свіфт використовує у романі елементи фантастики. Поміркуйте, з якою метою. («Мандри Гуллівера» — твір фантастичний за своєю формою. Письменник уводить фантастику, оскільки вона допомагає намалювати алегоричну картину сучасного йому суспільства, а також створити образи, які б найповніше виражали авторські ідеї. За зображенням життя вигаданих маленьких істот письменник розкриває великі вади світу.) 
;; 
Слово вчителя 
Відомо, що в літературі існують різні види сміху: гумор, комічне, сатира. 
;; 
Словникова робота 
Гумор (лат. humor — волога, рідина) — різновид комічного, відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах. 
Комічне (комізм) (грецьк. komikos — смішний) — відображення дійсності, яке супроводжується сміхом без співчуття, страху і пригнічення. 
Сатира (лат. satura — суміш, усяка всячина) — особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в гострому осудливому висловлюванні негативних явищ. 
;; 
Бесіда з учнями 
1. Який вид комічного використовує Свіфт? 

2. Чого він цим досягає? (Свіфт використовує у творі сатиру, за допомогою якої в’їдливо висміює недоліки тогочасного суспільства.) 
;; 
Проблемна ситуація 
Відомо, що Свіфт в одному з листів писав: «Потрібно не розважати читача, а будити в нього злість». Поміркуйте, у «Мандрах Гуллівера» автор розважає читача чи будить злість? 
;; 
Коментар учителя 
Книга Свіфта зовсім не проста. Вона написана не для розваг, а щоб розбудити злість. Яку? Щоб не допустити приниження, яке спотворює душу, призводить до плазування, улесливості, підлабузництва. Слід бути сильним і стійким у цій боротьбі. 
У чому полягає актуальність роману сьогодні? 
Роман залишається актуальним і донині. Незважаючи на те, що з часу написання твору минуло два століття, людство мало змінилося. Свіфт, як і раніше, продовжує боротися, щоб зробити людей досконалими. В одному зі своїх листів письменник скрушно визнавав: «Ось уже сім місяців минуло після появи моєї книги, а я не бачу кінця зловживанням і хибам». 
Будемо ж оптимістами. Прагнення Свіфта не залишилися ілюзорними, адже, читаючи його роман, люди духовно очищуються, у них з’являється бажання не стати «ліліпутом». Отже, праця письменника не була марною. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
;; 
Запитання для контролю 
1. Які істини ви сьогодні зрозуміли? 
2. Чому книга Свіфта цікава і читачам XXI століття? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Складіть план характеристики образу Гуллівера; підготуйте переказ епізоду, який найбільше запам’ятався.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА У СВІТІ БЕЗУМСТВА (ГУЛЛІВЕР У ЛІЛІПУТІЇ)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід