ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМ «ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ» ТА «МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ»
 
УРОК  №  68
ТЕМА:   ОЦІНЮВАННЯ З   ТЕМ «ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ» 
ТА  «МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ»
  Мета:  перевірити рівень засвоєння учнями знань із  вивчених тем; розвивати вміння 
застосовувати набуті знання практично; навчати школярів мислити логічно, 
робити узагальнення вивченого; виховувати самостійність мислення.
 Обладнання:   зошити учнів, варіанти тестових завдань.
*
  Тип уроку:   урок контролю й оцінювання знань учнів.
 Очікувані  результати:  учні виявляють певний рівень засвоєння навчального матеріалу 
із  вивчених тем, демонструють уміння застосовувати набуті знання практично.
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Початковий рівень
1.   Укажіть форму, в якій побудований вірш «Я поліг біля Ржева…»:
А монолог;
Б діалог;
В полілог;
Г сповідь.
2.   Розповідь у  вірші О.  Твардовського «На карб не  ставте дотепер 
мені…» ведеться від імені:
А автора;
Б молодого солдата;
В солдата, учасника війни;
Г звичайної людини.
3.   Військовий госпіталь, куди потрапив герой оповідання «Подорожній, 
коли ти прийдеш у  Спа…», був розміщений у:
А дитячому притулку;
Б дитячих яслах;
В готелі;
Г гімназії.
*  Альтернативний варіант проведення тематичного оцінювання наведено у посібнику: «Комплексний зошит для контролю 
знань. Світова література. 7  клас»  / Чередник   Л.   А.  — Харків: Видавництво «Ранок», 2012. — С. 35—40.
307
4.   Герой оповідання Г.   Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у  Спа…» 
попросив у  сторожа:
А молока;
Б їжі;
В води;
Г хліба.
5.   Скільки разів була написана фраза: «Подорожній, коли ти прийдеш 
у  Спа…»?
А 4 рази;
Б 5 разів;
В 6 разів;
Г 7 разів.
6.   Андрій Соколов за  фахом був:
А машиністом;
Б водієм;
В шахтарем;
Г слюсарем.
7.   Зазначте місто, де жив Андрій Соколов до  війни:
А у Воронежі;
Б в Москві;
В в Тулі;
Г в Ленінграді.
8.   Скільки оповідачів у  творі М.  Шолохова «Доля людини»?
А Один;
Б два;
В три;
Г чотири.
9.   Де зустрілися оповідач і  Андрій Соколов?
А в їдальні;
Б на станції;
В в лісі;
Г на переправі.
10.  Позначте, скільки дітей було в  Андрія Соколова:
А двоє;
Б троє;
В четверо;
Г п’ятеро.
11.  До кого звертається Р.  Кіплінг у  своїй поезії «Якщо…»?
А до сина;
Б до друга;
В до дружини;
Г до незнайомої людини.
12.  Укажіть тему, яка об’єднує твори О.  Твардовського, Г.  Белля, 
М.  Шолохова:
А змалювання подій війни;
Б засудження війни;
В заклик до перемоги;
Г зображення людських страждань.
Середній рівень
1.   Яке значення має повтор наприкінці вірша О.  Твардовського «На 
карб не  ставте дотопер мені…»?  (Повтор  підкреслює  відчуття 
власної  провини,  що  виникає  у  героя. )
2. Що таке анафора? Яка її роль у творі? (Анафора (грецьк. —
піднесення)  —  єдинопочаток.  Одна  з  риторичних  фігур;  ужи -ваний  на  початку  віршованих  рядків  звуковий,  лексичний  по-втор  чи  повторення  протягом  цілого  твору  або  його  частини 
синтаксичних,  строфічних  структур.  Використовується 
для  підсилення  емоційно-смислової  значущості  окремих  слів 
чи  фраз.)
3. Чого досягає автор, використовуючи у вірші «Я поліг біля
Ржева…» розповідь від першої особи? (Підкреслюється дові -рливий тон оповіді.)
4. Кому присвячено вірш Р. Кіплінга «Якщо…»? (Синові.)
5. Як ви оцінюєте вчинок Андрія Соколова, який вирішив уси -новити Ванюшку? (Як вияв високого гуманізму.)
6. Що здивувало коменданта табору Мюллера у поведінці Андрія
Соколова? (Його хоробрість і почуття власної гідності.)
7. Що допомогло Соколову вижити у  полоні?  (Віра  у  те,  що  він 
усе  здолає.)
8. Які риси характеру Андрія Соколова допомогли йому ви-жити? (Мужність, відвага, сміливість, патріотизм, почуття
людської гідності.)
9. Що переживав юнак, герой оповідання Г. Белля «Подорожній,
коли ти прийдеш у Спа…», коли потрапив у рідну гімназію?
(Біль від того, на що перетворилася гімназія.)
10.  Які деталі допомагають авторові відтворити атмосферу війни в  опо -віданні «Подорожній, коли ти прийдеш у  Спа…»? (Розбиті  вікна, 
розтрощена  лампочка,  розміщення  госпіталю  у   гімназії,  роз -биті  парти.)
11. Коли герой оповідання Г. Белля зрозумів, що він у рідній
гімназії? (Коли побачив недописану ним самим фразу.)
12. Яка роль обірваної фрази в оповіданні Г. Белля «Подорожній,
коли ти прийдеш у Спа…»? (Обірвана фраза символізує обі-рване, знівечене життя героя.)
Достатній рівень
1.   Як ви вважаєте, у  чому полягає особливість відтворення теми війни 
у  віршах О.  Твардовського?
2.   Подумайте, як у  поезіях О.  Твардовського вирішується проблема 
 історичної  пам’яті.
3.   Схарактеризуйте образ Андрія Соколова. Визначте головні риси 
його вдачі.
4.   Поділіться думками про те, який епізод оповідання Г.   Белля вразив 
вас найбільше. Чим саме?
5.   Знайдіть спільні риси між оповіданнями Г.   Белля «Подорожній, коли 
ти прийдеш у  Спа…» і  М.   Шолохова «Доля людини».
6.   Подумайте, як у  вірші Р.   Кіплінга втілюється тема складності і  супе -речливості людського буття.
Високий рівень
1.   Визначте провідні думки вивчених поезій О.  Твардовського.
2.   Дослідіть, за  допомогою яких засобів Г.  Белль розкриває тему за-судження жахів війни.
3.   Розкрийте гуманістичний і  антивоєнний пафос вивчених творів 
О.   Твардовського, Г.   Белля, М.  Шолохова, присвячених темі війни.
4.   Подумайте, що допомогло Андрію Соколову залишатися справж-ньою людиною і  патріотом у  складних життєвих випробуваннях.
5.   З’ясуйте, які моральні цінності сповідує ліричний герой вірша 
Р.   Кіплінга «Якщо…».
6.   Висловіть власні думки про роль художньої літератури у  форму -ванні життєвих цінностей і  пріоритетів людини.
  III.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторіть вивчений матеріал; підготуйте інсценізацію
фрагментів вивчених творів (під керівництвом учителя); підго-туйт6 презентації до вивчених творів (за бажанням учнів).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМ «ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ» ТА «МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід