ОСУД АНТИГУМАННОЇ СУТНОСТІ ВІЙНИ В ОПОВІДАННІ ГЕНРІХА БЕЛЛЯ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА…»
 
УРОК  №  58
ТЕМА:   ОСУД АНТИГУМАННОЇ СУТНОСТІ ВІЙНИ 
В   ОПОВІДАННІ ГЕНРІХА БЕЛЛЯ «ПОДОРОЖНІЙ, 
КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У   СПА…»
  Мета:  ознайомити учнів із  творчим шляхом німецького письменника Г.  Белля; про ­
аналізувати його оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у  Спа…»; роз ­
вивати навички переказу прочитаного, зв’язного мовлення, уміння визначати 
головну думку твору; формувати у  школярів думку про протиприродність 
і  антигуманність війни.
 Обладнання:   портрет письменника, виставка його творів; текст оповідання «Подорожній, 
коли ти прийдеш у  Спа…» (у  перекладі на  вибір учителя); репродукція 
картини П.   Пікассо «Герніка»; підручники Н.  І.   Дорофеєвої та  С.   П.   Касьянової 
«Зарубіжна література», В.   Фесенко «Зарубіжна література» (2007).
  Тип уроку:   урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають і переказують текст оповідання, аналізують 
його зміст, визначають провідну думку твору; висловлюють особисте ставлення 
до  порушених в оповідання проблем, підтверджуючи свої думки словами 
з  тексту.
Хід уроку
  I.   ПІДГОТОВКА ДО  СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Тема Другої світової війни знайшла відбиття у творчості
багатьох письменників світу, серед них А. Камю, Е.-М. Ремарк,
Е. Хемінгуей та інші. Не залишився байдужим і один із найвідо -міших письменників повоєнної Німеччини, лауреат Нобелівської
премії 1972 року Генріх Белль.
  ; Робота з  репродукцією картини П.   Пікассо «Герніка»
1. Як ви розумієте те, що зображено на картині? ( Причиною 
створення  «Герніки»  Пікассо  стало  бомбардування  міста 
країни  басків  —  Герніки.  Під  час  громадянської  війни 
в   Іспанії  26  квітня  1937  легіон  «Кондор»,  добровільний 
підрозділ  люфтвафе  здійснив  нічний  наліт  на  Герніку. 
На  місто  було  скинуто  кілька  авіабомб,  що  спричинило 
руйнівну  пожежу,  в  результаті  якої  була  знищена  значна 
частина  міста  та   постраждало  за  різними  підрахунками 
близько  200—250   осіб.  На   замовлення  уряду  Іспанської  рес-публіки  у   травні  1937  року  П.   Пікассо  написав  картину  для 
іспанського  павільйону  на  Всесвітній  виставці  у  Парижі. 
Картина  «Герніка»  являє  собою  полотно-фреску,  написану 
олією  у   чорно-білих  тонах,  3,5  м  заввишки  і  7,8  м  завдовжки. 
Це  величезне  полотно  було  написано  з  неймовірною  швид-кістю  —  лише  за  місяць.  «Герніка»  відтворює  сцени  смерті, 
насильства,  звірства,  страждання  і  безпорадності,  без  ука-зівки  їх  безпосередніх  причин.  Вибір  чорно-білої  палітри, 
з  одного  боку,  передає  хронологічну  близькість  до   газетної 
фотографії  того  часу,  з  іншого,  —  відбиває  неживий  харак-тер  війни.  «Герніка»  зображує  страждання  людей,  тварин, 
і  будівлі,  трансформовані  під  впливом  насильства  і   хаосу. )
2. Якою «бачить» війну художник? ( Це  жах,  який  несе  зни -щення  усього  живого.)
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Повідомлення підготовлених учнів
ЖИТТЄВИЙ І  ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА Г.   БЕЛЛЯ ( 1917—1985)
Генріх Белль  — відомий німецький прозаїк і  публіцист, лауреат Нобелівської пре ­
мії  (1972).
Народився Г.  Белль 21 грудня 1917  року у  м. Кельні у  родині скульптора ­ різьбяра. 
Його батьки були чесними, глибоко віруючими людьми і  прищеплювали своїм дітям норми 
християнської моралі. Окрім того, батько завжди намагався виховати у  дітях незалежні по­
літичні переконання. Саме під впливом батька Генріх був серед тих кількох учнів гімназії, 
які не  вступили до  молодіжної нацистської організації «Гітлерюгент» (гітлерівська молодь) . 
Після закінчення гімназії юнак працював у  книгарні боннського букініста.
Г.   Белль відмовився піти добровільно на  військову службу. У  1938—1939 роках він 
відбував трудову повинність на  важких земляних роботах. Із  початком Другої світової ві
йни йому не  вдалося уникнути мобілізації. Із  1939 по 1945 рік Генріх Белль був солдатом 
гітлерівської армії, побував у  Польщі, Франції, Румунії, Україні. Кілька разів був поранений, 
лікувався у  госпіталях Румунії та  Угорщини, переніс багато воєнних злигоднів. Він зрозумів 
усю абсурдність війни, що несе людям лише смерть. «Солдатам  — а  я був солдатом  — 
слід нарікати не  на  тих, проти кого їх послали воювати, а  тільки на  тих, хто послав їх 
на  війну», — скаже Белль трохи згодом. Незадовго до  кінця війни, у  1944  році, він здався 
у  полон американцям, де й  дочекався звістки про капітуляцію Німеччини. Згодом пись ­
менник напише про своє ставлення до  війни і  дасть їй таку оцінку: «Те, що легко засво ­
їлося у  батьківській хаті з  почуттям відрази, за  ці шість років поглибилось до  міцного, 
обґрунтованого роздумами і  світоглядом переконання: немає нічого бездушнішого, більш 
сприятливого для отупіння, аніж солдатчина. І  війна… стала для мене потворною маши ­
ною отупіння, кривавого отупіння».
Після повернення на  батьківщину, Белль вступає до  Кельнського університету, твердо 
вирішивши стати письменником.
У 1947  році Г.   Белль увійшов до  літературного об’єднання під назвою «Група 47», яке 
упродовж багатьох років визначало шляхи розвитку літератури Західної Німеччини. Через 
кілька років він отримав премію цієї групи за  оповідання «Чорні вівці».
Провідною у  творчості письменника стає тема війни. У  1950  році вийшла збірка опо ­
відань «Подорожній, коли ти прийдеш у  Спа…», через рік світ побачив роман «Де ти був, 
Адаме?» Ці твори сповнені роздумів про гуманізм і  варварство, про катів та  їх жертв, про 
антилюдську сутність війни.
До кращих літературних здобутків митця належать романи «І не  сказав жодного 
слова», «Дім без господаря», «Більярд о  пів на  десяту», «Очима клоуна», «Груповий пор ­
трет з  дамою», повість «Хліб ранніх років».
У 1969  році Г.   Белль був обраний головою німецького ПЕН ­центру, а  у 1972  році став 
президентом міжнародного ПЕН ­клубу.
16 квітні 1985  року Г.  Белль помер.
У 1989  році в  Україні видано двотомне зібрання творів Г.   Белля у  перекладах Є.  Горєвої, 
Г.   Лозинської, Є.   Поповича та  ін.
  ; Робота з  підручником
Опрацюйте теоретичний матеріал (підручники Н. І. Дорофеєвої
та С. П. Касьянової «Зарубіжна література», с. 258—260,
В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007), с. 236).
  ; Бесіда за  змістом прочитаного
1. Яке ваше враження від оповідання?
2. Які думки у вас з’явилися після його прочитання?
3. Яка деталь на початку твору свідчить про руйнування,
спричинене війною? ( Розтрощене  вікно,  розбита  лампочка, 
рештки  скла. )
4. Від чийого імені ведеться розповідь? ( Від  імені  головного 
 героя. )
5. Яка роль такого прийому у сприйнятті твору? (Твір  сприйма-ється  як  щира  розповідь  молодого  хлопця,  що  був  на  війні, 
поранений  і   тяжко  страждає.)
6. Поміркуйте, чому герой не має імені. Чи є у тексті його
портрет? ( У  тексті  немає  імені  героя,  його  портрет,  читач 
нічого  не  дізнається  про  риси  його  характеру.  Автор  не   ви-падково  використовує  цей  прийом.  Він  створює  узагальне -ний  портрет  молодих  німецьких  хлопців,  яких  змусили  йти 
на  війну.  У  цьому  полягає  трагедія  цілого  тодішнього  поко -ління. )
7. Що відомо про героя? ( Дуже  мало.  Лише  те,  що  три  мі-сяці  тому  він  ще  навчався  у   гімназії,  а  потім  його  забрали 
на  фронт.  Ми  бачимо  його  тяжко  пораненого. )
8. Яке значення має ця деталь? (Герой  майже  дитина,  але  тих, 
хто  розпочав  цю  війну  не  цікавить.  Їм  потрібні  лише  сол-дати. )
  ; Переказ тексту
Перекажіть епізод, який вас найбільше вразив.
  ; Творча робота. Спостереження за  психічним станом юнака
1. Як герой сприймає фразу: «Мерців сюди, чув? А решту схо -дами нагору, до зали малювання, зрозумів?» (Оскільки  його 
понесли  сходами  нагору,  то  юнак  зробив  висновок,  що  він  ще 
живий.)
2. Де перебував герой? ( Разом  з   іншими  пораненими  його  при -везли  в   гімназію,  в   якій  він  навчався.)
3. Прослідкуйте, як герой поступово «впізнає» рідну гімназію.
(Таблички  з  написами  класів,  картина  художника  Феєрбаха 
«Медея»,  погруддя  Цезаря,  Цицерона,  Марка  Аврелія,  крає-вид  Того,  зала  малювання,  фриз  Пантеону,  хрест  на   стіні. )
4. Як юнак переносить біль? ( У  машині  йому  було  недобре, 
а  у  гімназії  стало  легше. )
5. Що здивувало героя? (Те,  що  зала  малювання  перетворена 
на  операційну. )
6. Чому спогад про малювання йде паралельно з відчуттями по-раненого? (Така  паралель  підкреслює  каліцтво  героя.  Він  уже 
ніколи  не   буде  малювати.  Його  охоплює  ностальгія  за   мир -ним  дитинством,  за  тими  проблемами,  які  зараз  видаються 
смішними  порівняно  з  жахом  війни.)
7. Чи випадково тут виникає почуття ненависті? (Ні.  Ненависть 
до  зали  малювання  переходить  у  ненависть  до  місця  смерті, 
на  яке  її  перетворила  війна.  Але  герой  не   має  сили  навіть 
ненавидіти.  Здається,  що  він  у   якійсь  порожнечі. )
8. Яка деталь підкреслює політичні події у країні? ( «…третя 
гімназія  звалася  гімназія  Адольфа  Гітлера». )
9. Як ви розумієте фразу: «Я знов заплющив очі й подумав: ти
мусиш, мусиш дізнатися, що в тебе за рана й чи справді ти
у своїй школі. Все тут було таке мені далеке та байдуже, не-наче мене принесли до якогось музею міста мертвих, у світ,
глибоко чужий для мене й нецікавий, який чомусь впізна-вали мої очі, але самі тільки очі…»? ( Мирне  життя  здається 
героєві  таким  далеким,  навіть  нереальним.  Він  відчуває  себе 
мертвим  у  цьому  світі.  Поступово  розсіюються  ілюзії  німець -кої  пропаганди  щодо  непереможного  німецького  солдата. )
10. Яка деталь стала вирішальною у процесі «впізнання» гімна -зії? ( Недописана  героєм  фраза  «Подорожній,  коли  ти  при-йдеш  у  Спа…»)
11. Поміркуйте, чому фраза недописана? ( Вона  обірвана,  як 
і  життя  героя. )
12. Кого юнак упізнав серед пожежників? ( Шкільного  сторожа 
Біргелера. )
13. Яким побачив себе герой в операційній? ( Це  швидше  те,  що 
від  нього  залишилося.  «Хотів  був  підвестися  на   лікті  й   не 
зміг,  а  проте  встиг  поглянути  на  себе  й  побачив, —  мене 
вже  розмотали, —  що  в  мене  немає  обох  рук,  немає  правої 
ноги,  тим-то  я  відразу  впав  на  спину,  бо  не   мав  тепер  на  що 
спертися…» )
14. Яка роль останньої фрази? ( Герой  попросив  молока.  Це  ще 
раз  підкреслює,  що  він  був  дитиною.)
  ; Бесіда з  учнями
1. Яким був психічний стан героя? ( Він  почувався  розбитим 
морально. )
2. Як автор ставиться до свого героя? (Хоча  оповідання  й  по-будовано  як  внутрішній  монолог  героя,  у  ньому  відчувається 
й   голос  автора.  Він  співчуває  юнакові,  переживає  разом 
із   ним  фізичний  біль,  йому  боляче  за  молодих  хлопців,  яких 
скалічила  війна,  тамує  разом  із   ним  спрагу  й   кричить  від 
болю. )
3. Поміркуйте, юнак виживе чи помре? (Важко  навіть  сказати. 
Адже  перед  нами  каліка.)
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Завдання для учнів
Визначте головну думку твору. ( Війна  антигуманна  і  проти-природна.  Автор  засуджує  її  як  явище,  що  несе  смерть.)
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Визначте жанр твору, його проблематику, символіку.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОСУД АНТИГУМАННОЇ СУТНОСТІ ВІЙНИ В ОПОВІДАННІ ГЕНРІХА БЕЛЛЯ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА…»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід