Поезія та проза життя в романі М. Сервантеса «Дон Кіхот». Конфлікт між ідеалом і дійсністю — центральна проблема твору.
 
УРОК  №  55
Тема.  Поезія та проза життя в романі М. Сервантеса «Дон Кіхот». Конфлікт між ідеалом і дійсністю — центральна проблема твору.
Мета:  проаналізувати  твір  з точки  зору  проблематики;  поглиблювати  навички  самостійної 
роботи з текстом; працювати над виразним читанням; розвивати аналітичне мислення; 
засвоїти поняття «конфлікт», «ілюзія»; формувати світогляд школярів.
Обладнання:  тексти твору; тлумачний словник; словник літературознавчих термінів.
ХІД УРОКУ
Дивовижним у «Дон Кіхоті» видається те, 
що у ньому відсутня літературність, по-стійно поєднуються ілюзія та реальність, 
і це робить книгу такою комічною і водно-час поетичною! Якими пігмеями видають-ся всі інші книги поруч із цією!
Г. Флобер, французький письменник
I.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.
Написаний ще наприкінці XVII ст., твір М. Сервантеса привертає увагу сучасс -ного читача. Протягом багатьох століть роман захоплює читачів, породжує дискусії. 
В чому ж полягає причина його дивовижної довговічності? Спробуємо розібратися 
в цьому сьогодні.
II.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ
Робота з епіграфом.
— Яку оцінку роману дав відомий французький письменник Г. Флобер?
— У чому, на його думку, полягає незвичайна привабливість твору М. Сервантеса?
III.  СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Постановка проблемного завдання уроку.
— Проаналізуйте, як у романі М. Сервантеса «поєднується реальність та ілюзія».
2. Робота з тлумачним словником.
Ілюзія (франц. illusion — помилкове уявлення, омана) — помилкове, що не відо -повідає дійсності, уявлення про що-небудь.
3. Бесіда з учнями з елементами дискусії.
— У полоні якої ілюзії перебуває Дон Кіхот? (Своєї дивної мрії — стати лицарем.)
— Чи можна стверджувати, що лицарство є ідеалом для героя? (Так.)
—  Пригадайте,  як  сформувався  цей  ідеал.  (Прочитавши  велику  кількість 
лицарських романів, герой збожеволів. Усі його дії — це вчинки божевільної людини.)
— Які шляхи досягнення ідеалу обирає Дон Кіхот? (На думку героя, це різні битви 
з чудовиськами, допомога бідним, знедоленим, боротьба зі злом у різних його проявах.)
— Як ви думаєте, чи є мета Дон Кіхота благородною? (Так, адже боротьба зі злом 
— це вияв гуманізму героя.)
— Подумайте, чи є позитивними результати боротьби героя. (Ні, часто вони мають 
негативні, навіть трагічні наслідки.)
— Чому благородну мету має виконувати божевільна людина? (Автор прагнув 
підкреслити неможливість втілення задумів героя. Божевілля набуває символічного 
характеру й означає, що суспільство ще не здатне створити силу, яка зможе утвердити 
добро на землі.)
— Подумайте, чому головний герой — людина похилого віку.
 
4. Коментар учителя.
Останнє запитання досить складне. Старість — це завжди мудрість, роз  судливість, 
час аналізу пережитого й підбиття певних підсумків. Люди здатні повчати інших. А 
от дивацтва в такому віці виглядають досить незвично, а іноді й смішно. Для всього 
свій час, і не можна повернути минуле. Отже, вік головного героя — художня деталь, 
яка набуває символічного значення. Його ідея лицарства — героїчна і прекрасна, але 
вона належить минулому. Кожна епоха має своїх героїв і свої ідеали, які з часом 
змінюються. Герой М. Сервантеса старий, старі його обладунки, старий кінь, тому 
що його час минув. Можливо, авторові і шкода цієї романтики, але нічого вічного на 
землі немає.
5. Завдання для учнів.
— Подумайте, в яких вимірах відбувається дія твору. (У двох вимірах: реальному 
(дійсне життя) та уявному, ілюзорному, яке існує лише в уяві, свідомості Дон Кіхота.)
6. Дослідницька робота.
— На прикладах розкрийте взаємодію обох вимірів. Пригадайте життя збіднілого 
гідальго  та  його  мрії  про  лицарство  (частина  I,  розділи  I—II);  посвяту  в лицарі 
й реакцію людей, що бачили цю сцену (частина I, розділ III); подвиги Дон Кіхота 
й реакцію людей на них.)
— Зробіть висновки про те, як люди ставилися до подвигів Дон Кіхота. (Односельці 
співчували  і жаліли  героя.  Прості  люди  глузували  з нього.  Для  багатих  він  був 
предметом розваг та втіхи.)
7. Проблемне запитання.
— Чи здатний Дон Кіхот реально оцінити обстановку? Чому? (Ні, адже він не знає 
реального життя, не розуміє його законів. Тому герой та люди, що зустрічаються на 
його шляху, не можуть порозумітися.)
8. Проблемна ситуація.
— За словами Г. Флобера, «ілюзія та реальність постійно змішуються у романі». 
Яким, на вашу думку, може бути результат цієї взаємодії? (Найчастіше — це конфлікт.)
9. Робота зі словником літературознавчих термінів.
Конфлікт (лат.  conflictus  —  зіткнення,  сутичка)  —  зіткнення  протилежних 
інтересів та поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводять 
до активних дій, ускладнення боротьби.
10. Бесіда з учнями.
— Чому виникає цей конфлікт? (Тому що благородні наміри, які виникають в уяві, 
у реальному житті нездійсненні. А самого героя оточення не розуміє.)
— Як ви гадаєте, чи можна запобігти виникненню цього конфлікту? (Мабуть, 
ні. Оскільки засоби втілення благородних намірів досить безглузді. Герой, не знаючи 
справжнього життя, прагне жити ілюзією. Але це неможливо. Тому конфлікт весь 
час загострюється.)
11. Проблемне запитання.
— Подумайте, чому головний герой роману самотній?
12. Коментар учителя.
Незважаючи на застарілі, на перший погляд, переконання, герой М. Сервантеса 
випередив свій час. Адже він чесний, благородний, безкорисливий, піклується про 
людей, бажає їм добра. Однак втілювати шляхетні наміри необхідно іншими методами, 
яких, на жаль, Дон Кіхот не знає. Та й люди ще не готові їх сприйняти. Їхні душі 
потрібно відродити, повернути до добра, щоб вони зрозуміли всю глибинну сутність 
прагнень  Дон  Кіхота,  змогли  осягнути  їх  розумом  і серцем.  А  поки  що  герой  М. 
Сервантеса — самотній гуманіст.
13. Творча робота.
— Знайдіть риси гуманізму в романі. (На матеріалі проаналізованих розділів. 
Особливо слід звернути увагу на розділи XLII—XLIII.)
14. Коментар учителя.
 
Високе  прагнення  до  добра,  бажання  пізнати  самого  себе,  стати  Людиною 
в кращому розумінні цього слова — такі ідеї були характерними для гуманістів епохи 
Відродження, до яких належав і сам М. Сервантес. Його палке слово вражає людей 
своєю значущістю, змушує замислитися над життям, відроджує бажання наблизитися 
до ідеалу, змінивши власне буття.
Дон Кіхот став образом, який викликає багато суперечок. Він має довгу історію 
тлумачення та переосмислення. Видатний знавець мистецтва Ренесансу М. Бахтін 
зауважив, що «…тлумачення були необхідним і органічним розвитком цього образу, 
продовженням закладеної в ньому неперевершеної суперечності». Вже у XVII ст. образ 
Дон Кіхота починає самостійне життя у творах інших авторів. Лопе де Вега, Кальдерон, 
Гонгора створюють свої п’єси, використовуючи цей образ для роздумів над долею 
сучасної їм Іспанії.
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— Як ви думаєте, що є поезією, а що — прозою в житті героїв роману? (Поезія — 
це ідеали головного героя, його благородні прагнення, що мають романтичний відті-нок. А проза — це дійсність: сіра й буденна, далека від ідеалу.)
— Чи згодні ви з тим, як оцінив роман М. Сервантеса Г. Флобер?
— Поміркуйте, чи можна говорити про актуальність роману М. Сервантеса у XXI
ст. Чому?
V.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дати письмову відповідь на запитання «Хто такий Дон Кіхот: благородний лицар 
чи просто божевільний?» Повторити матеріал з теорії літератури про комічне та його 
різновиди,  пародію.  Знайти  комічні  ситуації  в тексті  (на  основі  проаналізованих 
образів).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поезія та проза життя в романі М. Сервантеса «Дон Кіхот». Конфлікт між ідеалом і дійсністю — центральна проблема твору.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід