ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ДОВГА ДОРОГА ДО ЩАСТЯ (РОМАН Ч. ДІККЕНСА «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»)
 
УРОК  №  35
ТЕМА:   ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ.  
ДОВГА ДОРОГА ДО  ЩАСТЯ (РОМАН Ч.  ДІККЕНСА 
«ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»)
  Мета:  поглибити знання учнів про творчість англійського письменника Ч.   Діккенса; 
розширити знання про жанр роману; розвивати навички аналізу художнього 
тексту, виразного читання; сприяти формуванню гуманістичних ідеалів.
 Обладнання:   текст роману; портрет Ч.   Діккенса; ілюстрації до  твору (на вибір учителя).
  Тип уроку:   засвоєння нового матеріалу.
 Очікувані  результати:  учні цілісно сприймають великий за обсягом твір, виразно читають 
і  переказують близько до тексту ключові епізоди роману, виявляють навички 
аналізу художнього твору, висловлюють своє ставлення до проблем, порушених 
у творі, аргументуючи свою позицію цитатами з тексту.
Хід уроку
  I.   ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО  СПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Англійський  письменник   Чарльз  Діккенс   увійшов  у  літера-туру  як  майстер   тонкого  психологічного  аналізу,   широкої  соціаль -ної  типізації,   життєрадісного  гумору  і  нищівної  сатири.   Романи  
письменника  віддзеркалювали  життя  Англії  XIX  століття.
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Сьогодні  ми  поговоримо   про   роман   Ч.  Діккенса  «Пригоди  
Олівера   Твіста»  (1838),   що  започаткував   серію   творів,  у   центрі 
яких  —  проблема  становлення  особистості,   історія   молодої   людини. 
Але   перш  за   все  ознайомимося   з  життєвим  і  творчим  шляхом   пись-менника.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЖИТТЯ І  ТВОРЧІСТЬ Ч.   ДІККЕНСА ( 1812—1870)
Чарльз Діккенс народився в  передмісті Портсмута  — Лендпорті в  незаможній ро­
дині. Коли Чарльзу було три роки, родина переїхала до  Лондона. Дитячі роки майбутнього 
письменника, схоже, були ідилічними. Він проводив багато часу на  вулиці, але також жа ­
дібно читав, особливо крутійські романи Т.   Смоллетта та  Г.  Філдінга. Пізніше він пригаду ­
вав, що мав чіпку, ледь не  фотографічну пам’ять, яка прислужилася йому в  подальшій 
письменницькій діяльності. Батько певний час працював клерком в  офісі королівського 
флоту, завдяки чому Чарльз провів кілька років у  приватній школі в  Четемі.
Спокійне життя раптово закінчилося, коли Джон Діккенс, батько Чарльза, вліз у  борги 
й  був ув’язнений у  борговій в’язниці. Незабаром до  нього змушена була приєднатися вся 
родина, крім Чарльза, якого взяла до  себе у  Кемден­ Таун приятелька родини Елізабет 
Ройленс. Пані Ройленс була бідною старою жінкою, яку Діккенс пізніше вивів, незначно 
змінивши й  прикрасивши, в  образі пані Піпчин у  романі «Домбі і  син».
Щоб заплатити за  проживання й  харчі, а також допомогти родині, Чарльз почав працю ­
вати на  складі вакси Воррена. Він заробляв шість шилінгів на  тиждень, 10 годин на  день 
наклеюючи етикетки. Виснажливі й  часто навіть жорстокі умови праці глибоко закарбу ­
валися в  душі Діккенса й  вплинули на  його прозу й  нариси, в  яких він відобразив тяжкі 
умови праці англійських бідняків, серед яких часто були й  діти.
Невелика спадщина, яку отримав батько, дозволила Діккенсам вийти з  боргової 
в’язниці. Чарльзу більше не  було потреби працювати на  фабриці вакси. Його віддали 
до  школи. Після школи, з  травня 1827  року, Діккенс почав працювати молодшим клерком 
в  адвокатській конторі. Потім, вивчивши систему скоропису, він покинув роботу й  став 
вільнонайманим репортером.
Перше оповідання Діккенса «Обід у  Тополиній алеї» було опубліковане в  лондонському 
«Мантлі Мегезін» у  1833  році. Наступного  року він став політичним журналістом, друкуючи 
в  «Морнінг Кронікл» репортажі про парламентські дебати та  звіти про виборчі кампанії, 
для чого йому доводилося подорожувати Англією. Репортажі та  нариси із  журналів склали 
основу збірки «Нариси Боза», надрукованої у  1836  році. У  березні 1836  року почався друк 
«Записок Піквікського клубу» у  вигляді періодичних фейлетонів. Співпраця з  журналами 
тривала все його життя.
У 1836  році Діккенс погодився на  пропозицію стати редактором журналу «Бентліз 
Місселлені», яку він обіймав три роки, доки не  розсварився із  власником. Тим часом пись ­
менницькі успіхи тривали. Діккенс написав «Пригоди Олівера Твіста», «Ніколас Ніклбі», 
«Крамницю старожитностей» та  ін. Усі ці твори спочатку виходили місячними випусками, 
а  потім окремими книгами.
У 40 ­ х роках утверджується думка Діккенса про те, що суспільство можна змінити 
шляхом перевиховання людей, їх морального вдосконалення. Із  цією метою письменник 
часто виступав із  публічними лекціями, читав свої твори.
У 1856  році гонорари за  книги дозволили Діккенсу придбати будинок Ґедз­Гілл­плейс 
у  Кенті. Ще хлопчиком Діккенс мріяв жити в  цьому будинку. Крім того, навколишні місця 
були пов’язані з  подіями, описаними Шекспіром у  першій частині «Генріха IV», що подо ­
балося письменнику.
В останній період свого життя Діккенс активно виступав із  публічними лекціями, про ­
довжував працювати над написанням нових романів.
Діккенс був людиною великої та  щедрої душі. Він допомагав матеріально не  тільки 
своїй великій родині, а  й багатьом знедоленим, які зустрічалися на  його життєвому шляху. 
Письменник улаштовував благодійні вистави, виступав із  лекціями, а  зібрані гроші від ­
давав тим, хто потребує допомоги.
9 червня 1870  року Діккенс помер. Під час похорону присутнім роздали епітафію зі  сло ­
вами: «На пам’ять про Чарльза Діккенса (найпопулярнішого письменника Англії), який 
помер у  власній оселі, Гайгем, поблизу Рочестера, Кент, 9 червня 1870 у  віці 58 років. Він 
співчував бідним, знедоленим і  пригнобленим; і  з  його смертю один із  найвизначніших 
письменників Англії втрачений для світу».
У своєму заповіті Діккенс зазначив, щоб на  його честь не  споруджували жодного мемо ­
ріалу. Єдиний бронзовий пам’ятник натуральної величини, відлитий у  1891  році Френсісом 
Едвіном Елвеллом, стоїть у  Кларк­парку в  місті Спрюс ­Гілл, Пенсильванія, США.
Найбільш відомі твори Ч.   Діккенса: «Різдвяна пісня в  прозі, або Різдвяне оповідання 
з  привидами», «Записки Піквікського клубу», «Домбі й  син», «Пригоди Олівера Твіста», 
«Пригоди Ніколаса Ніклбі», «Девід Коперфільд», «Крихітка Дорріт», «Холодний дім», «Великі 
очікування» та  багато інших.
  ; Бесіда з  учнями
1.  Яке  ваше  враження   від  прочитаного  роману?
2.  Визначте   тему  роману  «Пригоди   Олівера   Твіста».   ( Це  роман 
про  тяжкі  життєві  випробування  дитини. )
3.  Хто  є  головним   героєм?   (Олівер  Твіст,  ім’ям  якого  й  названо 
роман.)
4.  У  чому  полягала  складність  долі  Олівера?  ( Після  смерті  ма-тері  він  залишився  круглим  сиротою  й  опинився  в  робітному 
домі.)
  ; Коментар учителя
Зображення   робітного   дому,   де  народився  Олівер,  було  дуже 
злободенною  темою  в   літературі  Англії  30—40-х  років   XIX  ст. 
За  законодавством   1834  року  в  робітних  будинках   Англії  встанов -лювався  такий  режим,   який  перетворював   їх   на  в’язниці:  бідняка  
насильно  розлучали  з  родиною  та  поступово   доводили  до  повного  
отупіння.   Не  випадково  робітники   почали  називати  робітні  будинки 
«бастиліями  для   бідних»,  нерідко   віддаючи  перевагу  голод  ній 
смерті,  а  не  ув’язненню   в  робітному   будинку.
  ; Переказ тексту
Розкажіть  про   життя  Олівера   Твіста  в  робітному   домі.
  ; Бесіда з  учнями
1.  Чому  Олівер  потрапив  до  зграї  злодіїв?   ( Він  був  ще  зовсім 
дитиною,  погано  знався  на   людях.)
2.  Що  собою   являли  злодії,  до  яких  потрапив  Олівер?   (Це  скуп -ник  краденого  Феджин,  жорстокий  грабіжник  Сайкс,  зловіс-ний  «джентльмен»  Монкс,  який  хотів  скористатися  спад-ком  Олівера.)
3.  Як   поводиться  Олівер  у  зграї  злодіїв?   (Хлопчик  виявляє  твер-дість  і  відмовляється  брати  участь  у  злочинному  промислі. )
4.  Хто  врятував  Олівера   після   поранення?   ( Місіс  Мейлі  та  її 
племінниця  Роз.)
5.  Розкажіть,   як  Оліверові  вдалося   втекти  від  грабіжників  і  зна -йти   містера Браунлоу.
  ; Проблемне запитання
Подумайте,  яку   роль  у  розвиткові  сюжету   відіграє   таємниця. 
З  яким  героєм  вона  пов’язана?  (Таємниця  пов’язана  з  походжен -ням  Олівера  Твіста,  зі  смертю  його  матері,  з  гаманцем  його  ма -тері,  в  якому  був  медальйон.  У   медальйоні  лежало  два  локони  і   зо -лота  обручка.  На  внутрішньому  боці  медальйона  було  написано 
ім’я  «Агнес».  Як  виявилося,  це  було  ім’я  матері  Олівера.  Таємниця 
сприяє  гостроті  сюжету  й   тримає  читача  в   постійній  напрузі.)
  ; Переказ тексту
Розкажіть  про   подальшу   долю  героїв   роману.
  ; Проблемна ситуація
Подумайте,  які  важливі  проблеми   порушуються   у   творі.  
( У   романі  порушуються  важливі  моральні  проблеми:  протисто -яння  добра  і  зла  у   людському  житті.  Письменник  вірить  у  не-переможну  силу  добра  і   торжество  справедливості.  У  творі  були 
відображені  християнські  погляди  Ч.   Діккенса.)
  ; Завдання для учнів
Схарактеризуйте  образ   головного   героя   Олівера   Твіста.  (Олівер 
Твіст   —  жертва  потворних  соціальних  умов  життя,  але  він,  як 
і  будь-який  герой  просвітницького  роману,  природжено  добрий,  і   ні -які  лихі  зовнішні  впливи  не  впливають  на  нього.  Навіть  перебу-ваючи  у   таких  жахливих  умовах,  Олівер  зберіг  чистоту  душі.)
  ; Творче завдання
1.  Роман  Ч.  Діккенса  «Пригоди   Олівера   Твіста»  називають  «сво-єрідним   романом  виховання».  Доведіть  правильність  цього  
вислову.  ( У  романі  порушуються  важливі  проблеми  вихо-вання:  стосунки  батьків  і   дітей,  вплив  оточення  на  фор -мування  дитини,  взаємини  між  людьми  тощо.)
2.  Визначте   художні  особливості   роману.   ( Два  композицій-них  центри  (добро  і  зло),  чіткий  поділ  героїв  на  «добрих» 
(містер  Браунлоу,  місіс  Мейлі,  Роз  Мейлі,  лікар  Лосберн) 
і  «злих»  (Феджин,  члени  злодійської  зграї  Феджина,  Монкс), 
численні  авторські  коментарі  з  роздумами  про  літературу, 
чинні  закони,  прийом  «контрастного  монтажу»  (несподі -ване  чергування  сцен  і  швидка  зміна  часу  й  місця  дії),  сар-казм  та  іронія.)
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Узагальнююча бесіда
Роман  Ч.  Діккенса  «Пригоди   Олівера   Твіста»,   у  якому  розго-рається   багато складних   конфліктів,   закінчується  як  добра   казка. 
Хоч   у  реальному  житті  дуже  часто   все  буває   інакше.
Зображуючи  на  останніх  сторінках   роману  щасливе,  хоча 
і  з  присмаком  смутку  життя  Олівера,  який  нарешті   знайшов  свій  
дім   і  люблячу  родину,   Діккенс   надає   роману  трохи   романтичного  
забарвлення.  Але   це  романтизм  бажаного,   в  ньому   втілюється  га -ряче  прагнення  письменника  до  торжества   справедливості.   У  щас-ливому  фіналі  відобразилися  мрії   письменника  про   те,  що  світ  
можна  змінити   завдяки   моральному   вдосконаленню  людства.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйте  повідомлення   про   життєвий  і  творчий   шлях 
Р.-М.  Рільке;  прочитайте  оповідання  Р.-М.  Рільке  «Пісня  про  
Правду».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ДОВГА ДОРОГА ДО ЩАСТЯ (РОМАН Ч. ДІККЕНСА «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід