ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. СПОГАДИ ПРО ЮНІСТЬ (ЗА ПОВІСТЮ Б. ВАСИЛЬЄВА «ЗАВТРА БУЛА ВІЙНА»)
 
УРОК  №  63
ТЕМА:   ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. СПОГАДИ ПРО ЮНІСТЬ 
(ЗА ПОВІСТЮ Б.   ВАСИЛЬЄВА «ЗАВТРА БУЛА ВІЙНА»)
  Мета:  поглибити знання учнів із  літератури, ознайомити їх із  творчістю сучасного 
білоруського письменника Б.   Васильєва на  прикладі його повісті «Завтра була 
війна»; розвивати навички аналізу твору, художніх образів, переказу прочита ­
ного, виразного читання; виховувати високі моральні якості школярів.
 Обладнання:   портрет Б.   Васильєва, виставка його книг, текст повісті «Завтра була війна».
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають і переказують ключові епізоди повісті, вияв
ляють уміння аналізувати твір в цілому й окремих його персонажів» вислов ­
люють свої думки щодо проблем, порушених у творі, для підтвердження своїх 
суджень звертаються до текстів.
Хід уроку
  I.   ПІДГОТОВКА ДО  СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Творчість відомого сучасного білоруського письменника
Б. Васильєва нікого не може залишити байдужим. Він порушує
у своїх творах важливі питання людського буття.
Однією з важливих тем його творчості є тема Великої
Вітчизняної війни, якій присвячено багато його творів.
Усе своє життя письменник залишається вірним ідеалам
справедливості, добра, милосердя, пам’яті про минуле, і намага-ється розбудити їх у сучасників.
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Повідомлення підготовлених учнів
ПИСЬМЕННИК Б.   ВАСИЛЬЄВ
Борис Васильєв  — людина воєнного покоління. Він народився у  1924  році, був учасни ­
ком Великої Вітчизняної війни, потім кадровим військовим, отже, нелегку солдатську долю 
спізнав сповна. Для нього є  характерним загострене відчуття трагічного, можливо, тому, 
що його життя, як і  життя його однолітків, було під прицілом смерті. Скільки він побачив 
на  своєму віку  — страшних, героїчних, безглуздих, але завжди неочікуваних смертей 
товаришів, однокласників, земляків. Війна настільки глибоко увійшла в  душі людей його 
покоління, що потрібно було багато часу, щоб відійти від неї, багато чого переосмислити 
і  знову повернутися до  цієї теми, але вже в  літературі.
Творам Бориса Васильєва властива правдивість, безкомпромісність, глибока повага 
до  простих людей  — воїнів, трудівників,  — що звикли жити за  законами людяності, по­
ваги, чесності. Героям творів письменника буває нелегко у  світі, де панує зло, вони часто 
гинуть. Та  їхня смерть сприймається не  як перемога зла, а  як необхідність пробудити добро 
у  душах читачів.
Серед найбільш відомих творів Б.   Васильєва повісті «А зорі тут тихі…» (1969, одно ­
йменний кінофільм було знято у  1972  році), «Іванів катер» (1970), «Найостанніший день» 
(1970), «Зустрічний бій» (1979), «Здається, зі мною підуть у  розвідку» (1980), «Летять мої 
коні» (1982), «Завтра була війна» (1984). Знайшли свого читача і  романи письменника «Не 
стріляйте у  білих лебедів» (1973), «У списках не  значився» (1974). У  творчому доробку 
Б.   Васильєва є  також оповідання, п’єси «Офіцер» (1955), «Стукайте і  відчинять» (1959), 
«Вітчизно моя, Росіє…» (1962), кіносценарії.
  ; Слово вчителя
Повість «Завтра була війна» Б. Васильєв написав у 1972 році.
Опублікована в журналі «Юність» у 1984 році. Твір відразу ви-кликав палкі відгуки читачів. Чим же полонив письменник душі
широкого кола читачів?
  ; Бесіда за  змістом прочитаного
1. Яке ваше перше враження від прочитаної повісті?
2. У чому особливість оповіді? (Повість  —  це  ланцюжок  спога-дів  автора  про  свою  передвоєнну  юність,  про  події,  що  три-вали  сорок  років  тому.  Письменник,  уже  немолода  людина, 
точно  описав  цей  яскравий  період  життя.)
3. Назвіть героїв твору. (Герої  Б.   Васильєва  запам’яталися  чи-тачеві.  Серед  них   —  Іскра  Полякова,  Зіна  Коваленко,  Віка 
Люберецька,  Жора  Ландис,  Сашко  Стамескін,  директор 
школи  Микола  Григорович  Ромахін,  батьки  учнів,  учителі 
та  інші. )
4. Повість починається прологом. Яка його роль у розвитку сю-жету? (Через  пролог  Б.  Васильєв  уводить  читача  у   світ  своїх 
спогадів  про  юність,  знайомить  зі   своїми  однокласниками 
і  вчителями,  зі  школою  та   батьками.  Одночасно  письменник 
ніби  розмірковує,  обдумуючи  і   переоцінюючи  все,  що  сталося 
з  ним  сорок  років  тому.)
5. Чим цікаве зображення школярів передвоєнного покоління?
(Тим,  що  показано  процес  дорослішання  учнів,  формування 
їх  характеру. )
  ; Переказ тексту
Розкажіть про героїв твору.
  ; Коментар учителя
У творі автор розповідає про кількох своїх однокласників.
Серед них виділяється Іскра Полякова — жвава і цілеспрямована
дівчинка, яка мріє стати комісаром, відмінниця, активістка, ре-дактор стінгазети. Подруги завжди йдуть до неї за порадою, і для
всіх у Іскри є точна і влучна відповідь. Хоча у фіналі повісті Іскра
змінюється, вона починає сумніватися в тих «істинах», яких так
старанно навчала її мати. Іскра поступово дорослішає.
Ще одна однокласниця — Зіна Коваленко. Її вважали легко -важною і непостійною. Іскра говорила, що вона справжня дівчина.
Усі свої питання Зіна вирішує або з допомогою Іскри, або завдяки
безпомилковій інтуїції. Але й вона починає дорослішати, відчуває,
що подобається хлопчикам, і навіть набуває в фіналі повісті само-стійності та розсудливості Іскри.
Найзагадковішою для однокласниць була Віка Люберецька.
Вона здавалася морально старшою за всіх, тому до дев’ятого класу
не мала друзів. Віка була захоплена своїм батьком, вважає його іде -алом, любила до самозабуття. Найстрашніше для неї — це сумніва -тися у батькові. І коли його заарештовують, Віка накладає на себе
руки не з примхи, а як доросла людина.
Відомий на всю школу хуліган Сашко Стамескін, якого бере
під свій захист Іскра, робить його відмінником, записує до авіа -гуртка, а потім допомагає влаштуватися на авіазавод.
Жора Ландис, вірний друг і помічник усіх хлопчиків класу,
закохується у Віку і прагне подорослішати. Той самий процес від-бувається і з іншими хлопцями.
  ; Схарактеризуйте образи вчителів школи
  ; Коментар учителя
З-поміж учителів школи виділяється новий директор школи
Микола Григорович Ромахін, який був ініціатором усіх цих змін
школярів. Його незвичайна система виховання не сковує дорос -лішання і духовний пошук дітей, а, навпаки, провокує дорослі -шання.
Антиподом Ромахіна в повісті є класний керівник і вчитель лі -тератури Валентина Андропівна (Валендра, як її називають хлопці).
Її не влаштовує розпорядок нового директора в школі. У майже
відкритій боротьбі з ним вона використовувала усі засоби: писала
доноси у вищі інстанції, сперечалася. Проте Валентину Андропівну
не можна вважати негативним персонажем. Автор пише, що вона
абсолютно щиро вірила у правильність своїх переконань, у те, що
новий директор губить школу. І ця щирість зрештою дозволила
їй знайти спільну мову з класом, який подорослішав і змінився.
  ; Творче завдання
У повісті є другорядні персонажі. Знайдіть їх і визначте їх
роль у творі.
  ; Коментар учителя
У повісті є другорядні персонажі. Це батьки учнів і два вчи -теля, які стають учасниками конфлікту. Батьки, виховуючи своїх
дітей, створили свою точну копію, зі своїми рисами характеру, але
всі вони з розумінням сприйняли дорослішання своїх дітей, їх нове
розуміння дійсності. І навіть сувора товариш Полякова, мати Іскри,
«залізна» жінка, яка звикла командувати дочкою, як підлеглим,
зустрівши відсіч Іскри, яка швидко подорослішала, заспокоїлася,
зрозумівши, що це повинно було статися. Те саме можна сказати
і про батька Віки Люберецької, який мимоволі змінив життя ба-гатьох хлопців, ставши їхнім ідеалом.
  ; Творчі завдання
1. Подумайте, як слід розуміти назву повісті. ( Повість  назива-ється  «Завтра  була  війна»,  але  про  війну  в  ній  практично 
нічого  не  сказано,  і   це  не   випадково.  Війна  не  фігурує  в  дії 
повісті,  а   випливає  з  її  змісту,  логічно  завершуючи  шкільні 
роки.  Борис  Васильєв  пише,  що  відмінність  між  поколінням 
його  молодості  і  нинішнім  полягає  в   тому,  що  вони  знали, 
що  війна  буде,  а  сучасне  живе  у   мирний  час. )
2. Знайдіть у повісті символи. ( У  повісті  колишні  дев’яти-класники  їдуть  у  поїзді.  Образ  поїзда  є   символом  життя, 
яке  мчить  вперед.)
3. Визначте роль епілогу. ( Епілог  є  своєрідним  обрамленням 
твору.  Дія  відбувається  у  сучасному  житті.  Автор-оповідач, 
як  і   у  пролозі,  згадує  про  минулу  юність.)
4. Визначте головну думку повісті. ( Головною  думкою  повісті 
є  думка  про  те,  що  юність  —  це  найкраща  пора  у  житті 
людини.  І   пам’ять  про  неї  переборює  навіть  страшні  спогади 
про  війну. )
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Бесіда з  учнями
1. Поділіться роздумами про героїв повісті Б. Васильєва.
2. У чому полягає своєрідність висвітлення теми війни у по-вісті? ( Герої  повісті   —  передвоєнне  покоління,  яким  суди-лося  пройти  усі  жахи  війни.  Автор-оповідач  розмірковує  над 
прожитим,  підбиває  певні  підсумки,  ділиться  ними  з  чита -чами. )
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйтеся до письмової роботи за вивченими тво -рами, присвяченими воєнній тематиці.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. СПОГАДИ ПРО ЮНІСТЬ (ЗА ПОВІСТЮ Б. ВАСИЛЬЄВА «ЗАВТРА БУЛА ВІЙНА»)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід