ПРОБЛЕМА ВИБОРУ В ОПОВІДАННІ ДЖ. ОЛДРІДЖА «ОСТАННІЙ ДЮЙМ»
 
УРОК  №  54
ТЕМА:   ПРОБЛЕМА ВИБОРУ В   ОПОВІДАННІ 
ДЖ.   ОЛДРІДЖА «ОСТАННІЙ ДЮЙМ»
  Мета:  навчати учнів формулювати основну думку твору; поглиблювати навички ана ­
лізу персонажів; розвивати вміння висловлювати власні судження, навички пе­
реказу, виразного читання, усного зв’язного мовлення; формувати у  школярів 
силу характеру, необхідність боротьби до  «останнього дюйма».
 Обладнання:   текст оповідання Дж.  Олдріджа «Останній дюйм»; підручники Н.  І.   Дорофеєвої 
та  С.   П.   Касьянової «Зарубіжна література», В.  Фесенко «Зарубіжна літера­
тура»  (2007).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають і переказують текст оповідання, визначають 
його ідейний зміст; розмірковують про своєрідність вирішення проблеми сто ­
сунків батьків і дітей в оповідання Дж. Олдріджа; доводять, що екстремальна 
ситуація допомагає розкрити сутність людини.
У  моїх  книгах  головна  тема  завжди  одна 
й  та  сама  —  вибір.  Вибір  шляху,  вибір  дії, 
вибір  світогляду.
Дж.   Олдрідж
Хід уроку
  I.   ПІДГОТОВКА ДО  СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Живучи серед рідних і близьких людей, ми часто не замис -люємося над тим, яку відповідальність несемо за їхню долю. І лише
у критичних ситуаціях починаємо розуміти, як важливо вчасно
осягнути, у чому ж полягає ця відповідальність.
Про те, як діють люди у критичних ситуаціях, і йдеться
в оповіданні Дж. Олдріджа «Останній дюйм».
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Усне словесне малювання
Опишіть, яким ви бачите Деві.
  ; «Рольова гра»
Спробуйте розповісти історію життя Деві від його імені.
  ; Бесіда з  учнями
1. Яким був Деві на початку оповідання? (Сумний,  зляканий 
хлопчик,  який  боявся  свого  батька. )
2. Як він почувався у поїздці з батьком? (Невпевнено,  боявся 
навіть  що-небудь  говорити. )
3. Що хвилювало хлопчика? ( Чи  знайде  їх  хто-небудь  у   ви-падку  аварії.)
4. Яким був стан Деві, коли він побачив пораненого батька?
(Хлопчик  злякався.)
5. Чому Бен вирішив, що єдина надія врятуватися — це «при-мусити Деві самостійно думати, впевнено робити те, що він
повинен робити»? (Бен  розумів,  що  від  хлопчика  у   даній  си-туації  вимагалося  дорослих  вчинків.  Батько  знав,  що  синові 
буде  важко,  але  іншого  виходу  не   було.)
  ; Переказ тексту
1. Розкажіть про те, як Деві надавав батькові першу допомогу.
2. Розкажіть про те, як Деві готував літак до польоту.
  ; Виразне читання
Зачитайте уривок від слів: «Залишившись сам на висоті трьох
тисяч метрів, Деві подумав, що вже ніколи у житті не зможе пла -кати…» до слів «…він почав стежити за морем».
  ; Творче завдання
Поміркуйте, що переживав у ці моменти хлопчик.
  ; Бесіда з  учнями
1. Які риси характеру Деві виявилися у критичній ситуації?
(Деві  був  розумним,  міг  мобілізуватися,  усе  запам’ятовував, 
мужньо  витримував  усі  негаразди.  Хлопчик  намагався  подо-лати  страх.)
2. Як Бен боровся за життя? ( Він  увесь  час  боявся  померти, 
бо  дуже  хвилювався  за  Деві.)
3. Як ви розумієте слова Бена: «У житті можна зробити все,
що завгодно, якщо не надірвешся. Не надривайся»? (Усе  слід 
стерпіти  і   головне  не  впадати  у  відчай.)
4. Як єгипетські лікарі боролися за життя Бена? (Його  вряту-вали,  але  Бен  втратив  ліву  руку.  Йому  довелося  пережити 
параліч.  Лікарі  зробили  справжнє  диво  «склеївши»  його.)
  ; Проблемні ситуації
1. Чому Бен боявся зустрічі з сином?
2. Поміркуйте, «чи зумів хлопець що-небудь побачити у своєму
батькові»?
3. Поміркуйте, чи добереться Бен до серця хлопчика?
4. Чи зможуть батько й син подолати «останній дюйм, який
розділяє всіх і все»?
  ; Характеристика героя
Схарактеризуйте образ Деві.
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Робота з  епіграфом
Як сам письменник визначив головну ідею своєї творчості?
(Його  герої  завжди  стоять  перед  проблемою  вибору.)
  ; Завдання для учнів
1. Визначте головну думку твору. ( Необхідність  боротьби  «до 
останнього дюйма», а   також подолання «останнього дюйма», 
що  розділяє  людей.)
2. Які проблеми порушує автор? ( Проблеми  стосунків  між 
батьками  і   дітьми,  боротьба  з   труднощами,  які  трапля-ються  у  житті,  уміння  їх  долати.)
  ; Проблемне запитання
Для порозуміння людей потрібна тільки екстремальна ситу-ація чи це може трапитися за інших обставин?
  ; Узагальнююче слово вчителя
Звичайно, порозуміння в екстремальній ситуації не най -кращий варіант. Краще взагалі не допускати конфліктних ситу-ацій між людьми чи напруги у стосунках між батьками і дітьми.
Необхідно бути уважними, терплячими один до одного, намагатися
допомагати своїм рідним і близьким розв’язувати їхні проблеми.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйтеся до письмової роботи.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПРОБЛЕМА ВИБОРУ В ОПОВІДАННІ ДЖ. ОЛДРІДЖА «ОСТАННІЙ ДЮЙМ»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід