Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія-узагальнення на тему: «Чи потрібні нині Дон Кіхоти?»
 
УРОК  №  57
Тема.  Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія-узагальнення на тему: «Чи потрібні нині 
Дон Кіхоти?»
Мета:  допомогти учням систематизувати знання з вивченої теми; розвивати у школярів умін-ня працювати з додатковою літературою, формувати свої думки; сприяти вихованню 
толерантності під час дискусії.
Обладнання:  виготовлена учнями під керівництвом учителя пам’ятка «Правила дискусії» (вивішена 
на  дошці  чи  стенді);  таблиця  з висловами  видатних  людей  про  твір  М.  Сервантеса; 
вивішені на стенді (чи написані на дошці) запитання для учнів.
ХІД УРОКУ 
I.  ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
На основі аналізу письмових робіт «Хто такий Дон Кіхот: благородний лицар чи 
божевільний?» можна запропонувати учням поділитися на групи й підготувати висту-пи на захист своєї думки, враховуючи тему уроку.
II.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
III.  СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Ознайомлення з пам’яткою «Правила дискусії».
(Див. «Додаток до уроку № 57».)
2. Запитання до учнів.
— Згадайте, що ви вивчали на уроках української мови про правила побудови 
виступу. (Теза — докази — аргументи — висновок.)
3. Слово вчителя.
У літературознавстві існують три погляди на образ Дон Кіхота.
Погляд перший. Дон Кіхот — комічний образ. Адже герой увесь час потрапляє 
в комічні ситуації, приймає помилкові рішення. Йому притаманні риси дивака, який 
бачить дійсність крізь призму ілюзії. Вчинки персонажа суперечать законам здорово-го глузду, а їх мета не відповідає його можливостям.
Погляд другий.Дон Кіхот — герой, далекий від реального життя. Він упевне-ний, що йому під силу «випрямити правду у світі». Але, як виявляється, це резуль-тат надмірної довірливості й наївності. Його вчинки найчастіше мають негативні на-слідки. Виникає усвідомлення нездійсненності мрій та бажань. Це трагічний образ.
Погляд третій. Дон Кіхот — трагікомічний образ. У ньому поєднуються риси 
зовнішнього комізму (комічні ситуації, неправильність суджень, надмірне захоплен-ня фантазіями) та внутрішній трагізм (поступове усвідомлення складності боротьби 
зі злом).
4. Запитання для дискусії.
— Що ви думаєте з цього приводу?
— З якою точкою зору ви не можете погодитися? Чому?
— Який висновок можна зробити, враховуючи різні думки?
— Чиє висловлювання про роман М. Сервантеса вам близьке?
5. Виступи учнів.
6. Підсумкове слово вчителя.
Підбиття підсумків дискусії.
IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до тематичної атестації.
Додаток до уроку № 57
Правила дискусії
1.  Чітко визначте свою точку зору й аргументи до неї.
2.  Вступаючи в дискусію, не починайте її з тих питань, за якими ваша думка не збі-гається з думкою вашого опонента.
3.  Використайте метод Сократа, який полягає в тому, що свою думку ви поділяєте 
на маленькі частинки і кожну пропонуєте у формі запитання.
4.  Аргументи не слід пропонувати в низхідному порядку, краще розпочинати з більш 
вагомих доказів і такими ж сильними завершувати.
5.  Пам’ятайте дію психологічного закону роботи пам’яті, запропонованого Г. Еб-бінгаузером, на якому побудовано «правило рамки»: найбільше запам’ятовуєть-ся початок і кінець виступу.
6.  Уникайте категоричності, особливо якщо заперечуєте.
7.  Вмійте почути та зрозуміти опонента.
8.  Не переривайте свого співрозмовника.
9.  Волійте не премогти, а знайти істину.
10.  Майте мужність визнати свою неправоту і просити критичного обговорення запи-тання.
Висловлювання видатних людей про образ Дон Кіхота
М. Пришвін: «Мало того, что над Дон Кихотом добродушно смеялись: Дон Кихо-том некоторые даже бранились. И всё-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот 
герой человечества, неудачник из всех неудачников, не обозлился на человечество и 
тем самым сохранил своё право на дружбу; мы дружим с Дон Кихотом до сих пор, и 
так будут всегда».
Г. Гейне:«…Перо генія завжди більше за самого генія, воно завжди сягає наба-гато далі, ніж це було передбачено в його задумах, обумовлених епохою. І Сервантес, 
сам того не усвідомлюючи, написав найяскравішу сатиру на людську захопленість».
І. Тургенєв:«Жить для себя, заботиться о себе Дон Кихот почёл бы постыдным. 
Он весь живёт вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для про-тиводействия враждебным человечеству силам…»
Ф. Достоєвський:«Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока 
последнее и глубочайшее слово человеческой мысли…»
Стендаль: «Відкриття цієї книги, можливо, найважливіша подія в моєму житті».
В. Гюґо:«За сміхом Сервантеса криються сльози».
Гегель:«У Дон Кіхоті висміюється ідея лицарства у своєму найвищому значенні».
І. Еренбург:«Декорації застаріли, костюми вийшли з моди, змінилася мораль. Але 
серце Дон Кіхота й кмітливість простодушного Санчо Панса не полиняли від часу».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія-узагальнення на тему: «Чи потрібні нині Дон Кіхоти?»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід