Розвиток зв’язного мовлення. Образ Фауста у літературі, музиці, малярстві. *
 
УРОК  №  23
Тема:   Розвиток зв’язного мовлення. Образ Фауста у   літературі, музиці, малярстві. *
Мета:  розкрити особливості втілення образів ґетівської трагедії у  різних видах мистецтва; 
розвивати  навички  дослідницької  роботи,  творчі  здібності,  уміння  працювати  з  на-уково-методичною  літературою,  готувати  повідомлення  на  літературну  та  культу -рологічну  теми,  рецензувати  доповідь  та  відповідь  учнів,  формулювати  питання  на задану  тему;  сприяти  вихованню  естетичних  смаків  школярів.
Обладнання:   текст  твору  О.   Пушкіна  «Сцени  із  Фауста»;  репродукції  ілюстрацій  до  «Фауста» 
Й.  В.  Ґете М.   Врубеля, Е. Делакруа, Ф.  Зімма, А.  Ліцена-Майера; фонозаписи музи -ки  на  тему  «Фауста»  Ш.  Гуно,  М.  Берліоза,  Р.   Вагнера,  Ф.   Ліста  та  ін.  (ілюстрації  та 
музичні  фрагменти  на  вибір  учителя  та  учнів).
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  Й  МЕТИ  УРОКУ
II.  СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
 1.  Слово  вчителя.
До образу Фауста неодноразово зверталися письменники різних епох. Серед по -слідовників  Й.   В.  Ґете  у  світовій  літературі  слід  назвати  К.  Д.  Граббе  («Дон  Жуан 
і   Фауст»), Т.   Манна  («Доктор  Фаустус»), О.   Пушкіна,  М.  Лермонтова,  О.  Блока, 
Б.   Пастернака та ін.
 2.  Інсценізація   уривка  із   твору   О.  Пушкіна  «Сцена   із   Фауста»  (на   вибір   учнів  та  вчи -теля).
 3.  Бесіда  за  прочитаним  та  побаченим.
—  Як ви думаєте, чи Фауст О.  Пушкіна схожий на Фауста Ґете? (Ні, вони різні.)
—  Яка головна риса Фауста у  творі О.   Пушкіна? (Він охоплений нудьгою.)
—  Яким сприймає світ пушкінський герой? (Він рано пізнав усі життєві насо-лоди і   переситився усім.)
—  До чого він прагне? (Йому хочеться розвіятися.)
— Як зрозуміти фразу Фауста «В глубоком знанье жизни нет — я проклял знаний 
ложный след»? (Фауст розчарувався в усьому: у знаннях, славі, честі. Він нічого не шу-кає, і ні до чого не прагне. У  Пушкіна він весь час позіхає від нудьги.)
—  Що герой вважає благом? («Сочетанье двух душ». Тобто, єдине, що його ціка-вить — це кохання до Ґретхен (зменшувально-пестливе від Маргарита).)
—  Яким постає перед читачем Мефістофель? (Він намагається вивести Фауста зі 
стану розчарування. Мефістофель виявляється більш активною силою, ніж Фауст.)
—  Якого пушкінського героя нагадує Фауст у   цьому творі? (Він дуже схожий на 
Євгенія Онєгіна на початку роману «Євгеній Онєгін». У  його рисах багато від утом-леного романтичного героя.)
— Як ви думаєте, чим можна пояснити таке різне бачення образу Фауста? (Пись-менники  належать  до  різних  історичних  епох.  У  них  було  різне  світобачення  та 
й   завдання теж були різними.)
(Примітка. Для аналізу образу Фауста у літературі можна взяти творчість будь-я-кого письменника на вибір учителя та учнів.)
 4.  Повідомлення  учнів   «Образ  Фауста  у   музиці».
(Паралельно  можна  запропонувати  прослухати  уривки  з   опери   Ш.  Гуно   «Фа -уст»,  музичні  інтепретації  Ф.  Ліста,  Р.   Вагнера,  М.  Глінки,  П.  Чайковського,  
опери Ф.  Бузоні «Доктор  Фауст»,  музичних  композицій Ф.  Шуберта,  Г.  Берліоза, 
кантати  А.  Шнітке «Історія доктора Фауста».)
 5.  Повідомлення  учнів   «Образ  Фауста  у   малярстві».
*  Урок можна провести як бінарний разом з учителями музики та малювання.

(Паралельно  можна  демонструвати  роботи   Й.   В.   Ґете,  Е.  Делакруа,  Ф.  Зімма, 
М.  Врубеля, А.  Ліцена-Майєра або інші на вибір учителя та учнів.)
 6.  Запитання   до  доповідачів   та  рецензування   їхніх   відповідей.
(Примітка.  Якщо  урок  проводиться  разом  з  учителями  малювання  та  музики 
вони можуть підготувати музикознавчі та культурознавчі коментарі.)
III.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
   Підсумкова   бесіда.
—  Що нового ви дізналися на уроці?
—  Чи виділяють різні діячі мистецтва якісь спільні риси в   образі Фауста?
—  Як ви гадаєте, чим можна пояснити зацікавленість митців образом Фауста?
—  Чи можна віднести Фауста до «вічних» образів? Чому? (Можна. Оскільки го-ловним у  цьому образі є  прагненя до активної дії, пошуки сенсу буття.)
IV.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготувати  повідомлення  про  життя  і   творчість  К.  Ф.   Шиллера.  Прочитати 
його драму «Вільгельм Телль». Під керівництвом учителя підготувати ін  сценізацію 
уривка «Розмова Штауффахера і  його дружини Гертруди» (дія перша, ява друга).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Образ Фауста у літературі, музиці, малярстві. *", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід