Тема. Контрольна робота. «Давньоримська література»
 
УРОК  №  24
Тема.   Контрольна  робота.  «Давньоримська  література»   
Мета:  визначити рівень засвоєння учнями знань з  вивченої теми; розвивати логічне мислення, 
вміння  концентруватися;  навчати  практично  застосовувати  вивчений  матеріал.
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
   Виконання  тестових  завдань.
Початковий рівень
1.   Який період в   історії розвитку римської літератури називають «золотою добою»? 
(Кінець I ст. до н. е. — початок I ст. н. е.)
2.   Яким розміром написана поема Верґілія «Енеїда»? (Гекзаметром.)
3.   Якого давньогрецького поета творчо наслідував Верґілій? (Гомера.)
4.   Назвіть відомих вам богів та героїв, які є  персонажами поеми Верґілія «Енеїда». 
(Венера, Юпітер, Вулкан, Ніс, Евріал, Тур, Латин).
5.   Головним героєм поеми Верґілія «Енеїда» є:
а)   Еней;
б)   Рим;
в)   Октавіан Август.
6.   Хто з  богів викував щит Енея? (Вулкан.)
7.   Звідки відплив Еней? (З Трої.)
8.   Назвіть найвідоміших римських поетів «золотої доби». (Верґілій, Горацій, Овідій.)
9.   Овідій був сучасником:
а)   Есхіла, Софокла;
б)   Сапфо, Анакреонта;
в)   Верґілія, Горація.
10.  Хто такий Меценат? (Близький друг Августа, який згуртував навколо себе тала-новитих поетів і  підтримував їх матеріально.)
11.  Хто з  римських поетів став вигнанцем?
а)   Верґілій;
б)   Овідій;
в)   Горацій.
12.  Наведіть  приклади  афоризмів  Горація.  Який  крилатий  вислів  йому  належить? 
(Золота середина.)
Середній рівень
1.   Назвіть найвідоміші твори Верґілія. Яка тематика цих творів?
2.   Що  покладено  в  основу  сюжету  поеми  Верґілія  «Енеїда»?  (Римські  легенди  про 
Енея — засновника Риму.)
3.   Визначте провідну думку поеми Верґілія «Енеїда». (Поетизація римської доблесті, 
величі Риму, патріотичного служіння державі.)
4.   Що було зображено на щиті Енея?
*  Учитель також може використовувати видання: Л.А. Чередник.  Зарубіжна література. 8 клас. Ком -плексний зошит для контролю знань.— Х.: Вид-во «Ранок».
94
5.   Хто провістив Енеєві його майбутню долю? (Його батько Анхіз.)
6.   Які види поезії характерні для творчості Горація? (Еподи, сатири, оди.)
7.   Визначте  тему  оди  Горація  «До  Мельпомени».  (Увічнення  пам’яті  поета  в  його 
доробку.)
8.   Якою була тематика ранніх творів Овідія? (Любовною.)
9.   Які факти із життя Овідія вплинули на зміну тем його поезії? (Вигнання з   Рима, 
здійснене за наказом Августа.)
10.  З якими металами асоціюється в  Овідія розвиток людського суспільства? (Золото, срібло, мідь, залізо.)
11.  Яка основа поеми Овідія «Метаморфози»? (Міфологічна.)
12.  У творчості яких поетів XIX ст. є   спільні мотиви з  одою Горація «До Мельпомени»? (У Г. Державіна та О. Пушкіна.)
Достатній рівень
1.   Визначте особливості сюжету та композиції поеми Верґілія «Енеїда».
2.   Які художні особливості є  характерними для «Енеїди» Верґілія?
3.   Подумайте, які поняття вкладає Верґілій в  епітет «благочестивий» (Еней)?
4.   Як  у  поемі  Верґілія  «Енеїда»  розкривається  тема  поетизації  римської  доблесті, 
патріотизму, величі Рима?
5.   Який  символічний  підтекст  криється  в  уривкові  з  поеми  Овідія  «Метаморфози» 
під назвою «Чотири покоління людей»?
6.   Знайдіть спільне й  відмінне між поемами Гомера «Іліада» та «Одіссея» і  поемою 
Верґілія «Енеїда».
Високий рівень
1.   Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Моральні принципи давніх римлян, 
що знайшли відображення в  образі Енея».
2.   Розкрийте основний пафос поеми Верґілія «Енеїда».
3.   Яка роль римських поетів «золотої доби» в  розвитку світової літератури?
4.   Які душевні преживання Овідія відобразилися в  його книзі «Сумні елегії»? З    чим 
вони були пов’язані?
5.   Назвіть основні мотиви творчості римських поетів «золотої доби».
6.   Дослідіть,  які  художні  засоби  використовували  римські  поети  «золотої  доби» 
у   своїх творах.
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Повторити основні вивчені поняття з  теорії літератури. Випереджувальне завдання (для уроку № 26): підготувати повідомлення про Китай (географія, культурологія, 
мовознавство).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тема. Контрольна робота. «Давньоримська література»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід