Тематична контрольна робота. «Творчість О. Пушкіна».
 
УРОК  №  54
Тема:   Тематична  контрольна  робота.  «Творчість  О.   Пушкіна».
Мета:  перевірити рівень знань учнів з  вивченої теми; розвивати уміння аналізувати й  син -тезувати  вивчений  матеріал,  висловлювати  свої  думки,  аргументувати  їх,  концент -рувати  увагу,  мобілізуватися.
Обладнання:   зошити  учнів.
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  Й  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1.   О. Пушкін народився у:
а)   Петербурзі;
  9 б)   Москві;
в)   Михайлівському.
2.   Прадід Пушкіна Абрам Петрович Ганнібал був:
  9 а)   вихованцем і  хрещеником царя Петра I;
б)   посланцем при дворі царя Петра I;
в)   міністром царя Петра I.
3.   Пушкін навчався у:
а)   Московському благородному пансіоні;
б)   вдома;
  9 в)   Царськосельському Ліцеї.
4.   На ліцейському іспиті був присутній:
а)   К. Батюшков;
  9 б)   Г. Державін;
в)   І. Дмитрієв.
5.   Де проходило південне заслання поета:
  9 а)   в Одесі й  Бесарабії;
б)   в Одесі й  Криму;
в)   в Одесі й  Константинополі?
6.   Підсумковим твором періоду південного заслання став вірш:
а)   «Храни мене, мій талісман…»;
  9 б)   «До моря»;
в)   «Квітка».
7.   Вірш «Я вас любив…» присвячено:
а)   К. Бакуніній;
б)   П. Осиповій;
  9 в)   А. Керн.
8.   Вірш «Я вас любив…» поклав на музику композитор:
а)   П. Чайковський;
б)   Г. Мусоргський;
  9 в)   М. Глінка.
9.   Роман «Євгеній Онєгін» О.  Пушкін почав писати у:
  9 а)   1823 році;
б)   1824 році;
в)   1825 році.
10. У вірші «Пам’ятник» лунають мотиви з:
а)   Вергілія;
б)   Овідія;
  9 в)   Горація.
11. Роман «Євгеній Онєгін» є:
а)   історичним;
  9 б)   соціально-психологічним;
в)   соціально-побутовим.
12. Присвята роману «Євгеній Онєгін» звернена до:
а)   І. Пущина;
  9 б)   П. Плетньова;
в)   Г. Державіна.
Середній рівень
1.  У якій сім’ї народився О.  Пушкін? (У дворянській родині.)
2.  У якому товаристві проходило дитинство поета? (Письменники, поети, істори -ки.)
3.  Як звали няньку Пушкіна? (Орина Родіонівна.)
4.  Яким було прізвисько Пушкіна у  Ліцеї? (Француз.)
5.  Як називався перший опублікований вірш Пушкіна? («К другу стихотворцу».)
6.  Що стало причиною заслання поета? (Його вільнолюбиві вірші.)
7.  Назвіть відомі вам прозові твори Пушкіна. («Повісті Бєлкіна», «Дубров ський», 
«Пікова дама», «Капітанська дочка», «Історія Пугачова».)
8.  В яких творах поета відобразилася українська тематика? (Поеми «Руслан і  Люд-мила», «Полтава».)
9.  Назвіть  українців-перекладачів  творів  Пушкіна  (Л.  Боровиковський,  Є.  Гре-бінка, І.  Франко, С. Руданський, П. Грабовський, М.  Старицький, М.  Риль ський, 
П.  Тичина, М.  Бажан, А.  Малишко, М.  Зеров та ін.)
10. Назвіть  тематику  віршів  О.   Пушкіна.  (Теми  дружби,  кохання,  поета  і  поезії, 
природи, сенсу буття тощо.)
11. Який вірш є  підсумковим для творчості поета? («Пам’ятник».)
12. Хто є  головними героями роману «Євгеній Онєгін»? (Онєгін і   Тетяна.)
Достатній рівень
1.  Покажіть на прикладі з   тексту особливості онєгінської строфи.
2.  Розкрийте проблематику роману «Євгеній Онєгін».
3.  Виділіть романтичні та реалістичні елементи у  романі «Євгеній Онєгін».
4.  Створіть словесні портрети Євгенія Онєгіна, Тетяни Ларіної, Володимира Лен -ського, Ольги.
5.  Виконайте поетичний аналіз вірша О.   Пушкіна (на вибір).
6.  Розкрийте жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.
Високий рівень
1.  Дайте порівняльну характеристику Онєгіна й  Ленського. Знайдіть спільне й  від-мінне у  героїв.
2.  Яким зображено у  романі помісне дворянство й  вищий світ. Чи є  щось спільне 
між ними?
3.  Подумайте, яка роль ліричних відступів у  творі? Назвіть їх тематику.
4.  З’ясуйте роль образу автора у   сюжетній канві твору.
5.  Доведіть, що роман «Євгеній Онєгін» є  соціально-психологічним твором.
6.  Схарактеризуйте внутрішній світ Тетяни Ларіної.
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися  до  уроку  позакласного  читання.  Прочитати  повісті  «Заметіль» 
і   «Станційний наглядач».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематична контрольна робота. «Творчість О. Пушкіна».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід