Тематична контрольна робота. «Від романтизму до реалізму».
 
УРОК  №  68
Тема:   Тематична  контрольна  робота.  «Від  романтизму  до  реалізму».
Мета:  перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу, його розуміння; розвивати навички 
практичного застосування набутих знань, логічного мислення, зв’язного мовлення; 
сприяти  вихованню  в  школярів  уміння  зосередитися  й  сконцентрувати  увагу  на  ви -рішенні  проблемних  завдань.
Обладнання:   зошити  учнів.
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  Й  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1.   М. Лермонтова назвав спадкоємцем О.  Пушкіна:
а)   Ф. Булгарін;
  9 б)   В. Бєлінський;
г)   П. Вяземський.
2.   Вірш, який приніс славу М.   Лермонтову, називається:
а)   «Бородіно»;
б)   «Прощавай, немита Росіє…»;
  9 в)   «Смерть поета».
3.   У ліриці М.   Лермонтова переважає:
а)   пейзаж;
  9 б)   морально-філософський струмінь;
в)   фольклорні мотиви.
4.   Вірш М.  Лермонтова «І нудно, і  сумно» побудовано у  формі:
  9 а)   запитань і  відповідей;
б)   монологу;
в)   сповіді.
5.   Найбільш поширеним прийомом у  ліриці М.   Лермонтова є:
а)   містифікація;
  9 б)   антитеза;
в)   гіперболізація.
6.   Роман М.   Лермонтова «Герой нашого часу» складається з:
а)   4 глав;
  9 б)   5 глав;
в)   6 глав.
7.   Першим твором, що приніс М.  Гоголю славу, стала збірка:
а)   «Миргород»;
б)   «Арабески»;
  9 в)   «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».
8.   Повість М.  Гоголя «Шинель» відноситься до:
  9 а)   «петербурзьких повістей»;
б)   фантастичних повістей;
в)   українських повістей.
9.   Ім’я Акакій означає:
а)   «тихий»;
б)   «смиренний»;
  9 в)   «незлобливий».
10. Коли Башмачкіна ображали, він говорив:
  9 а)   «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»;
б)   «Оставьте меня, зачем вы меня унижаете?»;
в)   «Оставьте меня, зачем вы меня сердите?».
11. Закінчіть  фразу:  «Мало  сказать:  он  служил  ревностно,—  нет,  он  слу- 
жил с …»:
а)   радістю;
  9 б)   любов’ю;
в)   презирством.
12. У повісті «Шинель» М.  Гоголь використав прийом:
а)   гротеску;
б)   антитези;
  9 в)   фантастики.
Середній рівень
1.  До якого часу в  творчості М.  Лермонтова тривав романтичний період? (До 30-х 
років XIX ст.)
2.  Хто  з   європейських  поетів-романтиків  був  ідеалом  для  М.   Лермонтова? 
(Дж. Г.   Байрон.)
3.  За який вірш М.  Лермонтова було заарештовано? («Смерть поета».)
4.  Які  художні  прийоми  є   найбільш  характерними  для  лірики  М.  Лермонтова? 
(Контраст, елементи сатири, іронії, сарказму.)
5.  Як називалися нотатки головного героя у  романі М.   Лермонтова «Герой нашо-го часу»? («Журнал Печоріна».)
6.  У  чому  полягає  особливість  композиції  роману  М.  Лермонтова  «Герой  нашого 
часу»? (Невідповідність хронології розгортання подій, відтворення їх автором 
з   метою підкреслення основних рис характеру головного героя.)
7.  Де  навчався  М.  Гоголь?  (У  Полтавському  повітовому  училищі  та  Ніжинській 
гімназії вищих наук.)
8.  З якими місцями України пов’язане життя М.  Гоголя? (Великі Сорочинці, Ди-канька, Миргород, Василівка, Полтава, Київ, Одеса.)
9.  Які художні прийоми використовує М.   Гоголь у  повісті «Шинель»? (Іронія, фан-тастика.)
10. Чому гоголівський сміх у  повісті «Шинель» є   сумним? (Сміх приховує протест 
проти жорстокості життя.)
11. Дайте визначення поняття «реалізм». (Реалізм (лат. realis — речовий, дійсний) 
— ідейно-художній напрям у  літературі і   мистецтві XIX ст. Провідною для лю-дини стає проблема взаємин із середовищем, впливу соціально-історичних об -ставин на формування духовного світу (характеру) особистості.)
12. Назвіть вивчених російських письменників, у  творчості яких порушується тема 
«маленької людини». (О. Пушкін, М.   Лермонтов, М.  Гоголь.)
Достатній рівень
1.   Дайте визначення морально-психологічного роману та розкрийте його особли -вості на прикладі роману М.  Лермонтова «Герой нашого часу».
2.   Схарактеризуйте жіночі образи роману М.  Лермонтова «Герой нашого ча  су».
3.   Розкрийте роль пейзажу у  розвитку ідейно-художнього задуму роману М.  Лер -монтова «Герой нашого часу».
4.   Розкажіть про трагічну долю Акакія Акакійовича Башмачкіна (повість М.  Го-голя «Шинель»).
5.   Визначте коло проблем, порушених у  повісті М.   Гоголя «Шинель».
6.   Подумайте, у  чому полягає гуманізм М.   Гоголя у  зображенні життя бідного чи-новника у   повісті «Шинель».
Високий рівень
1.   Визначте риси байронічного героя в   образі Григорія Печоріна. (Нудьга, самот -ність,  розчарування,  душевна  спустошеність,  гордість,  бажання  мандрувати 
тощо.)
2.   Схарактеризуйте  образи  «маленької  людини»  у  творах  О.   Пушкіна  «Станцій-ний наглядач», М.  Лермонтова «Герой нашого часу», М.  Гоголя «Шинель».
3.   Визначте роль романтичних та реалістичних елементів у  творчості М.  Лермон-това і   М. Гоголя.
4.   Схарактеризуйте образ ліричного героя поезії М.  Лермонтова (на прикладі вив-чених поезій або вибраних за власним вибором).
5.   Визначте проблематику роману М.  Лермонтова «Герой нашого часу» та ви словіть 
власне ставлення до піднятих автором проблем.
6.   Схарактеризуйте  образ  Печоріна  як  «героя  нашого  часу».  Подумайте,  у  чому 
полягає його трагедія?
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до заключних уроків, повторити вивчене.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематична контрольна робота. «Від романтизму до реалізму».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід