УСЛАВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ І ВІРА В ЛЮДИНУ В ОПОВІДАННІ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»
 
УРОК  №  60
ТЕМА:   УСЛАВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ І   ВІРА  В   ЛЮДИНУ В  ОПОВІДАННІ М.   ШОЛОХОВА   «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»
  Мета:  ознайомити учнів із  фактами життя і  творчості М.   Шолохова; визначити ідейно­
художній зміст оповідання, гуманістичний пафос твору; розвивати навички 
аналізу персонажів; сприяти вихованню стійкості, мужності, відданості рідній 
землі.
 Обладнання:   портрет письменника, виставка його творів; текст оповідання «Доля людини» 
(у  перекладі на  вибір учителя); підручники Н.  І.   Дорофеєвої та  С.  П.   Касьянової 
«Зарубіжна література», В.   Фесенко «Зарубіжна література» (2007).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають оповідання і переказують його близько 
до  тексту, визначають ідейно ­художній зміст твору, виявляють навички ана ­
лізу персонажів прозового твору; знаходять спільне в оповіданнях Г.   Белля 
і  М.   Шолохова.
Хід уроку
  I.   ПІДГОТОВКА ДО  СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Вступне слово вчителя
До теми Великої Вітчизняної війни звертався і відомий ро-сійський письменник, лауреат Нобелівської премії (1965) Михайло
Шолохов. У таких творах, як «Доля людини», «Вони воювали
за Батьківщину», «Наука ненависті» письменник розповідає про
долю звичайної людини, яка проходить тяжкими дорогами війни.
Майстерність Шолохова виявилась у вмінні створювати яскраві ко-лоритні образи, поєднуючи в них індивідуальну своєрідність і со-ціальне тло.
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Повідомлення підготовлених учнів
ЖИТТЯ І  ТВОРЧІСТЬ М.   ШОЛОХОВА
Народився письменник 24 травня 1905   р. на  хуторі Куржиліні Вешенської станиці 
на  Дону. Шолохов має українське коріння. Його мати  — родом із  Чернігівщини. Вона 
прищепила синові любов до  українського народу, української пісні  — однієї з  наймило­
звучніших у  світі.
Шлях майбутнього письменника у  літературу був складним. Із  15 років почалося його 
самостійне життя. У  1924   р. Шолохов опублікував своє перше оповідання «Родимка», а  че­
рез рік вийшла збірка «Донських оповідань». Протягом трьох років (1925 —1928) він пра ­
цює над романом­епопеєю «Тихий Дон», який став одним із  шедеврів сучасної російської 
літератури. Згодом з’явився роман «Піднята цілина».
У роки Другої світової війни перо письменника кликало співвітчизників стати на  захист 
Батьківщини. Війна обпекла і  його своїм чорним крилом. Письменник був на  фронті, пере ­
жив поранення, у  1942  році втратив 75­річну матір, яка загинула від розриву німецької 
бомби.  В роки Великої вітчизняної війни Шолохов був військовим кореспондентом «Правди», 
«Червоної зірки», часто виїжджав на  фронт. Його нариси «На  Дону», «На   Смоленському на ­
прямку» публікувалися в  різних виданнях і  були надзвичайно популярними. За  роки війни 
були написані публіцистичні твори, оповідання «Російський характер», «Наука ненависті» 
трохи згодом  — «Доля людини», «Вони воювали за  Батьківщину».
У центрі всіх творів письменника  — життя людини на  зламі соціальних потрясінь 
з  усіма його проблемами й  негараздами. Шолохова ще справедливо називають співцем 
Дону, що став невід’ємною частиною як життя автора, так і  його героїв.
У 1965  році М.  Шолохов був нагороджений Нобелівською премією, що стала одним 
із  виражень світового визнання таланту російського письменника. В  одному зі  своїх 
інтерв’ю М.   Шолохов говорив: «Мені б хотілося, щоб мої книги допомогли людям стати 
кращими, стати чистішими душею, пробуджували любов до  людини, прагнення активно 
боротися за  ідеали гуманізму та  прогресу людства». Цій благородній меті й  служило перо 
письменника.
Український поет М.   Рильський присвятив М.   Шолохову вірш, у  якому дав високу 
оцінку гуманістичній спрямованості творчості митця:
Оманливою простотою   
Одним керуючись законом, 
Він не  купує читачів.  
Писав він книгу вогняну 
Життя для нього  — поле бою  
Про бурі, що над тихим Доном  
Двох сил, світоглядів, світів.   
Гриміли, несучи весну.
  ; Робота з  підручником
1. Опрацюйте теоретичний матеріал (підручники Н. І. Дорофеєвої
та С. П. Касьянової «Зарубіжна література», с. 268—270,
В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007), с. 243).
2. Дайте відповіді на запитання.
  ; Повідомлення вчителя. Історія написання твору
У 1946 році під час полювання М. Шолохов зустрівся на бе -резі річки з колишнім фронтовиком. Чоловік розповів письменни-кові, якого прийняв за шофера-фронтовика, історію свого життя.
Шолохов довго виношував задум і лише через 10 років з’явилося
оповідання під назвою «Доля людини». Воно було надруковане
у 1956 році, 1 січня, у центральній газеті «Правда». Невеликий
за розміром твір викликав шквал листів у редакцію газети, на ра-діо, в станицю Вешенську. Писали люди, що пережили усі жахи
полону, сім’ї загиблих фронтовиків, робітники, лікарі, педагоги,
вчені, друзі по перу (Б. Польовий, Е.-М. Ремарк, Е. Хемінгуей).
Багато читачів хотіли знайти Андрія Соколова, низько вклонитися
йому за його незламність, оточити людським співчуттям.
  ; Бесіда з  учнями на  первинне сприйняття твору
1. Яке у вас склалося враження від оповідання?
2. Чим ви пояснюєте таку високу оцінку твору читачами?
3. Чи подивилися ви кінофільм «Доля людини» (режисер Сергій
Бондарчук, 1959 р.)?
4. Як ви сприйняли фільм?
  ; Перевірка написаних учнівських рецензій на  фільм «Доля людини»   
(3—4 роботи )
  ; Робота з  текстом. Виразне читання
Прочитайте початок оповідання.
  ; Евристична бесіда
1. У чому полягає значущість зображеної весни? (Це  перша  по-воєнна  весна).
2. Де відбувається дія твору? ( На  верхньому  Дону).
3. З якою метою автор вказує конкретне місце дії? ( Це  підкрес-лює  правдивість  зображених  подій).
4. Яка деталь зовнішності несподіваного супутника вразила опо -відача? («Очі,  наче  присипані  попелом»,  «сповнені  невимовної 
туги».)
5. Яку роль відіграє художня деталь? (Вона  ненав’язливо  на-гадує  читачеві,  якою  ціною  була  завойована  весняна  краса. )
6. Визначте тему оповідання. ( В  оповіданні  тісно  перепліта-ються  теми  війни  й  миру,  долі  людей,  обпалених  війною.)
  ; Переказ тексту
«Життя Андрія Соколова до війни».
  ; Усне словесне малювання
Спробуйте створити словесні «портрети» Андрія Соколова
в різні періоди його життя (до війни, під час війни, після війни).
  ; Робота з  підручником
1. Розгляньте ілюстрації художника О. Верейського. Яким він
змальовує Андрія Соколова? (підручник Н. І. Дорофеєвої
та С. П. Касьянової «Зарубіжна література», с. 273).
2. Проаналізуйте ілюстрації В. Басова до видань 1962 р.,
1965 р. (підручник Н. І. Дорофеєвої та С. П. Касьянової
«Зарубіжна література», с. 276, с. 279). Яке ваше враження
від цих робіт?
3. Ознайомтеся з ілюстраціями В. Савадова до оповідання.
У чому полягає їхня особливість?
  ; Бесіда з  учнями
1. Які випробування випали на долю Андрія Соколова? ( Він  пе-режив  війну,  що  зруйнувала  всі  його  плани,  смерть  рідних, 
полон,  життя  після  полону  і   війни ).
2. Пригадайте, чи були в житті героя хвилини відчаю. Як він
тоді поводився? (Були,  але  герой  завжди  умів  знайти  в  собі 
сили,  щоб  вибратися  зі   скрутного  становища).
3. Поміркуйте, що є найголовнішим у характері Соколова?
( Його  незламність,  незборима  сила  духу  людини,  що  при-йняла  на  себе  всі  страждання  війни  і   вистояла,  незважаючи 
ні  на  що).
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Підсумкова бесіда
1. Що приваблює вас в образі Андрія Соколова? ( Його  гуманізм, 
висока  моральність,  стійкість,  незламність ).
2. Як доля головного героя оповідання співвідноситься з долею
всього народу? ( Андрій  Соколов   —  частина  цілого  народу, 
який  вистояв  у   важкій  борні  з  ворогом ).
3. Яка тематика творів М. Шолохова?
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Складіть план розповіді про Андрія Соколова; доберіть
цитати для характеристики образу; повторіть матеріал про поняття
«художня деталь».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "УСЛАВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ І ВІРА В ЛЮДИНУ В ОПОВІДАННІ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід