Уславлення романтичного бунту в поезії Дж. Байрона «Прометей».
 
УРОК № 43 
Тема: Уславлення романтичного бунту в поезії Дж. Байрона «Прометей». 
Мета: поглиблювати знання учнів про творчість англійського поета-романтика Дж. Байрона; 
розвивати навички аналізу поетичного тексту, виразного читання, усного зв’язного 
мовлення, логічного мислення, усного «словесного малювання»; сприяти морально-етичному вихованню школярів. 
Обладнання: портрет Дж. Байрона; тексти вірша «Прометей» (у перекладі на вибір учителя). 
Ти боротьбу обрав, Титане… 
Дж. Байрон, «Прометей» 
ХІД УРОКУ 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Перевірка домашнього завдання. 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Слово вчителя. 
За свідченням самого Дж. Байрона, у дитячі роки він захоплювався драмою дав-ньогрецького драматурга Есхіла «Прометей прикутий». У листі до видавця Дж. Мер -рі він писав: «„Прометей” так сильно полонив мої думки, що мені легко уявити його 
вплив на все, що я написав» (12 жовтня 1817 рік). 
2. Робота з епіграфом. 
— Виразно прочитайте слова епіграфа. 
— Як на вашу думку, чим приваблював поета образ Прометея? (Здатністю й го-товністю до боротьби.) 
3. Бесіда на повторення. 
— Що вам відомо про Прометея з грецьких міфів? (Він був титаном. Прометей 
украв у богів вогонь і приніс його людям. За це Зевс покарав його і наказав прику-ти до скелі. Щоб збільшити муки титана, громовержець посилав кожного дня орла 
клювати його печінку, яка за ніч знову виростала.) 
— Хто звільнив Прометея? (Геракл.) 
— Як ви розумієте поняття «прометеїзм», що є досить поширеним у світовій лі-тературі? (Віддане служіння людям до самопожертви й самозречення, спричине ви-соким гуманізмом.) 
— Чи відомо вам, хто зі світових письменників звертався до образу Прометея? 
(Й. В. Ґете, П. Б. Шеллі, Т. Шевченко, Леся Українка, А. Малишко та інші.) 
4. Виразне читання вірша Дж. Байрона «Прометей» у перекладі Д. Паламарчука. 
(Можна взяти будь-який інший переклад.) 
5. Словникова робота. 
Коршак — коршун. 
Бран — лайка. 
6. Бесіда за прочитаним. 
— Яким змальовує поет Прометея? (Нескореним і непокірним сміливцем, який 
насмілився повстати проти Зевса.) 
— Чим Титан відрізнявся від богів? (Тим, що у його очах відбилося люд ське 
страждання, до якого були байдужими боги. Він напівбог, тобто стоїть ближче до 
людей.) 
176 
— Яким зображено Зевса? Що він уособлює? («Тиран глухий», «який істот собі 
на втіху творить, і сам їх нищить, сам їх морить». Зевс виступає втіленням світо-вого зла.) 
— Чого ще не міг простити Прометеєві громовержець? (Прометей не відкрив 
йому, того, що «готувало йому небо», тобто, не розкрив долю Зевса. Адже титан 
був ще й віщуном.) 
— У чому полягає «гріх» Прометея? Зачитайте словами поезії. («У тому твій 
небесний гріх, що людям зменшив ти страждання, що світлом розуму й пізнання 
на боротьбу озброїв їх».) 
— Чому слід повчитися у Прометея? («Твій гордий дух і непокора, що їх і небо 
не поборе, для смертних прикладом стає. Ти людству освітив дороги, ти — символ 
віри і тепла».) 
— Яка риса, на вашу думку, є головною у Прометея? (Дух бунтарства.) 
— Які риси романтичного героя притаманні байронівському Прометеєві? (Він 
протистоїть світові, самотній бунтар, страждає від несправедливості й зла, прой -мається «світовою скорботою», хоча й прагне побороти її у своїй душі. Формально 
переможений, титан залишається переможцем фактично, бо має нескорений дух.) 
— Прослідкуйте за композицією вірша. (У вірші можна виділити три частини. 
Перша — трагедія Прометея, друга — вічна духовна боротьба у душі людини, тре -тя — уславлення перемоги вільного духу.) 
— Чи є у поезії відчуття трагізму? (Ні. Швидше у ній відчувається прагненння 
особистості до перетворення світу.) 
— Які тропи використовує автор? (Епітети: «земних життів», «таємних 
мук», «небесний гріх» тощо; метафори: «прийняв муки», «люди — струмок яс -ного джерела», «нужденний пай» тощо; анафора: «І доля зла… І дух ненависті…. 
І сам їх нищить…»; порівняння: «вирок прозвучав, як грім»; звертання: «титане» 
тощо. Велике значення має також афористичніть мовлення, піднесеність фраз, що 
створюють яскравіть і барвистість мовлення.) 
7. Психологічне спостереження за поведінкою героя. 
— Поспостерігайте, як автор зображує страждання героя та його поведінку. 
8. Проблемне запитання. 
— Що нового вніс Дж. Байрон в інтерпретацію образу Прометея. 
9. Слово вчителя. 
Образ Прометея у Дж. Байрона є символічним. Зазначимо також, що цей сим-вол досить багатозначний. З одного боку він утілює драму людського духу, а з ін -шого — є символом боротьби за свободу, незламної внутрішньої сили особистості. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Робота над твором-мініатюрою: «Мої враження від поезії Дж. Байрона "Прометей”». 
2. Перевірка письмових робіт учнів (3–4 роботи). 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Прочитати поему Дж. Байрона «Мазепа». Підготувати повідомлення на тему 
«Історична основа поеми». Повторити теоретичний матеріал про ознаки романтич -ного героя.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Уславлення романтичного бунту в поезії Дж. Байрона «Прометей».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід