Жіночі образи роману. Романтичні й реалістичні елементи у творі.
 
УРОК  №  61
Тема:   Жіночі  образи  роману.  Романтичні  й  реалістичні  елементи  у  творі.
Мета:  проаналізувати  жіночі  образи  роману;  допомогти  учням  знайти  романтичні  й  ре-алістичні  елементи  у  творі;  розвивати  навички  дослідницької  роботи,  переказу,  ви-разного читання, логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати любов до слова, 
формувати  у  школярів  морально-етичні  норми.
Обладнання:   текст  роману  «Герой  нашого  часу»  у  перекладі  О.  Кундзича  (або  на  вибір  учителя); 
ілюстрації  до  твору  Д.  Шмарінова,  Ф.  Константинова,  Н.  Дубовського,  М.   Врубеля, 
І.   Рєпіна  та  ін.  (на  вибір  учителя).
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Орієнтовна таблиця «Позитивні й   негативні риси Печоріна»
Позитивні риси Негативні риси
Критичний і  скептичний розум Егоїзм
Освіченість Байдужість
Здібності гарного психолога Розчарування життям та людьми
Схильність до аналізу Маніпуляція долями людей
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  Й  МЕТИ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
У статті «Герой нашого часу» В.   Бєлінський пише: «Всех слабее в  романе обри-сованы лица женщин, потому что на них-то особенно отразилась субъективность ав -тора». Наше завдання — проаналізувати жіночі образи роману.
2. Робота з ілюстраціями (на вибір учителя).
—  Якими зображені героїні на ілюстраціях художників?
—  Чи збігається «бачення» образу художника з  вашим?
—  Яка робота вам подобається найбільше? Чим саме?
3. Бесіда з учнями.
—  Назвіть  жіночі  образи  роману.  (Бела,  дівчина-ундіна,  княжна  Мері,  Віра.)
—  Знайдіть портрети героїнь у   тексті.
—  Хто з  героїнь змальований найстисліше? (Віра. У   неї весь час підкреслюєть -ся лише родима пляма, а  риси обличчя розмиті.)
—  Які  риси  вдачі  має  кожна  з  героїнь?  (Бела  —  горянка,  вона  горда,  здатна 
на  глибоке  почуття,  але  підкоряється  тому,  кого  кохає.  Її  так  виховували.  Дівчи -на-контрабандистка смілива, рішуча, здатна на все заради спасіння Янко. Княжна 
Мері — аристократка, що знає собі ціну. Віра найбільш спокійна з  них і, можливо, 
найбільш нещасна.)
—  Печоріна кохали три жінки: Бела, Мері, Віра. Як ви думаєте, чи когось із них 
кохав Печорін? (Мабуть, Віра була єдиною жінкою, яку кохав Печорін.)
—  Яка риса характеру була притаманна Вірі? (Вона була єдиною жінкою, яку 
Печорін не в  змозі був одурити.)
4. Переказ тексту.
—  Розкажіть, що відомо про Віру.
5. Проблемні запитання.
—  Що свідчить про кохання Печоріна до Віри? («…я взглянул на нее и испугал-ся;  ее  лицо  выражало  глубокое  отчаяние,  на  глазах  сверкали  слезы».  Вперше  Пе -чорін  злякався  не  за  себе,  а   за  жінку.  Після  зустрічі  з  нею  він  сів  на  коня  і  поска -кав у  степ. Йому хотілося побути на самоті.)
—  У чому трагедія стосунків Печоріна з  Вірою? (Печорін хотів, щоб його хто-не-будь кохав, але сам не був здатен кохати. Він зробив нещасною і  цю жінку.)
—  Як  ви  думаєте,  кого  з  жінок  Печорін  найбільше  боявся  втратити?  (Віру.)
—  Чи згодні ви зі словами В.   Бєлінського з   приводу жіночих образів твору? Ар-гументуйте  свою  думку.  (Так,  вони  виглядають  значно  слабшими  на  фоні  досить 
складного характеру Печоріна.)
6. Бесіда на повторення.
—  Які основні риси романтизму? (Прославлення особистості, несприйняття бу-денності, звеличення «життя духу», культ почуттів, захоплення фольклором, інте -рес до фантастики, екзотичних картин природи.)
—  Дайте визначення реалізму. (Реалізм  (лат. realis — речовий, дійсний) — ідей -но-художній  напрям  у  літературі  і   мистецтві  XIX  ст.  Провідною  для  людини  стає 
проблема  взаємин  із  середовищем,  впливу  соціально-історичних  обставин  на  фор -мування духовного світу (характеру) особистості.)
—  Які ознаки реалізму? (В основі реалізму зображення життєвої правди у  зма -люванні соціального середовища, суспільних відносин і  обумовлених ними типових 
людських характерів.)
7. Повідомлення учнів на тему «Романтичні та реалістичні елементи у романі».
8. Коментар учителя.
У  романі  «Герой  нашого  часу»  органічно  переплітаються  романтичні  й   реалі -стичні тенденції. Надзвичайно красивою й  екзотичною є   природа Кавказу, де відб-увається дія усього роману. Романтичні елементи М.  Лермонтов використовує при 
змалюванні  горців  та  їхніх  звичаїв  (викрадення  коня,  дівчини,  волелюбність  «ді -тей природи») та контрабандистів (Янко пробивається крізь шторм, дівчина-красу -ня,  таємниці  контрабандистів,  сліпий  хлопчик,  який  вільно  розмовляв  українсь -кою та російською мовами).
Але водночас автор виступає у  романі як реаліст. Він не ідеалізує горців, кон-трабандистів чи світське товариство. Максим Максимович говорить про горців, що 
вони  хитрі  і  жадібні,  Бела  лише  два  дні  плакала  за  рідною  домівкою,  Азамат  про-дає  сестру  за  коня,  Янко  розплачується  із  сліпим  дрібною  монетою,  бореться  з   бу-рею заради грошей, дівчина-ундіна кидає матір і  сліпого теж заради грошей Янко. 
Реальне життя вривається на сторінки роману. У  творі розвінчується бездуховність 
аристократії й  тогочасного суспільства, його нездатність на справжні почуття та дії. 
Зображуючи стосунки княжни Мері й   Печоріна, автор прагне довести, що життя — 
не  роман,  а   набагато  складніша  річ.  Отже,  автор  разом  із  головним  героєм  прихо -дять до висновку про відсутність гармонії у  цьому світі. Її немає ні серед «природних 
людей», ні серед простих та бідних, ні у  вищому товаристві. Тому й   народжуються 
такі  гіркі  рядки:  «Мы  не  способны  более  к  великим  жертвам  ни  для  блага  челове -чества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозмож -ность». А   сили такої багатої натури як Печорін залишаються нереалізованими у   су-спільстві, де панує духовна пустка.
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
—  Подумайте, яка роль жіночих образів у  творі? (Вони нібито доповнюють об-раз Печоріна.)
—  Який із жіночих персонажів вам найбільше сподобався? Чим саме?
—  Назвіть ознаки романтизму й  реалізму у  романі.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до письмового твору, повторити вивчене.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Жіночі образи роману. Романтичні й реалістичні елементи у творі.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід