УРОКИ № 21—22 
ТЕМА: ОБРАЗ ХОРОБРОГО ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО» 
Мета: проаналізувати образ головного героя роману, розкрити його роль у  втіленні авторських ідеалів; розвивати навички виразного читання, переказу, усного мовлення, уміння характеризувати художній образ; сприяти вихованню мо ­ 
ральних якосте...


УРОК № 23 
ТЕМА: ДВІ ЖІНКИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ РОВЕНИ І РЕБЕККИ В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО») 
Мета: поглиблювати вміння виконувати порівняльний аналіз художніх образів, визна­чати їх ідейно ­естетичне навантаження; розвивати навички виразного читання, 
зв’язного мовлення, усного словесного малювання; сприяти формуванню моральних рис школярів. 
Обладнання: текст роману «Айвенго» (у  перекладах на  вибір учителя); підручники Н. І. Доро­ 
феєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література», В. Фесенко «Зарубіжна літе­ 
ратура»  (2007); виставка учнівських малюнків; ілюстрації до  твору (на вибір 
учителя). ...


УРОК № 24 
ТЕМА: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ РОМАНУ 
Мета: поглибити навички порівняльного аналізу художніх образів твору; розвивати усне й  писемне мовлення учнів, уміння узагальнювати вивчений матеріал, складати план порівняльної характеристики; сприяти вихованню вдумливого читача. 
Обладнання: текст роману. ...


УРОК № 25 
ТЕМА: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО» 
Мета: ознайомити учнів із  поняттям «історичний колорит» і  з’ясувати засоби його створення у  творі; розвивати вміння школярів розрізняти художньо ­ вира ­ 
жальні засоби, навички ...


УРОК № 26 
ТЕМА: ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ. РОМАН В. СКОТТА " АЙВЕНГО” » 
Мета: узагальнити знання учнів із  теми «Героїчне минуле в  літературі» на  прикладі роману В. Скотта «Айвенго»; перевірити рівень засвоєння навчального мате­ріалу; навчати використовувати набуті знання на  практиці; формувати уміння 
й  навички учнів дав