ДВІ ЖІНКИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ РОВЕНИ І РЕБЕККИ В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»)
 
УРОК № 23 
ТЕМА: ДВІ ЖІНКИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ РОВЕНИ І РЕБЕККИ В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО») 
Мета: поглиблювати вміння виконувати порівняльний аналіз художніх образів, визна­чати їх ідейно ­естетичне навантаження; розвивати навички виразного читання, 
зв’язного мовлення, усного словесного малювання; сприяти формуванню моральних рис школярів. 
Обладнання: текст роману «Айвенго» (у  перекладах на  вибір учителя); підручники Н. І. Доро­ 
феєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література», В. Фесенко «Зарубіжна літе­ 
ратура»  (2007); виставка учнівських малюнків; ілюстрації до  твору (на вибір 
учителя). 
Тип уроку: комбінований. 
Очікувані результати: учні виразно читають і переказують близько до тексту ключові 
епізоди роману, виконують порівняльну характеристику художніх образів; по ­ 
яснюють утілення в тексті ідеї віротерпимості й національної толерантності; 
висловлюють особисте ставлення до проблем, порушених у романі, аргумен ­ 
туючи свою позицію цитатами з тексту. 
Хід уроку 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
; Зачитування та  обговорення домашніх письмових робіт учнів (3—4 роботи ) 
; Вступне слово вчителя 
Жінка — це не тільки найпрекрасніший витвір природи. Без 
жінок не існувало б життя, та й сильні чоловіки не були б нічого 
варті без них. Адже чоловіків завжди потрібно надихати на по-двиги, чекати, вміти розрадити у скрутну хвилину. Жінок завжди 
кохали, поклонялися їм, оспівували в піснях, заради них здійсню -вали подвиги. Мабуть, немає жодного літературного твору, в якому 
не були б предсатвлені жіночі образи. 
Звичайно, є вони й у романі В. Скотта «Айвенго». Це — 
Ровена і Ребекка. Великий шотландець створив їх надзвичайно 
привабливими. Відомо, що О. С. Пушкін, прочитавши роман 
«Айвенго», в одному з листів так писав про цих героїнь: «…У душі 
Ровени горить чистий вогонь святості й шляхетності. А Ребекку 
вирізняє палка віра й високе почуття власної гідності». 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Захист учнями своїх малюнків 
Розкажіть, якими ви бачите героїнь роману В. Скотта 
«Айвенго». 
; Робота з  текстом 
Прочитайте портрет Ровени (р. IV). Якою зображена героїня? 
; Бесіда з  учнями. Аналіз образу героїні 
1. Що відомо про походження леді Ровени? ( Вона була онукою 
саксонського короля Альфреда Великого, і їй належали великі 
багатства й багато земель.) 
2. У якій сім’ї вона виховувалася? Як там до неї ставилися? 
(Леді Ровена виховувалась у сім’ї Седріка Роттервудського, 
де до неї ставилися як до рідної доньки. ) 
3. Які риси вдачі героїні виділяються вже з перших розділів 
роману? (Леді Ровена красива, знає собі ціну, але не пихата, 
має почуття власної гідності, вона добра, розумна, вміє по-водитись у товаристві.) 
4. Які плани щодо Ровени мав її опікун Седрік? (Седрік хотів 
видати її заміж за Ательстана з метою відродження сак-сонської династії на англійському троні. ) 
5. Як до цього ставилася сама леді Ровена? (Вона дуже цього 
не хотіла, але не могла опиратися волі опікуна.) 
6. Поміркуйте, чи згадувала Ровена про Айвенго, якого довго 
не бачила. (Так, адже вона таємно зустрілася з пілігримом, 
який завітав до їхнього замку, щоб поговорити з ним про 
подвиги свого коханого. ) 
7. Як Ровена зреагувала на появу на турнірі Айвенго? (Тільки-но 
Ровена побачила його, з її грудей вирвався слабкий зойк. 
Однак вона опанувала себе і, затамувавши дріж стримува-ного хвилювання, змусила себе витримати роль до кінця. ) 
8. Якими словами героїня виявила своє захоплення перемогою 
Айвенго? Зачитайте. («Вона поклала на схилену перед нею го-лову лицаря чудовий вінок переможця і чітко вимовила таке: 
— Жалую тобі цей вінець, сер лицарю, як нагороду, призна-чену відважному переможцю на сьогоднішньому турнірі, — 
тут вона замовкла на кілька секунд, але потім додала 
твердо: — І ніколи вінець лицарства не був покладений 
на достойніше чоло».) 
120 
9. З якою метою Моріс де Брасі плекав підступний план ви-крадення леді Ровени? (Він хотів домогтися її руки, щоб за-володіти багатством.) 
; Переказ тексту 
Розкажіть, як поводилася леді Ровена в полоні. 
; Виразне читання за  особами (або інсценування ) діалогу Ровени 
та  Моріса де  Брасі 
Простежте, як змінюються інтонації героїв протягом розмови. 
Чим це пояснюється? 
; Бесіда за  прочитаним 
1. Як Ровена називає Моріса де Брасі? ( Своїм тюремником. ) 
2. Що в поведінці дівчини найбільше дратує лицаря? ( Її гор -дість і нескореність. ) 
3. Яким було єдине прохання Ровени? ( Вона просить барона врятувати Айвенго.) 
4. Чому Ровена розгубилася? ( Від природи вона була тихою 
і сором’язливою. Проте під впливом загального поклоніння 
у неї розвинулася деяка самовпевненість. Вона не уявляла, 
як можна не підкоритися її бажанням.) 
5. Що збентежило барона? ( Те, що Ровена розридалася.) 
6. Що вразило вас у поведінці Ровени? 
; Творчий переказ тексту 
Розкажіть, як Ровені вдалося звільнитися з полону і як скла-лася її подальша доля, від імені героїні. 
; Робота з  текстом 
1. Прочитайте портрет Ребекки (р. VIII). 
2. Яке враження вона справила на оточуючих? 
; Бесіда за  прочитаним 
1. У чому полягала складність становища Ребекки? ( Вона була 
єврейкою, тому зазнавала переслідувань. ) 
2. Яку роль вона відіграла в житті Айвенго? (Ребекка та Ісаак 
узяли до себе пораненого Айвенго. І Ребекка, що зналася 
на лікуванні, взялася вилікувати лицаря.) 
3. Поміркуйте, чому вона так зробила. ( Ребекка покохала 
Айвенго. Проте розуміла, що вони ніколи не будуть разом. 
Адже вони люди різної віри, різних світів. Для Ребекки 
головне те, що вона кохала. Через це вона здатна все зро-бити для свого коханого. ) 
4. Як ви гадаєте, Айвенго здогадувався про почуття Ребекки? 
(Мабуть, що ні. Адже вона їх добре приховувала.) 
5. Про яку рису характеру говорить той факт, що Ребекка з ра-дістю готова була померти за свою віру? (Вона була справж-ньою іудейкою. Віра була її глибоким переконанням.) 
6. Знайдіть у тексті й зачитайте слова, у яких ідеться про ха-рактер Ребекки. («Проте на її боці була вроджена сила волі. 
З раннього дитинства їй були притаманні тверда воля і го -стрий розум. Розкоші, якими оточував її батько, не зава-жали їй чітко усвідомлювати, настільки ненадійним було 
саме існування її народу. Вона трималася з гордовитою 
скромністю, ніби підкоряючись несприятливим обставинам, 
у які поставила її належність до зневажуваного племені, але 
вона усвідомлювала себе гідною кращого становища».) 
7. Як Ребекка потрапила в полон? ( Коли Ісаак із донькою пере-возили пораненого Айвенго, їхня охорона злякалася лісових розбійників і розбіглася. Крики старого єврея почули Седрік, 
Ательстан і Ровена. Ребекка уклінно просила у Ровени за -ступництва за хворого, не називаючи його імені. Добра 
Ровена погодилася. Але незабаром подорожніх захопив загін 
Моріса де Брасі.) 
8. Як Ребекка трималася в полоні? ( Гідно й гордо. ) 
9. Поміркуйте, за що Бріан де Буагільбер покохав Ребекку? 
Чим вразила його ця дівчина? ( Храмовник захоплювався її 
розумом, твердістю характеру, гідністю, з якою вона три-малася, сильною душею.) 
10. Чи згодні ви з такими словами храмовника: «Я шукав лише 
спорідненої душі, і в тобі я знайшов таку душу»? У чому, 
на вашу думку, може виявлятися ця спорідненість? (Обидва 
герої наділені сильним характером. ) 
11. Як Ребекка ставиться до воєн? (р. XXVIII ). (Вона засуджує їх 
як жахливе, ганебне явище. Дівчина горда з того, що її народ 
воював лише «за велінням божества чи заради захисту себе 
від гніту».) 
; Переказ тексту 
Розкажіть, як відбувся суд над «чаклункою» Ребеккою. 
; Інсценізація (чи виразне читання ) прощального діалогу Ровени й  Ребекки (р.  XLIV) 
; Запитання до  учнів 
1. Як поводяться обидві героїні? ( Достойно, з повагою одна 
до одної. ) 
2. Як характеризує Ребекку її вчинок? ( Вона дуже благородна 
дівчина. ) 
3. Як ви оцінюєте всі останні рішення та вчинки Ребекки? 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Підсумкова бесіда 
1. Чи згодні ви з оцінкою героїнь роману, яку дав їм О. С. Пуш-кін? 
2. Які риси вдачі притаманні обом героїням? 
3. Поміркуйте, чи героїні щасливі. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготуйте матеріал для порівняльної характеристики 
Ровени та Ребекки
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ДВІ ЖІНКИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ РОВЕНИ І РЕБЕККИ В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»)", із категорії "Вальтер Скотт", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
avatar
1
Зачем заниматься клони клонированием?
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід