ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»
 
УРОК № 25 
ТЕМА: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО» 
Мета: ознайомити учнів із  поняттям «історичний колорит» і  з’ясувати засоби його створення у  творі; розвивати вміння школярів розрізняти художньо ­ вира ­ 
жальні засоби, навички виразного читання, словесного малювання, творчі 
здібності; сприяти вихованню вдумливого читача. 
Обладнання: текст роману «Айвенго»; підручники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової 
«Зарубіжна література», В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007); виставка 
учнівських малюнків; ілюстрації до  твору (на вибір учителя); відеопрезентація 
«Мода XII  століття». 
Тип уроку: комбінований. 
Очікувані результати: учні цілісно сприймають великий за обсягом текст; виразно чита ­ 
ють і  переказують близько до тексту ключові епізоди роману; виділяють у 
тексті твору художньо ­виражальні засоби; виявляють навички словесного ма­ 
лювання; розуміють поняття «історичний колорит» і дають його визначення. 
Хід уроку 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ 
II. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Слово вчителя 
Історизм Вальтера Скотта виявився в умінні відкрити по-таємні моменти історичного процесу і розповісти про те, як вони 
вплинули на долі окремих людей. 
Уже кілька століть читачі захоплюються точним і деталь-ним зображенням середньовічної Англії, майстерно відтвореної 
В. Скоттом. Атмосферу XII століття допомагає передати історичний 
колорит. Якими є засоби його створення в романі, ми й дізнаємося 
на уроці. 
; Словникова робота 
Історичний колорит  — це наявність у  творі, сцені чи описі, а  також у  мові пер ­ 
сонажів прикмет історичного минулого. Це імена історичних героїв, описи старовинних 
звичаїв, згадки про історичні події тощо. 
; Слово вчителя 
У романі «Айвенго» історичний колорит створюється за допо-могою лексичних засобів увиразнення мовлення. До них належать 
архаїзми, історизми, екзотизми, варваризми. 
; Словникова робота 
Архаїзми (грецьк. аrchairos — давній, старовинний)  — застарілі слова, словосполу­чення, граматичні чи синтаксичні форми, які вийшли з  активного вжитку й  перейшли до  пасивного запасу лексики. До  них належать такі слова, що називають предмети й  поняття, які самі по собі не  є  застарілими, але для їх позначення користуються іншими словами. 
Історизми  — це слова, застарілі через те, що вийшли з  ужитку предмети чи явища, які вони позначають. 
Екзотизми  — це слова, що передають назви реалій із  життя інших народів і  не  мають точних відповідників у  мові, до  якої вони потрапили. У  художній літературі використовуються з  метою створення незвичайної, екзотичної атмосфери, що посилює 
емоційне враження, а  також для передавання етнографічних особливостей тієї місцевості, про яку розповідається у  творі. 
Варваризми (лат. barbari  — іноземці)  — слова іншомовного походження, які вжи­ваються поряд зі  своїми відповідниками у  тій чи іншій мові, але остаточно не  засвоюються нею. У  тексті художнього твору варваризми передаються або мовою запозичення, або національною мовою. 
; Повідомлення підготовлених учнів «Мова роману "Айвенго”» 
; Робота з  текстом 
Знайдіть описи замку, інтер’єру, предметів домашнього 
вжитку, їжі. 
; Демонстрація відеопрезентації «Мода Англії XII  століття» 
; Бесіда з  учнями 
1. Які ваші враження від моди XII століття? 
2. Знайдіть описи одягу героїв у тексті роману. 
; Захист-представлення малюнків учнів 
1. Одяг саксів і норманів. 
2. Одяг лицарів. 
3. Жіночий одяг. 
4. Одяг представників єврейської нації. 
; Переказ тексту з  творчим завданням ( р. VII—IX) 
1. Розкажіть, як були одягнені сакси та нормани на бенкеті 
у принца Джона. 
2. Як поводилися сакси? Чому? 
3. Згадайте, що викликало сміх у норманів. 
; Слово вчителя 
Як уже зазначалося, заслугою В. Скотта було те, що він 
не просто створив жанр історичного роману, а й увів у твір еле -менти пригодницького жанру. Такий прийом подобався читачам 
різного віку і сприяв ще більшій популярності роману. 
; Бесіда з  учнями 
1. Наведіть приклади використання елементів пригодницького 
жанру (У романі «Айвенго» є мотиви переслідування, викра-дення, загадковості й таємничості, ситуації припущення 
й розгадування. ) 
2. Яка, на вашу думку, роль пригодницьких елементів у романі 
«Айвенго»? ( За допомогою пригодницьких елементів ство-рюється атмосфера таємничості, загадковості, події розви-ваються більш динамічно.) 
3. Подумайте, на долю яких героїв випало найбільше пригод. 
(Айвенго, Ребекки, Ровени). 
4. Які з пригод Айвенго вам запам’яталися найбільше? 
5. З якими героями пов’язані романтичні пригоди? ( З Ровеною 
та Айвенго, у ставленні Ребекки до Айвенго. Окрім того, 
романтична лінія намічається у відносинах Бріана де Буа -гільбера та Ребекки.) 
6. Хто з героїв переживає таємне кохання? ( Ребекка.) 
7. Як ви гадаєте, чи могла б Ребекка стати суперницею Ровени? 
(Могла б, до того ж вона зробила для Айвенго більше, ніж 
Ровена: єврейка врятувала лицареві життя. ) 
8. Чому вона цього не зробила? ( Бо Ребекка розуміла, що вона 
представниця гнаного народу. А Айвенго був саксонським дво-рянином. Окрім того, вона поважала почуття інших людей 
і вчинила благородно.) 
9. З якими героями пов’язаний традиційний для пригодницького 
роману мотив викрадення, нападу розбійників? ( З Айвенго, 
якого викрала Ребекка, щоб вилікувати. А також із Ровеною, 
що стала жертвою підступних планів Моріса де Брасі. ) 
10. Як ви ставитеся до Ребекки та її батька? Яка авторська ідея 
пов’язана з цими образами? ( Ідея віротерпимості. Автор 
співчуває представникам гнаного народу. ) 
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Підсумкова бесіда 
1. Дайте визначення поняття «історичний колорит». 
2. Які вам відомі засоби його створення? 
3. У чому полягає заслуга В. Скотта у збагаченні жанру істо -ричного роману? 
4. Як ви вважаєте, чи втратив би роман свою принадність, якби 
в ньому не було елементів пригодницького роману? Свою відповідь обґрунтуйте. 
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Повторіть вивчений матеріал; підготуйтеся до атестації 
з теми «Героїчне минуле у літературі. Роман В. Скотта "Айвенго”»
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»", із категорії "Вальтер Скотт", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід