ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ. РОМАН В. СКОТТА “ АЙВЕНГО” »
 
УРОК № 26 
ТЕМА: ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ. РОМАН В. СКОТТА " АЙВЕНГО” » 
Мета: узагальнити знання учнів із  теми «Героїчне минуле в  літературі» на  прикладі роману В. Скотта «Айвенго»; перевірити рівень засвоєння навчального мате­ріалу; навчати використовувати набуті знання на  практиці; формувати уміння 
й  навички учнів давати відповіді на  питання, визначати ідейно ­тематичний 
зміст, роль виражальних засобів тексту; виховувати любов до художнього слова. 
Обладнання: різнорівневі тестові завдання. 
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань учнів. 
Очікувані результати: учні виявляють рівень засвоєння теоретичного матеріалу, демонстру ­ 
ють сформовані вміння і навички аналізу художнього тексту. 
Хід уроку 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ 
II. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК 
Початковий рівень 
1. В. Скотта вважають засновником: 
А історичного роману; 
Б пригодницького роману; 
В соціально-побутового роману; 
Г фантастичного роману. 
2. Лицар, який приховував своє обличчя на  турнірі: 
А Ательстан; 
Б Айвенго; 
В Річард Левове Серце; 
Г Бріан де Буагільбер. 
3. Гурт і  Вамба були: 
А ворогами Седріка; 
Б друзями Седріка; 
В сусідами Седріка; 
Г рабами Седріка. 
4. Королевою кохання і  краси на  лицарському турнірі була обрана: 
* Альтернативний варіант тематичного оцінювання подано у виданні: «Комплексний зошит для контролю знань. Світова 
література. 7  клас» / Чередник Л. А. — Харків: Видавництво «Ранок», 2012. — С. 13—16. 
А Ребекка; 
Б Джулія; 
В Ровена; 
Г Маріам. 
5. Як звали даму, перед якою схилявся навіть сам благородний Седрік? 
А Ровена; 
Б Маріам; 
В Ребекка; 
Г Джулія. 
6. Під яким ім’ям діє у  романі Робін Гуд? 
А Роб із Локслі; 
Б Локслі; 
В Робін; 
Г Роб у каптурі. 
7. Коня й  збрую для Айвенго допоміг дістати: 
А Седрік; 
Б Локслі; 
В король Річард Левове Серце; 
Г Ісаак. 
8. Айвенго, перебуваючи в  домі Седріка, відкрився лише: 
А свинопасові Гурту; 
Б блазню Вамбі; 
В леді Ровені; 
Г Бріану де Буагільберу. 
9. У записці короля Франції про звільнення Річарда  І Левове Серце 
було написано: 
А «Будьте обережні — сокіл летить на здобич». 
Б «Будьте обережні — диявол спущений із ланцюгів». 
В «Будьте обережні — тигр на волі». 
Г «Будьте обережні — розбійник на волі». 
10. Замок Фрон де Брефа підпалила: 
А Ровена; 
Б Ребека; 
В Ульріка; 
Г Маріам. 
11. Ребекка подарувала Ровені: 
А перстень із діамантом; 
Б діамантову діадему; 
В гранатовий браслет; 
Г скриньку з коштовностями. 
12. Досягти високих почестей Айвенго завадила: 
А дружба з Локслі; 
Б знайомство з євреєм Ісааком; 
В загибель Річарда І Левове Серце; 
Г участь у хрестових походах. 
Середній рівень 
1. Дайте визначення історичного роману. ( Історичний роман — 
побудований на історичному сюжеті твір, який відтворює 
в художній формі якусь епоху, певний період історії. В іс -торичному романі історична правда поєднується з прав-дою художньою, історичний факт — із художнім вимислом, 
справжні історичні особи — з особами вигаданими, вимисел 
уміщений у межі зображуваної епохи. ) 
2. Що таке історичний колорит? (Історичний колорит — це на-явність у творі, сцені чи описі, а також у мові персонажів 
прикмет історичного минулого. Це імена історичних героїв, 
описи старовинних звичаїв, згадки про історичні події тощо.) 
3. Які засоби досягнення історичного колориту використовує 
В. Скотт? (В. Скотт використовує лексичні засоби увираз-нення мовлення (архаїзми, історизми, варваризми, екзо-тизми ), змальовує побут, одяг, звичаї Англії XII століття.) 
4. Назвіть ім’я героя, який ладен був померти, але не розкрити 
таємницю Айвенго? (Гурт.) 
5. Хто був єдиною людиною, що мала право припинити турнір? 
(Принц Джон.) 
6. Хто взявся рятувати пораненого Айвенго? (Ребекка.) 
7. Назвіть ім’я жінки, котра не побоялася дати відсіч домаган -ням Бріана де Буагільбера. (Ребекка.) 
8. Хто з лицарів хотів помститися Айвенго за те, що він обрав 
королевою турніру леді Ровену? (Ательстан. ) 
9. Розкажіть, чому Ребекку звинуватили в чаклунстві. (Тому 
що хотіли позбутися дівчини, а в часи Середньовіччя звину -вачення у чаклунстві було досить вагомим аргументом.) 
10. Хто виступив заступником Ребекки на  суді? (Айвенго.) 
11. Про що Річард І Левове Серце просив у Седріка? (Простити 
сина.) 
12. Яка головна тема роману «Айвенго» В. Скотта? ( Зображення бо-ротьби ангосаксів із норманами та міжусобиць норманів. ) 
Достатній рівень 
1. Назвіть ознаки історичного роману і  знайдіть їх у  романі В. Скотта 
«Айвенго». 
2. Подумайте, який внесок В. Скотта у  розвиток жанру роману. 
3. Схарактеризуйте образ головного героя роману  — Айвенго. 
4. Порівняйте образи Ровени і  Ребекки. Чим приваблює читачів кожна 
героїня? 
5. Визначте коло проблем, які порушує В. Скотт у  своєму романі. 
6. Поміркуйте, як у  романі розв’язується проблема різного віроспо -відання і  національної толерантності. 
Високий рівень 
1. Подумайте, як доля людини пов’язана з  історичними подіями. 
2. Порівняйте образи Айвенго та  Бріана де Буагільбера. Визначте 
у  кожного з  них моральні позиції. 
3. Напишіть твір-мініатюру «Мужній і  шляхетний лицар Айвенго». 
4. Схарактеризуйте жіночі образи роману. Яка їхня роль у  творі? 
5. Висловіть свою думку щодо майстерності В. Скотта у  зображенні 
широкої панорами життя середньовічної Англії. Аргументуйте свою 
відповідь прикладами з  тексту. 
6. Поміркуйте, чим приваблює роман «Айвенго» сучасного читача. 
III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготуйтеся до уроку позакласного читання; прочи -тайте роман О. Гріна «Та, що біжить по хвилях»; намалюйте ілю -страції до твору (творче завдання); підготуйте інсценізацію окремих 
епізодів (під керівництвом учителя).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ. РОМАН В. СКОТТА “ АЙВЕНГО” »", із категорії "Вальтер Скотт", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід