Питання до твору до комедії Мольєра "Міщанин-шляхтич"
 

1. Назвіть головних героїв комедії.

2. Хто пан Журден за своїм походженням?

3. Яких учителів наймає пан Журден?

4. Що має на меті міщанин Журден, запрошуючи до себе вчителів?

5. Якими є вчителі Журдена?

6. Які слова у 2-й яві І дії підтверджують, що Журден не обізнаний із тонкощами музики й танців? Чи має він смак?

7. Чому Журден вирішив займатися філософією?

8. У чому ще, крім навчання, намагається бути схожим на дворян пан Журден?

9. За що Журден цінує речі? У чому полягає комізм сцени з новим халатом?

10. Перекажіть сцену з кравцем. Що робить смішним Жур­дена?

11. Як пані Журден ставиться до вигадок свого чоловіка?

12. Хто такий граф Дорант?

13. Чому граф Дорант запобігає перед паном Журденом?

14. Для кого Журден улаштовує у своєму домі бенкет?

15. Яку мету має граф Дорант? Як для досягнення цієї мети він використовує Журдена?

16. Чому Журден забороняє своїй дочці одружитися з Клеон-том?

17. Як Клеонт і Ков'єль розігрують пана Журдена?

18. Навіщо це було потрібно Клеонтові?

19. Як закінчується комедія?

20. Доведіть, що «Міщанин-шляхтич» Мольєра — комедія.

21. Приводом для написання комедії «Міщанин-шляхтич» був наказ Людовіка XIV осміяти турецькі церемонії. Чи виконав волю господаря Мольєр?

22. Які сюжетні лінії можна виділити в комедії? Які події можна вважати кульмінацією?

23. Простежте за розвитком дії в комедії «Міщанин-шляхтич». Дайте заголовки кожному її актові.

24. Які образи комедії «Міщанин-шляхтич» змальовані сати-рично? Які гумористично?

25. Для чого вчиться Журден і яка позиція щодо цього автора?

26. Які риси характеру Журдена розкриваються на «уроках»? Як ви вважаєте, що вагоміше в житті — «ученість» чи здоровий глузд?

27. Хто, на ваш погляд, на цих «уроках» мав смішніший виг­ляд — Журден чи його вчителі?

28. Доберіть цитати для відповіді на запитання: «У чому поля­гає комізм епізоду, де описується навчання Журдена?»

29. Які риси характеру Журдена розкриваються в його стосун­ках із дружиною, дочкою та її нареченим, покоївкою?

30. Що приваблює Журдена в аристократах, і які вони на­справді?
31.Порівняйте образи Журдена та Доранта. Хто з них кра­щий?

32.Які загальнолюдські та суспільні вади викриває Мольєр у своїй комедії?

33.Чим актуальна комедія «Міщанин-шляхтич» для сього­дення?

34.Хто з персонажів твору є носієм здорового глузду і мораль­ності? Чим приваблює вас Клеонт?

35.Як зображено в комедії «Міщанин-шляхтич» простий люд? У чому його відмінність від інших персонажів?

36. Хто виявився найщасливішим в усій комедії? Сформулюйте основні думки автора, виражені в комедії. Як сприймалися комедії Мольєра в Україні? Із чого це видно?

37.Чи дотримується Мольєр повністю правил класицизму в комедії?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Питання до твору до комедії Мольєра "Міщанин-шляхтич"", із категорії "Жан Мольєр", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід